Bądź na bieżąco

Zapisz się na newsletter Autonomii!

Klikając poniższy przycisk,
wyrażam zgodę na zapisy polityki prywatności.

EN | audio
Nie znaczy nie – zapobieganie przemocy wobec kobiet z niepełnosprawnościami

Od stycznia 2020 Autonomia realizuje projekt „No means no – zapobieganie przemocy wobec kobiet z niepełnosprawnościami”. Projekt jest wynikiem naszych kilkuletnich starań o rozszerzanie działań dostosowanych do potrzeb kobiet z niepełnosprawnościami i rozbudowanie współpracy organizacjami i instytucjami z innych krajów Unii Europejskiej (w szczególności Garance, ale także innymi organizacjami z Francji, Belgii i Niemiec). Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków DJ Justice and Consumers Komisji Europejskiej.

Zobacz film promujący projekt:

Celem projektu „Nie znaczy nie” jest umożliwienie życia wolnego od przemocy i zwiększenie bezpieczeństwa Kobiet z Niepełnosprawnościami (dalej kobiet ZN): niepełnosprawnością słuchu, ruchu, wzroku i intelektualną.

Chcemy zwiększenia wpływu i aktywnego udziału Kobiet ZN w zakresie zwalczania przemocy ze względu na płeć i niepełnosprawność poprzez wzmocnienie kompetencji Kobiet ZN dot. zapobiegania i ochrony przed różnymi rodzajami przemocy. Chcemy także podnieść świadomość i budować kompetencje w zakresie przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć wśród osób pracujących w sektorze związanym z niepełnosprawnością

Dzięki temu projektowi

  • 5 trenerek WenDo – samoobrony i asertywności współpracujących z Autonomią, weźmie udział w szkoleniach trenerskich z zakresu pracy z kobietami ZN. W szkoleniach będą uczestniczyć i będą je prowadzić m.in. trenerki z różnymi rodzajami niepełnosprawności,
  • ponad 220 kobiet ZN z Polski (łącznie 800 z Europy) będzie mogło wziąć udział w empowermentowych szkoleniach z samoobrony,
  • ponad 1000 kobiet ZN uzyska dostęp do przewodników dot. bezpieczeństwa dostosowanych do ich potrzeb (broszury, materiały video (także z audio deskrypcją )i in.,
  • odbędzie się szereg wydarzeń na poziomie krajowym i europejskim – edukacyjnych, informacyjnych i sieciujących skierowanych do osób wykonujących funkcje opiekuńcze (zawodowo), specjalistów/ek ds. walki z przemocą, decydentek/ów i osób posiadających wpływ na polityki oraz do społeczności i organizacji osób z niepełnosprawnościami.

Wszystkie materiały wypracowane w ramach projektu będą dostępne w 4 wersjach językowych. O projekcie będziemy informować na bieżąco.

Projekt jest realizowany w międzynarodowym partnerstwie: Garance ASBL i Agence Wallonne De La Sante, de la Protection Sociale, du Handicap et de la Famille z Belgii, fundację Autonomia z Polski, Faire Face z Francji oraz organizacje z Niemiec: Unvergesslich Weiblich – Selbstbehauptung und
Selbstverteidigung von Frauen fur Frauen und Madchen z Giesen, Wendo-Selbstbehauptung und Selbstverteidigung fur Frauen und Madchen z Marburga, Bv Fest – Bundesfachverband Femininistische Selbstbehauptung Und Selbstverteidigung.

Kontakt do koordynatorki projektu: a.teutsch@autonomia.org.pl

Źródło grafiki:  https://en.hesperian.org/hhg/A_Health_Handbook_for_Women_with_Disabilities

Panel ekspercki Silniejsze i bezpieczniejsze:

Przewodniczka dla kobiet z niepełnosprawnościami i bez niepełnosprawności

Czytała: Anna Świstak

 

Ambasadorki Projektu:

Kamila Albin
Katarzyna Bierzanowska
Ewa Furgał
Maria Reimann
Ewa Rutkowska
Anna Rutz
Izabela Sopalska
Magdalena Szarota
Agnieszka Szeliga
Zuzanna Szymańska (od lipca 2021)

Logotypy partnerek projektu

Wspieraj lepszą przyszłość dla kobiet i dziewcząt

Dziewczęta i kobiety codziennie potrzebują Twojego wsparcia by sprostać wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem, edukacją, zdrowiem, pieniędzmi i prawami człowieka.

Fundacja Autonomia

Os. Centrum C 9
31-931 Kraków

Adres korespondencyjny:
ul. Konrada Wallenroda 55/75
30-867 Kraków

e-mail: fundacja@autonomia.org.pl

Tel.: +48 515 47 66 59

 

NIP: 6792948461

REGON: 120535410

KRS: 0000286784


projekt strony Marianna Wybieralska | programowanie Michał Sepioło

Click to listen highlighted text!