EN | audio
Solidarnościowe Centrum Feministyczne | Феміністичний центр солідарності | Феминистский Центр Солидарности

[PL, UA, RU] W kwietniu 2022 roku w odpowiedź na trudną sytuację organizacji równościowych w Polsce, represje i areszty aktywistek w Białorusi oraz wybuch wojny w Ukrainie uruchomiłyśmy Solidarnościowe Centrum Feministyczne (SCF) aby wspólnie tworzyć przestrzeń dla dialogu i dyskusji, budowania porozumienia i pokoju. Minęło pół roku od początku działań, SCF stało się miejscem, w którym wsparcie oraz wspólny język znalazły osoby z różnych państw.

 

Czym dziś jest Solidarnościowe Centrum Feministyczne?

Przede wszystkim otwartą i bezpieczną przestrzenią dla kobiet*, osób LGBTQ+ oraz aktywistek, działających w zakresie szeroko pojętych praw człowieka. Centrum prowadzą osoby z różnym doświadczeniem życiowym oraz o różnych korzeniach – są to Polki, Białorusinki, Ukrainki i inne, migrantki i uchodźczynie. Pielęgnowanymi wartościami centrum są wolność i równość, wsparcie i siostrzeństwo, solidarność i tolerancja wobec płci, pochodzenia i innych przesłanek. Z tego powodu w centrum mówimy po polsku, rosyjsku, ukraińsku, białorusku, angielsku i dbamy o to, żeby każda osoba została zrozumiana.

SCF działa po to, żeby:

 • edukować w zakresie praw człowieka,
 • powiększać dostępność wsparcia,
 • poszerzać wiedzę o prewencji przemocy, asertywności, miejscach pomocowych,
 • przeciwdziałać dyskryminacji,
 • na różne sposoby wzmacniać empowerment.

Co robimy w ramach SCF?

Działalność SCF polega na realizacji szeregu bezpłatnych cyklicznych zajęć, spotkań i wydarzeń:

 • Grupa wsparcia dla migrantek i osób z doświadczeniem uchodźstwa, przede wszystkim z Białorusi i Ukrainy

Cotygodniowe spotkania, prowadzone przez osobę z takim samym doświadczeniem – feministkę i aktywistkę Nastę Bazar i mające na celu stworzyć warunki dla wzajemnego zaufania i dzielenia się własnymi uczuciami. “Nie jesteś sama” – tak brzmi główna idea grupy.

 • Konwersacje po polsku i rosyjsku

Dbanie o porozumienie na każdym poziomie przerosło w pomysł uczenia się języków nawzajem w bezpośrednim, naturalnym środowisku.  Tak powstały konwersacje – proste rozmowy w przyjaznym gronie, które pozwalają osłuchać się z językiem i nauczyć się nowego słownictwa.

 • Warsztaty Wen-Do

WenDo (w polskim tłumaczeniu „Droga Kobiet”) – jedyna w Polsce metoda feministycznej samoobrony i asertywności opracowaną przez kobiety i dla kobiet*, która łączy metody samoobrony fizycznej i psychicznej. Co miesiąc przekazujemy uczestniczkom wiedzę o tym jak przestać czuć się bezradną i bezbronną wobec ataków słownych i fizycznych – w miejscach publicznych, na ulicy, w szkole, w pracy, w domu, uczymy jak reagować na naruszenie granic i przemoc, wzmacniamy poczucie pewności siebie i własnej wartości. W WenDo uczestniczą dziewczynki* od 7. roku życia oraz kobiety starsze i z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

 • Warsztaty techniczne

Walczymy ze stereotypowym podziałem ról społecznych ze względu na płeć i prowadzimy dla kobiet* warsztaty naprawy roweru, podstaw stolarki, elektryki, używania wiertarki czy wkrętarki. Robimy to w komfortowych warunkach, bez zgryźliwych komentarzy i dominacji mężczyzn.

 • Spotkania przy wspólnym gotowaniu

Wbrew stereotypom wobec feministek spotykamy się również w kuchni. Wspólnie gotujemy wegańskie jedzenie, ponieważ wiemy, że  z tego procesu może płynąć sporo przyjemności –  niewymuszone rozmowy, wzajemne pomaganie i otwieranie się i, co też istotne, radość spożywania przygotowanych dań.

 • Spotkania o działaniach feministycznych grup

Poszerzamy wiedzę na temat aktywizmu feministycznego i queerowego w Polsce, Ukrainie, Białorusi i innych krajów po stronie wschodniej granicy. Dlatego spotkamy się w wielokulturowym gronie aktywistek i działaczek, żeby wymienić się doświadczeniem i informacją o działaniach równościowych, ciekawych wydarzeniach, trudnościach. Chcemy wiedzieć jak to wygląda w innych krajach, przy okazji wymieniać się doświadczeniami i wspólnie wypracowywać strategię jak wpływać na zmiany.

