EN | audio
[prisna-google-website-translator]
Nie znaczy nie – zapobieganie przemocy wobec kobiet z niepełnosprawnościami

Od stycznia 2020 Autonomia realizuje projekt „No means no – zapobieganie przemocy wobec kobiet z niepełnosprawnościami”. Projekt jest wynikiem naszych kilkuletnich starań o rozszerzanie działań dostosowanych do potrzeb kobiet z niepełnosprawnościami i rozbudowanie współpracy organizacjami i instytucjami z innych krajów Unii Europejskiej (w szczególności Garance, ale także innymi organizacjami z Francji, Belgii i Niemiec). Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków DJ Justice and Consumers Komisji Europejskiej.

Zobacz film promujący projekt:

Celem projektu „Nie znaczy nie” jest umożliwienie życia wolnego od przemocy i zwiększenie bezpieczeństwa Kobiet z Niepełnosprawnościami (dalej kobiet ZN): niepełnosprawnością słuchu, ruchu, wzroku i intelektualną.

Chcemy zwiększenia wpływu i aktywnego udziału Kobiet ZN w zakresie zwalczania przemocy ze względu na płeć i niepełnosprawność poprzez wzmocnienie kompetencji Kobiet ZN dot. zapobiegania i ochrony przed różnymi rodzajami przemocy. Chcemy także podnieść świadomość i budować kompetencje w zakresie przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć wśród osób pracujących w sektorze związanym z niepełnosprawnością

Dzięki temu projektowi

  • 5 trenerek WenDo – samoobrony i asertywności współpracujących z Autonomią, weźmie udział w szkoleniach trenerskich z zakresu pracy z kobietami ZN. W szkoleniach będą uczestniczyć i będą je prowadzić m.in. trenerki z różnymi rodzajami niepełnosprawności,
  • ponad 220 kobiet ZN z Polski (łącznie 800 z Europy) będzie mogło wziąć udział w empowermentowych szkoleniach z samoobrony,
  • ponad 1000 kobiet ZN uzyska dostęp do przewodników dot. bezpieczeństwa dostosowanych do ich potrzeb (broszury, materiały video (także z audio deskrypcją )i in.,
  • odbędzie się szereg wydarzeń na poziomie krajowym i europejskim – edukacyjnych, informacyjnych i sieciujących skierowanych do osób wykonujących funkcje opiekuńcze (zawodowo), specjalistów/ek ds. walki z przemocą, decydentek/ów i osób posiadających wpływ na polityki oraz do społeczności i organizacji osób z niepełnosprawnościami.

Wszystkie materiały wypracowane w ramach projektu będą dostępne w 4 wersjach językowych. O projekcie będziemy informować na bieżąco.

Projekt jest realizowany w międzynarodowym partnerstwie: Garance ASBL i Agence Wallonne De La Sante, de la Protection Sociale, du Handicap et de la Famille z Belgii, fundację Autonomia z Polski, Faire Face z Francji oraz organizacje z Niemiec: Unvergesslich Weiblich – Selbstbehauptung und
Selbstverteidigung von Frauen fur Frauen und Madchen z Giesen, Wendo-Selbstbehauptung und Selbstverteidigung fur Frauen und Madchen z Marburga, Bv Fest – Bundesfachverband Femininistische Selbstbehauptung Und Selbstverteidigung.

Kontakt do koordynatorki projektu: a.teutsch@autonomia.org.pl

Źródło grafiki:  https://en.hesperian.org/hhg/A_Health_Handbook_for_Women_with_Disabilities

Panel ekspercki Silniejsze i bezpieczniejsze:

 

Nie znaczy nie! Przewodniczki dla kobiet* z niepełnosprawnościami (i bez niepełnosprawności)

Oglądaj, czytaj, słuchaj – pierwsze w Polsce i najpewniej też w Europie Środkowej – poradniki na temat tego, w jaki sposób się chronić przed przemocą i jak na nią reagować skierowane do kobiet* z niepełnosprawnościami słuchu, ruchu, wzroku i intelektualną, (a także kobiet* i dziewczyn* bez niepełnosprawności). To pierwsze materiały uwzględniające doświadczenia i realia życia ww. grup kobiet*.

Nie znaczy nie! Jak kobiety z niepełnosprawnościami mogą obronić się przed przemocą.

Nie znaczy nie! Przewodniczka dla kobiet* z niepełnosprawnościami (i bez niepełnosprawności):

Nie znaczy nie! Jak kobiety z niepełnosprawnościami mogą obronić się przed przemocą. – poradnik w

Nie znaczy nie! Jak kobiety z niepełnosprawnościami mogą obronić się przed przemocą. –

Dziękujemy wszystkim osobom, dzięki którym Przewodniczki ukazały się w Polsce!

Tekst: Diane Kachour (Fair Face), Agata Teutsch (Autonomia), Katarzyna Żeglicka, Dorothée Van Avermaet, Irene Zeilinger (Garance ASBL),
AVIQ (Agence pour une vie de qualité), BV FeSt e.V., Unvergesslich Weiblich e.V., Wendo Marburg e.V.

Organizacje partnerskie dziękują za współpracę przy tworzeniu tej książki
ARCA-F (Sarah Fernadez Flores) i Loreleï (Idaline Lortiga).

Redaktorka wydawnicza w Polsce: Paulina Sobczyk
Tłumaczenie z języka angielskiego na polski: Olga Hryckowian
Adaptacja tekstu do wersji łatwej do czytania: Agnieszka Frankowska
Korekta: Monika Kaczmarek
Opracowanie graficzne: Aleksandra Worek-Skupień
Nagranie lektorskie: Anna Świstak
Wersja w Polskim Języku Migowym: Agnieszka Szeliga, Zuzanna Szymańska, wsparcie: Magda Sipowicz.

 

Ambasadorki Projektu:

Kamila Albin
Katarzyna Bierzanowska
Ewa Furgał
Maria Reimann
Ewa Rutkowska
Anna Rutz
Izabela Sopalska
Magdalena Szarota
Agnieszka Szeliga
Zuzanna Szymańska (od lipca 2021)
Wioleta Jóźwiak (od sierpnia 2021)
Katarzyna Żeglicka (do stycznia 2021)

Logotypy partnerek projektu

Wspieraj lepszą przyszłość dla kobiet i dziewcząt

Dziewczęta i kobiety codziennie potrzebują Twojego wsparcia by sprostać wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem, edukacją, zdrowiem, pieniędzmi i prawami człowieka.

Fundacja Autonomia

Os. Centrum C 9
31-931 Kraków

Adres korespondencyjny:
ul. Cicha 7/1
43-300 Bielsko-Biała

e-mail: fundacja@autonomia.org.pl

Tel.: +48 515 47 66 59

 

NIP: 6792948461

REGON: 120535410

KRS: 0000286784

 

Regulamin wpłat 


projekt strony Marianna Wybieralska | programowanie Michał Sepioło

Translate »
Click to listen highlighted text!