EN | audio
[prisna-google-website-translator]
Nasz zespół/ Наша команда

 

 

Alina Kula – organizatorka Rock Campu, członkini zarządu Autonomii, pomysłodawczyni i koordynatorka projektu “Solidarnościowe Centrum Feministyczne”, w ramach którego organizujemy Rock Camp. Jest współzałożycielką i organizatorką pierwszych Rock Campów w Polsce od 2014 r. w ramach działań Karioka GRC Beskidy i Pozytywne Zmiany Women’s Rock Camp, z którymi zorganizowała do tej pory 7 obozów oraz jeden w Białorusi. Uczestniczyła w międzynarodowych obozach europejskiej sieci Rock Campów w Reykjaviku i Berlinie. Karioka GRC należy do międzynarodowej sieci rock campów Girls Rock Camp Alliance oraz do sieci europejskich obozów Girls Rock Europe.

Алина Кула – организаторка RockCamp, членка правления Фонда «Автономия», инициаторка и координаторка проекта «Феминистский Центр Солидарности», в рамках которого мы организуем RockCamp. Соучредительница и организаторка первых RockCamp в Польше с 2014 года совместно с KariokaGRCBeskidy и PozytywneZmianyWomen’sRockCamp, с которыми она организовала до сегодняшнего дня 7 лагерей, а также один в Беларуси. Принимала участие в международных лагерях Европейской сети рок-лагерей в Рейкьявике и Берлине. KariokaGRC является частью международной сети рок-лагерей GirlsRockCampAlliance и европейской сети лагерей GirlsRockEurope.

Nastia Chmiel - wokalistka, multiinstrumentalistka, kompozytorka, nauczycielka śpiewu i gry na instrumentach. Od wielu lat prowadzi warsztaty śpiewu etnicznego, gry na djembe oraz warsztaty muzykoterapeutyczne. Gra i śpiewa w zespole KRIWI.
Ma muzyczne wykształcenie jako dyrygentka chóru, od lat pracuje z amatorskimi zespołami śpiewu dla młodzieży i dorosłych. Jeden z takich zespołów – Dżambibbum w latach 2003-2010 był dość znany w Białorusi i Ukrainie, brał udział w wielu festiwalach w tym w Polsce. Przeprowadziła się z Białorusi do Polski (Kraków) ponad rok temu z powodów politycznych – brała  aktywny udział w protestach w 2020, musiała uciec od represji. W październiku 2022 we współpracy z fundacją Autonomia strwożyła w Krakowie amatorski zespół śpiewu etnicznego. Jego uczestniczki i uczestnicy to przeważnie migrantki i migranci z Białorusi i Ukrainy. Dla nich udział w zajęciach jest sposobem na samorealizację poprzez twórczość jak również socjalizacja w nowym kraju. Nastia występuje na różnych koncertach i festiwalach jak w składzie zespołu KRIWI, tak i samodzielnie.


Nauczycielki muzyki/Учителя музыки

ŚPIEW
/ ПЕНИЕ

Nastia Chmiel – wokalistka, multiinstrumentalistka, kompozytorka, nauczycielka śpiewu i gry na instrumentach. Od wielu lat prowadzi warsztaty śpiewu etnicznego, gry na djembe oraz warsztaty muzykoterapeutyczne. Gra i śpiewa w zespole KRIWI.
Ma muzyczne wykształcenie jako dyrygentka chóru, od lat pracuje z amatorskimi zespołami śpiewu dla młodzieży i dorosłych. Jeden z takich zespołów – Dżambibbum w latach 2003-2010 był dość znany w Białorusi i Ukrainie, brał udział w wielu festiwalach w tym w Polsce. Przeprowadziła się z Białorusi do Polski (Kraków) ponad rok temu z powodów politycznych – brała  aktywny udział w protestach w 2020, musiała uciec od represji. W październiku 2022 we współpracy z fundacją Autonomia strwożyła w Krakowie amatorski zespół śpiewu etnicznego. Jego uczestniczki i uczestnicy to przeważnie migrantki i migranci z Białorusi i Ukrainy. Dla nich udział w zajęciach jest sposobem na samorealizację poprzez twórczość jak również socjalizacja w nowym kraju. Nastia występuje na różnych koncertach i festiwalach jak w składzie zespołu KRIWI, tak i samodzielnie.

Настя Хмель – вокалистка, мультиинструменталистка, композиторка, преподавательница пения и игры на инструментах. На протяжении многих лет проводит занятия по этническому пению, игре на джембе и музыкотерапии. Играет и поет в группе KRIWI. Имеет музыкальное образование по специальности хорового дирижирования и долгие годы работает с любительскими вокальными коллективами для молодежи и взрослых. Один из таких коллективов, «Джамбибум», был довольно известен в Беларуси и Украине в 2003-2010 годах и принимал участие во многих фестивалях, в том числе в Польше. Более года назад по политическим причинам Настя переехала из Беларуси в Польшу (Краков) – за активное участие в протестах 2020 года была вынуждена спасаться от репрессий.

