EN | audio
[prisna-google-website-translator]
“Maska twardziela. Przemoc, media i kryzys męskości” – podręcznik trenerski

Podręcznik trenerski do prowadzenia zajęć w oparciu o film “Maska twardziela. Przemoc, media i kryzyts męskości” oraz innych zwiazanych męskością i płcią społeczno – kulturową.
Został opracowany w oparciu o “Tough Guise. Violence, Media & the Crisis in Masculinity” Jerem’iego Earp’a, Jackson’a Katz’a, wydany przez Media Education Foundation.
Tłumaczenie fragmentów oryginału i opracowanie wersji polskiej: Marcin Dziurok, Monika Serkowska, Ewa Stoecker, Agata Teutsch. Wydany przez Stowarzyszenie Kobiet KONSOLA i Fundację Autonomia po raz peirwszy w 2009.

Podręcznik
wydanie I ISBN 978-83-918193-9-5
wydanie II ISBN 978-83-927758-2-9 


Tytuł fi lmu w języku angielskim jest grą słów, wypowiadany może być zrozumiany nie tylko tak, jak w polskim tłumaczeniu ale również jako „twardzi faceci” (ang. tough guys).
W tytule pojawia się, coraz szerzej dyskutowane również w Polsce, zjawisko – kryzys męskości. Niektórzy autorzy (np. Melosik Z. w książce “Kryzys męskości w kulturze współczesnej”) opisują je jako zjawisko niepożądane, nawet niebezpieczne. Uważają, że w wyniku emancypacji kobiet nastąpiło załamanie czy upadek tradycyjnie rozumianej męskości i wartości przez nią reprezentowanych, w związku z czym obecnie to mężczyźni stali się „słabą płcią” i wymagają wsparcia. Na potwierdzenie tej tezy przywoływane są dane mówiące m.in. o tym, że to mężczyźni są ofi arami 65% przestępstw i 75% zabójstw. Nie ma jednak słowa o tym, kim są sprawcy. A są nimi, w ogromnej większości, również mężczyźni, na co uwagę zwraca w fi lmie Maska twardziela narrator, Jackson Katz. Właśnie dlatego, że ofi arami tradycyjnie pojmowanej męskości są zarówno mężczyźni, jak i kobiety, autorki i autorzy tego podręcznika (wraz z jego polską adaptacją) uważają, że kryzys męskości (patriarchalnej, dominującej) jest zjawiskiem pozytywnym. Wiąże się z przedefiniowaniem tradycyjnie rozumianego pojęcia męskości, jego rozszerzeniem o atrybuty, które dotychczas
nie były uważane za elementy męskiej tożsamości. Fakt, że mężczyźni żyją krócej, częściej popełniają samobójstwa i powodują wypadki drogowe, jest wynikiem prób dostosowywania się do tradycyjnie rozumianej męskości w systemie patriarchalnym. Anna Lipowska-Teutsch i Monika Serkowska zwracają uwagę, że kultura patriarchalna to nie tylko system ideologiczny, społeczny i polityczny oparty na dominacji mężczyzn nad kobietami, lecz także system dominacji jednych mężczyzn nad drugimi w sytuacji, w której grupom podporządkowanym przypisuje się cechy uznawane za „kobiece”. Mężczyźni nie są jedynie benefi cjentami patriarchatu, ale również ofiarami i niewolnikami wyznaczonych wzorców kultury patriarchalnej. W takim kontekście konieczne jest wspieranie mężczyzn w przedefiniowaniu czy budowaniu nowej (a raczej nowych) defi nicji męskości.
Mamy nadzieję, że niniejszy podręcznik i film pomogą rozpocząć dyskusję z młodzieżą i dorosłymi na ten temat.

Wydanie filmów i podręczników odbyło się w ramach projekt „Nikt nie rodzi się z uprzedzeniami – edycja IV” który był realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Wspieraj lepszą przyszłość dla kobiet i dziewcząt

Dziewczęta i kobiety codziennie potrzebują Twojego wsparcia by sprostać wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem, edukacją, zdrowiem, pieniędzmi i prawami człowieka.

Fundacja Autonomia

Os. Centrum C 9
31-931 Kraków

Adres korespondencyjny:
ul. Cicha 7/1
43-300 Bielsko-Biała

e-mail: fundacja@autonomia.org.pl

Tel.: +48 515 47 66 59

 

NIP: 6792948461

REGON: 120535410

KRS: 0000286784

 

Regulamin wpłat 


projekt strony Marianna Wybieralska | programowanie Michał Sepioło

Translate »
Treść | Menu | Przyciski
Click to listen highlighted text!