 • Historia kobiet w muzyce

Chcemy opowiedzieć o głosie kobiet* w muzyce, o tych muzyczkach, które śpiewały wprost o dyskryminacji i przemocy, poruszały ważne tematy, brały udział w kampaniach na rzecz praw kobiet i o tych, które były niedocenione czy wręcz zapomniane ze względu na panujący patriarchat. W trakcie spotkania poznamy je życiorysy, oglądniemy i posłuchamy archiwalne i współczesne nagrania.

Muzyka rockowa jest znakomitą formą do wydobycia potencjału emancypacyjnego. Ze względu na to organizujemy 7-dniowy muzyczny obóz dla kobiet* z Polski, Białorusi, Gruzji, Rosji i Ukrainy. Przy wsparciu nauczycielek* uczestniczki zdobędą podstawowe umiejętności grania na wybranych przez siebie instrumentach,  połączą się w zespoły i zagrają koncert finałowy otwarty dla publiczności. Zajęcia muzyczne będą połączone z treningami wpływającymi na pewność siebie.

Z kim tworzymy SCF?

W organizacji rockowego obozu i koncertu finałowego wesprą nas partnerki projektu – Stelpur Rokka! z Islandii i Karioka Girls Rock Camp Beskidy z Bielska-Białej.

 

Od listopada 2022 do kwietnia 2024 r. projekt Solidarnościowe Centrum Feministyczne jest realizowany dzięki dofinansowaniu w ramach programu  Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny – finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

 

Феміністичний центр солідарності – місце підтримки для жінок* та осіб ЛГБТК+

З огляду на складну ситуацію з організаціями у сфері забезпечення гендерної рівності в Польщі, репресії та арешти активісток у Білорусі та початок війни в Україні, у квітні 2022 року ми заснували Феміністичний центр солідарності (ФЦС), щоб разом створювати простір для діалогу та дискусій, будувати взаєморозуміння та мир. Від початку нашої діяльності минуло півроку, ФЦС перетворився на місце, де люди з різних країн знайшли підтримку та спільну мову.

Чим нині є Феміністичний центр солідарності?

Насамперед, це відкритий та безпечний простір для жінок*, осіб ЛГБТК+ та активісток, які займаються правами людини в широкому розумінні цього слова. Колектив центру складається з людей з різним життєвим досвідом та походженням – це польські, білоруські, українські та інші жінки, мігрантки та біженки. Цінності, які старанно плекає центр – це свобода і рівність, підтримка і сестринство, солідарність і гендерна толерантність, толерантність до походження та інших ідентичностей. Власне тому ми розмовляємо в центрі польською, російською, українською, білоруською та англійською мовами, і дбаємо про те, щоб кожна людина відчувала, що її розуміють.

ФЦС працює для того, щоб:

 • навчати правам людини,
 • підвищити доступність підтримки,
 • підвищити рівень знань з питань запобігання насильству, асертивності, місць допомоги,
 • протидіяти дискримінації,
 • сприяти розширенню емпауерменту у різних сферах.

Чим ми займаємося в ФЦС?

Діяльність ФЦС складається з серії безкоштовних регулярних занять, зустрічей та заходів:

 • Група підтримки для жінок-мігранток та людей з досвідом біженства, в першу чергу, з Білорусі та України

Щотижневі зустрічі, які проводить людина з таким же досвідом – феміністка та активістка Наста Базар, спрямовані на створення середовища для взаємної довіри та обміну власними переживаннями. ” Ти не самотня” – такою є головна ідея групи.

 • Розмовний клуб польської та російської мови

Турбота про досягнення взаєморозуміння на всіх рівнях переросла в ідею взаємного навчання мов в безпосередньому, невимушеному середовищі. Так були створені розмовні клуби – прості бесіди в дружній обстановці, які дозволяють освоїтися з мовою і вивчити нову лексику.

  • Тренінги з Wen-Do

WenDo (переклад українською «Дорога Жінок») – єдиний у Польщі метод феміністичного самозахисту та асертивності, розроблений жінками і для жінок*, який поєднує в собі методи фізичного та психологічного самозахисту. Щомісяця ми навчаємо учасниць, як перестати відчувати себе безпорадними та беззахисними в умовах вербальних та фізичних нападів – у громадських місцях, на вулиці, в школі, на роботі, вдома, вчимо, як реагувати на порушення кордонів та насильство, зміцнюємо впевненість у собі та самооцінку. У заняттях з WenDo беруть участь дівчата* віком від 7 років, а також жінки старшого віку та жінки з різними особливостями (зокрема
з інвалідністю).

