EN | audio
[prisna-google-website-translator]
Dlaczego działamy

Problemy, na które Autonomia stara się odpowiedzieć swoimi działaniami to m.in.:

  • przemoc i dyskryminacja ze względu na płeć (przede wszystkim wobec kobiet i dziewczynek) oraz inne współwystępujące przesłanki, mająca skalę epidemii.

 

  • nietolerancja, dyskryminacja i inna przemoc motywowana uprzedzeniami (w tym mowa nienawiści) ze względu na płeć, orientację psychoseksualną, tożsamość płciową, pochodzenie etniczne, narodowe, wiek, stopień sprawności, status społeczno-ekonomiczny, wyznanie/bezwyznaniowość i inne przesłanki,

 

  • stereotypy i uprzedzenia, a także społeczne i kulturowe wzorce przypisywane mężczyznom i kobietom, które skutkują przemocą ze względu na płeć,

 

  • oparcie relacji i instytucji społecznych na zasadach dominacji i podległości (władzy)

 

  • brak powszechnej edukacji w zakresie praw człowieka, równości i niedyskryminacji, krytycznego myślenia i analizy przekazu medialnego.

 

  • brak programów wzmacniania odwagi cywilnej w występowaniu przeciwko dyskryminacji i przemocy,

 

  • brak i/lub nieskuteczność działań państwa, których celem jest zapobieganie dyskryminacji i przemocy

 

  • rozproszenie siły i solidarności osób należących do grup marginalizowanych i wykluczanych

 

  • niska świadomość dotycząca feminizmu, praw człowieka i równości płci,

 

  • słabnące mechanizmy demokratyczne, niska świadomość i aktywność obywatelska oraz niewystarczająca współpraca między jednostkami i grupami.

 

Wspieraj lepszą przyszłość dla kobiet i dziewcząt

Dziewczęta i kobiety codziennie potrzebują Twojego wsparcia by sprostać wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem, edukacją, zdrowiem, pieniędzmi i prawami człowieka.

Fundacja Autonomia

Os. Centrum C 9
31-931 Kraków

Adres korespondencyjny:
ul. Cicha 7/1
43-300 Bielsko-Biała

e-mail: fundacja@autonomia.org.pl

Tel.: +48 515 47 66 59

 

NIP: 6792948461

REGON: 120535410

KRS: 0000286784

 

Regulamin wpłat 


projekt strony Marianna Wybieralska | programowanie Michał Sepioło

Translate »
Click to listen highlighted text!