В октябре 2022 года в сотрудничестве с фондом «Автономия» создала в Кракове любительскую группу этнического пения. Eё участницы и участники – в основном мигрантки и мигранты из Беларуси и Украины, для которых участие в проекте является возможностью самореализации через творчество, а также социализации в новой стране. Настя выступает на различных концертах и фестивалях как в составе группы KRIWI, так и самостоятельно.

ŚPIEW / ПЕНИЕ

Paula Pieczonka – śpiewa w zespołach Moira (dark emo hc) i Brudne Czyny (post punk) oraz kilku międzynarodowych projektach muzycznych (m.in. End Forest). Używa różnych technik wokalnych (od śpiewu tradycyjnego, białych wokali po śpiew ekstremalny: scream, growl). Lubi komiksy i street art. W wolnych chwilach rysuje (plakaty, komiksy, obrazy). Od kilku lat udziela się przy organizacji festiwalu Vagina Dentata Fest.
https://www.discogs.com/artist/12316438-Paula-Pieczonka

Паула Печонка – вокалистка в группах Moira (darkemohc) и BrudneCzyny (postpunk) и нескольких международных музыкальных проектах (в частности, End Forest). Она использует различные вокальные техники (от традиционного пения, белого вокала до экстремального вокала: scream, growl). Любит комиксы и стрит-арт, в свободное время рисует плакаты, комиксы, картины. Участвует в организации фестиваля VaginaDentataFest уже на протяжении нескольких лет. https://www.discogs.com/artist/12316438-Paula-Pieczonka

GITARA BASOWA / БАС-ГИТАРА

Weronika Janica (Wero) – obecnie gra na basie w No More Flowers, kiedyś w zawodach i HersteRRRii. Studiuje grafikę na katowickiej ASP i robi tatuaże @nudziara_tattoo.

Вероника Яница (Wero) – бас-гитаристка в No More Flowers, раньше учавствовала в Competitions и HersteRRRia. Изучает графический дизайн в Академии изящных искусств в Катовице и делает татуировки @nudziara_tattoo.

GITARA BASOWA / БАС-ГИТАРА

Emilia Hejmanowska –
gra na gitarze i basie, w muzyce bardzo lubi autentyczność i moment, w którym z drugą osobą można rozumieć się bez słów. Słucha baaardzo wiele zespołów/artystek, ostatnio do jej ulubionych należą między innymi: DIIV, Warpaint, Kae Tempest, Porridge Radio i Siksa. Gra na gitarze w zespole No More Flowers.

Эмилия Хеймановска – играет на гитаре и бас-гитаре, в музыке ей очень нравится аутентичность и тот момент, когда можна понимать друг друга без слов. Слушает ооочень большое количество групп/исполнительниц, среди недавних любимых: DIIV, Warpaint, KaeTempest, PorridgeRadio и Siksa. Гитаристка в группе NoMoreFlowers.


PERKUSJA/ ПЕРКУССИЯ

Natalia Krząkała – gra na perkusji od 11 roku życia. Dawniej perkusistka zespołu MOLE. Aktualnie gra w projekcie “Sabina Szewczyk”. Nagradzana i wyróżniania w konkursach perkusyjnych m.in.: trzykrotnie III miejsce w Ogólnopolskim konkursie perkusyjnym „Drum Fest” oraz I miejsce w ogólnoświatowym konkursie perkusyjnym „Hit like a girl”. Natalia dała się poznać szerszej publiczności również dzięki występowi w programie telewizyjnym „Mam Talent”. Była też bohaterką reportażu Dzień Dobry TVN, zagrała dwukrotnie na scenie Amfiteatru w Opolu na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki oraz Festiwalu perkusyjnym “Caban Drummer Fest” w Chrzanowie. Natalia jest Endorserem światowej firmy perkusyjnej Mapex gdzie zaczęła współpracę pod koniec 2022r. Więcej informacji na: Instagram – natuustuff, Facebook – Natalia Krząkała, YouTube -Natalia Krząkała

Наталья Кшонкала – играет на ударных инструментах с 11 лет. Ранее была перкуссионисткой в группе MOLE, в настоящее время играет в проекте SabinaSzewczyk. Является обладательницей наград и выдающихся достижений в конкурсах по игре на перкуссии, в частности: трехкратная победительница занявшая III место в Национальном конкурсе по игре на перкуссии DrumFest и I место в Международном конкурсе по игре на перкуссии Hitlikeagirl. Наталья стала известна широкой аудитории также благодаря выступлению в телевизионной программе MamTalent. Кроме этого, она участвовала в репортаже телеканала Dzień DobryTVN, дважды выступала на сцене амфитеатра в Ополе на Национальном фестивале польских песен и на фестивале ударных инструментов CabanDrummerFest в Хшануве. Наталья является эндорсеркой мировой перкуссионной компании Mapex, с которой она начала сотрудничество в конце 2022 года. Более подробная информация на: Instagram – natuustuff, Facebook – Natalia Krząkała, YouTube -Natalia Krząkała.