   • Технічні майстерні

Ми боремося зі стереотипним гендерним розподілом соціальних ролей та проводимо майстер-класи для жінок* з ремонту велосипедів, з основ столярної справи, електрики, користування дрилем та шуруповертом. Відбувається це в комфортній атмосфері,
без уїдливих коментарів та чоловічого домінування.

   • Зустрічі із спільним приготуванням їжі

Всупереч стереотипам щодо феміністок, ми зустрічаємося і на кухні. Разом ми готуємо веганську їжу, бо знаємо, що від цього процесу можна отримати велике задоволення – невимушені розмови, допомога та відкриття, і, що важливо, насолода від спільного прийому їжі.

   • Зустрічі щодо діяльності феміністичних груп

Ми розширюємо наші знання про феміністичний та квір-активізм у Польщі, Україні, Білорусі та інших країнах з боку східного кордону. Саме тому, ми зустрічаємося в багатокультурній групі активисток, щоб обмінятися досвідом та інформацією про діяльність у сфері рівності, дізнатися про цікаві заходи та труднощі. Для нас важливо знати, як це виглядає в інших країнах, аби ділитися досвідом та спільно напрацьовувати шляхи впливу на зміни.

   • Історія жінок в музиці

Ми хочемо розповісти про голос жінок* в музиці, про тих музиканток, які співали відверто про дискримінацію та насильство, піднімали важливі питання, брали участь у кампаніях за права жінок і про тих, котрих недооцінювали або навіть забували через пануючий патріархат. Під час зустрічі ми познайомимося з їхніми біографіями, переглянемо та прослухаємо архівні та сучасні записи.

   • Rock Camp – музичний табір для жінок*.

Рок-музика є чудовою формою для розкриття емансипаційного потенціалу. З цією метою ми організовуємо 7-денний музичний табір для жінок* з Польщі, Білорусі, Грузії, Росії та України. За підтримки викладачок*, учасниці здобудуть базові навички гри
на обраних ними інструментах, об’єднаються в гурти та зіграють фінальний концерт, відкритий для широкої публіки. Музичні заняття поєднуватимуться з тренінгами, спрямованими на розвиток впевненості у собі.

Тривалість проекту: листопад 2022 р. – квітень 2024 р.

З ким ми створюємо ФЦС?

Проект «Феміністичний центр солідарності» реалізується за підтримки Регіонального фонду програми “Активні громадяни”, що фінансується Ісландією, Ліхтенштейном та Норвегією з фондів Європейської Економічної Зони (ЄЕЗ).  В організації рок-табору та фінального концерту нам допоможуть партнерки проекту – Stelpur Rokka! з Ісландії та Karioka Girls Rock Camp Beskidy з Бєльсько-Бялої.

Феминистский Центр Солидарности – место взаимоподдержки для женщин* и людей ЛГБТК+

На фоне тяжелого положения организаций в сфере обеспечения гендерного равенства в Польше, репрессий и арестов активисток в Беларуси и начала войны в Украине, в апреле 2022 года мы основали Феминистский Центр Солидарности (SCF), чтобы создать пространство для диалога и дискуссий, вместе выстраивать взаимопонимание и мир. С момента начала нашей деятельности прошло шесть месяцев, SCF стал местом, где люди из разных стран нашли поддержку и общий язык.

Что сегодня представляет собой Феминистский Центр Солидарности?

Прежде всего, это открытое и безопасное пространство для женщин*, людей ЛГБТК+ и активисток, занимающихся правами человека в самом широком смысле. В центре работают люди с разным жизненным опытом и происхождением – это польские, беларуские, украинские и другие женщины, мигрантки и беженки. Основными ценностями центра являются свобода и равенство, поддержка и сестринство, солидарность и толерантность по отношению к гендеру, происхождению и другим признакам. Именно поэтому в центре мы говорим на польском, русском, украинском, беларуском и английском языках и заботимся о том, чтобы понять каждого человека.

SCF работает для того, чтобы:

   • обучать правам человека,
   • увеличить доступность поддержки,
   • повысить знания о предупреждении насилия, ассертивности, местах помощи,
   • противодействовать дискриминации,
   • укрепить емпауермент различными способами.

Чем мы занимаемся в рамках SCF?

Деятельность SCF включает в себя серию бесплатных регулярных занятий, встреч и мероприятий:

   • Группа поддержки для женщин-мигранток и людей с опытом беженства, в основном, из Беларуси и Украины

Еженедельные встречи, проводимые человеком с таким же опытом – феминисткой и активисткой Настой Базар, направленные на создание среды для взаимного доверия и обмена собственными чувствами. “Ты не одинока” – это основная идея группы.

   • Разговорный клуб на польском и русском языках

Забота о достижении взаимопонимания на каждом уровне переросла в идею взаимного обучения языкам в непосредственной, естественной обстановке. Так появились разговорные клубы – простые беседы в дружеской обстановке, которые позволяют привыкнуть к языку и выучить новую лексику.

   • Тренинги по Wen-Do

WenDo (в переводе на русский “Дорога женщин”) – единственный в Польше метод феминистской самообороны и ассертивности, разработанный женщинами и для женщин*, который сочетает в себе методы физической и психологической самообороны. Каждый месяц мы обучаем участниц, как перестать чувствовать себя беспомощными и беззащитными при вербальных и физических атаках – в общественных местах, на улице, в школе, на работе, дома, учим, как реагировать на нарушение границ и насилие, укрепляем уверенность в себе и самооценку. В занятиях по WenDo принимают участие девочки* с 7 лет, а также женщины старшего возраста и женщины с различными особенностями (в том числе имеющие инвалидность).

   • Технические мастерские

Мы боремся со стереотипным гендерным разделением социальных ролей и устраиваем для женщин* мастер-классы по ремонту велосипедов, обучаем основам столярного дела, электрике, использованию дрели или шуруповерта. Это происходит в комфортной обстановке, без язвительных комментариев и доминирования мужчин.

   • Встречи с совместным приготовлением еды

Вопреки стереотипам о феминистках, мы также встречаемся на кухне. Мы готовим веганскую еду вместе, потому что знаем, что от этого процесса можно получить огромное удовольствие – ни к чему не обязывающие разговоры, взаимопомощь и открытость, а также, что немаловажно, наслаждение от совместного приема пищи.

   • Встречи по вопросам деятельности феминистских групп

Мы расширяем наши знания о феминистском и квир-активизме в Польше, Украине, Беларуси и других странах по восточную сторону границы. Именно поэтому мы встретимся в многокультурной группе активисток для того, чтобы обмениваться опытом и информацией о деятельности по вопросам равенства, интересных событиях, трудностях. Нам важно знать, как это выглядит в других странах, чтобы обменяться опытом и вместе разработать стратегии влияния на изменения.

   • История женщин в музыке

Мы хотим рассказать о голосе женщин* в музыке, о тех музыкантках, которые открыто пели о дискриминации и насилии, поднимали важные вопросы, участвовали в кампаниях за права женщин и о тех, которые оказались недооцененными или даже забытыми из-за господствующего патриархата. Во время встречи мы познакомимся с их биографиями, посмотрим и послушаем архивные и современные записи.

   • WomensRock Camp – музыкальный лагерь для женщин*

Рок-музыка является прекрасной формой для высвобождения эмансипационного потенциала. С этой целью мы организуем 7-дневный музыкальный лагерь для женщин* из Польши, Беларуси, Грузии, России и Украины. При поддержке преподавательниц* участницы приобретут базовые навыки игры на выбранных ими инструментах, объединятся в группы и сыграют заключительный концерт, открытый для публики. Музыкальные занятия будут сочетаться с тренингами, влияющими на уверенность
в себе.

Продолжительность проекта: ноябрь 2022 года – апрель 2024 года.

С кем мы создаем SCF?

Проект «Феминистский Центр Солидарности» осуществляется при поддержке программы Active citizens fund- Регионального фонда, финансируемого Исландией, Лихтенштейном и Норвегией из фонда Европейского экономического пространства. В организации рок-лагеря и заключительного концерта нам помогут партнерки проекта – Stelpur Rokka! из Исландии и Karioka Girls Rock Camp Beskidy из Бельско-Бялой.

 

 

 

 

 

Wspieraj lepszą przyszłość dla kobiet i dziewcząt

Dziewczęta i kobiety codziennie potrzebują Twojego wsparcia by sprostać wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem, edukacją, zdrowiem, pieniędzmi i prawami człowieka.

Fundacja Autonomia

Os. Centrum C 9
31-931 Kraków

Adres korespondencyjny:
ul. Cicha 7/1
43-300 Bielsko-Biała

e-mail: fundacja@autonomia.org.pl

Tel.: +48 515 47 66 59

 

NIP: 6792948461

REGON: 120535410

KRS: 0000286784

 

Regulamin wpłat 


projekt strony Marianna Wybieralska | programowanie Michał Sepioło

Click to listen highlighted text!