PERKUSJA / ПЕРКУССИЯ

Paulina Zwardoń – Pola – pochodzi z Bielska-Białej ale od 5 lat na stałe mieszka w Krakowie. Grała  w dwóch zespołach – hardcore punkowym Pussy Terror na perkusji i na gitarze basowej w nieco łagodniejszym w brzmieniu The Mooncheese. Czterokrotnie brała udział w Rock Campach dla dziewczyn i kobiet jako nauczycielka gry na perkusji i wsparcie dla campowych zespołów.

Паулина Звардонь – Поля – родом из Бельско-Бяла, но последние 5 лет живет в Кракове. Она играла в двух группах – хардкор-панк PussyTerror на ударных и на бас-гитаре в немного более мягко звучащей TheMooncheese. Четыре раза участвовала в рок-лагерях для девушек и женщин в качестве преподавательницы игры на барабанах и поддержки групп в лагерях.

GITARA – ГИТАРА

Natalia Judzińska – doktorka kulturoznawstwa, pracuje w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, badaczka antysemityzmu, aktywistka, gitarzystka i basistka. Od ponad 20 lat związana z zaangażowaną politycznie niezależną sceną feministyczną i queerowo-punkową. Instrumentalistka w takich zespołach jak choćby Miraż, Zimny Maj, Mass-Kotki, Pogotowie Seksualne, Zimbabwe, czy A Birthday Party Band. Współtwórczyni kolektywu feministyczno-queerowego UFA oraz centrum kultury ADA Puławska. Od kilku lat uczy gry na gitarze kobiety i dziewczyny w ramach obozów Karioka Girls Rock Camp, czy Pozytywne Zmiany Womens’ Rock Camp. Obecnie współtwórczyni grupy Badaczki i Badacze na Granicy. Od jesieni 2021 roku niesie pomoc humanitarną ludziom w drodze na granicy polsko-białoruskiej.

Наталья Юдзиньска – докторка культурологии, работает в Институте славистики Польской академии наук, исследовательница антисемитизма, активистка, гитаристка и басистка. Участвует в политически ангажированной независимой феминистской и квир-панк сцене уже более 20 лет. Инструменталистка таких групп как Miraż, Zimny Maj, Mass-Kotki, Pogotowie Seksualne, Zimbabwe и A Birthday Party Band. Одна
из основательниц квир-феминистского коллектива UFA и культурного центра ADA Puławska. На протяжении нескольких лет она обучает игре на гитаре
женщин и девушек в рамках рок-лагеря Karioka Girls Rock Camp и женского рок-лагеря Pozytywne Zmiany. В настоящее время является одной из основательниц группы Badaczki i Badacze na Granicy. С осени 2021 года несет гуманитарную помощь людям, находящимся в пути на польско-беларуской границе.

GITARA – ГИТАРА

Wiktoria Kołosowska – pochodzi z Białorusi, od 7 lat mieszka w Warszawie. Pracuje jako nauczycielka języka angielskiego i rosyjskiego, no i czasami za barem. Skończyła szkołę muzyczną ze skrzypiec, a teraz gra na gitarze w Life Scars i Social Crisis, jeszcze na basie w hardcorowym zespole Easy. Lubi koty i pyszne wegański jedzenie.

Виктория Колосовская – родом из Беларуси, живет в Варшаве уже 7 лет. Работает преподавательницей английского и русского языков, периодически также за барной стойкой. Закончила музыкальную школу по классу скрипки, сейчас играет на гитаре в группах LifeScars и SocialCrisis, а также на бас-гитаре в хардкор-группе Easy. Любит кошек и вкусную веганскую еду.

Wspieraj lepszą przyszłość dla kobiet i dziewcząt

Dziewczęta i kobiety codziennie potrzebują Twojego wsparcia by sprostać wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem, edukacją, zdrowiem, pieniędzmi i prawami człowieka.

Fundacja Autonomia

Os. Centrum C 9
31-931 Kraków

Adres korespondencyjny:
ul. Cicha 7/1
43-300 Bielsko-Biała

e-mail: fundacja@autonomia.org.pl

Tel.: +48 515 47 66 59

 

NIP: 6792948461

REGON: 120535410

KRS: 0000286784

 

Regulamin wpłat 


projekt strony Marianna Wybieralska | programowanie Michał Sepioło

Translate »
Click to listen highlighted text!