EN | audio
[prisna-google-website-translator]
Krytyczne myślenie i analiza przekazów medialnych – młodzi liderzy i liderki na rzecz bezpieczeństwa i sprawiedliwości

Krytyczne myślenie i analiza przekazów medialnych – młodzi liderzy i liderki na rzecz bezpieczeństwa i sprawiedliwości (Critical thinking skills and media literacy – young leaders for safety and justice) to projekt realizowany przez fundację Autonomia i Ośrodek Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, dzięki dofinansowaniu Konsulatu Generalnego Stanów Zjednoczonych w Krakowie i wsparciu Fundacji Batorego.

Jaki mamy cel?

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa i ochrony przez przemocą i dyskryminacją młodych ludzi, zarówno w kontaktach bezpośrednich, jak i w mediach społecznościowych.

Chcemy też wesprzeć szkoły, uczelnie i inne placówki edukacyjne, wychowawcze i organizacje w pracy z dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi, a także w budowaniu bezpieczniejszych i wspierających miejsc nauki i rozwoju dla młodych ludzi.Jak chcemy poprawić bezpieczeństwo?

Biorąc pod uwagę wyniki badań, fundacja Autonomia i Ośrodek Badań nad mediami postanowiłyskoncentrować się na podniesieniu kompetencji młodzieży i młodych dorosłych oraz osób pracujących z młodzieżą (nauczycieli/ek, pedagogów/żek, kadry placówek edukacyjnych, opiekuńczych, wychowawczych itd.), w zakresie rozpoznawania i reagowania na przemoc w mediach i z użyciem mediów oraz zaangażowanie ich – jako liderów i liderek – w działania skierowane do rówieśników i rówieśnic.

Umiejętność krytycznej analizy przekazów medialnych, znajomość sposobów reagowania i interweniowania w sytuacjach przemocy, szczególnie gdy podłożem są uprzedzenia, zarówno przez całe społeczności, jak i każdego z nas oraz upowszechnienie idei consentu (zgody), przyczynią się do budowania bezpieczniejszych relacji oraz przestrzeni nauki i rozwoju jakimi są placówki edukacyjne, w tym uczelnie i ich najbliższe otoczenie (akademiki, kluby studenckie itp.). W projekcie są upowszechniane przykłady reakcji, rozwiązania i dobre praktyki w zakresie przeciwdziałania przemocy wykorzystywane w polskich i amerykańskich uczelniach i szkołach.

Co oferujemy?

Każda szkoła, uczelnia, internat, organizacja, grupa i osoba może korzystać z narzędzi wypracowanych 

w ramach projektu nieodpłatnie.

Zachęcamy do:

  • Zorganizowania w gronie znajomych, w szkole, na uczelni, w klubie i in. akcji w ramach Tygodnia Zgody (opierając się na zgromadzonych pomysłach i dobrych praktykach) – między 4 a 10 marca 2019
  • Organizowania bezpłatnych projekcji filmu „Bez wyjścia. Historia Rehtaeh Parsons” i połączonych z rozmowami i zajęciami wokół problemu przemocy, cyberprzemocy i możliwości przeciwstawiania się im (w oparciu o przygotowany przewodnik).
  • Korzystania i dystrybucji wśród młodych ludzi materiałów edukacyjnych i informacyjnych dotyczących rozpoznawania i przeciwdziałania przemocy (m.in. Jak w praktyce stosować zasadę zgody w relacjach?; Jak reagować na przemoc w mediach społecznościowych?; Jak chronić się przed manipulacją w mediach i krytycznie je analizować?).

W ramach projektu kilkanaście studentek i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą zdobyło kompetencje do prowadzenia działań edukacyjnych i informacyjnych z zakresu: krytycznej analizy mediów, stosowania w praktyce zasady obowiązkowej zgody w relacjach, narzędzi i rozwijania zdolności jednostek i grup do reagowania na przemoc.

Po raz pierwszy podejmą działania w ramach Tygodnia Zgody, który będzie sie odbywał pod hasłem „Alfabet zgody” między 4 a 10 marca 2019.

Zachęcamy do kontaktu w sprawie projektu i materiałów: a.teutsch@autonmia.org.pl

Opiekunkami merytorycznymi projektu są

dr Magdalena Stoch
 – Adiunkt w Katedrze Mediów i Badań Kulturowych Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, kierowniczka Zakładu Polityki Antydyskryminacyjnej w Mediach Ośrodka Badań na Mediami UP. Prowadzi zajęcia akademickie z zakresu krytycznej analizy przekazów medialnych, teorii i animacji kultury oraz gender studies. Współautorka Standardu Antydyskryminacyjnego dla Uczelni oraz opracowań naukowych z zakresu włączania problematyki antydyskryminacyjnej do edukacji formalnej (m.in. publikacji Gender na lekcjach polskiego, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2015).

Agata Teutsch – założycielka i członkini zarządu fundacji Autonomia. Ekspertka, doradczyni, certyfikowana trenerka antydyskryminacyjna i antyprzemocowa (WenDo – asertywność i samoobrona dla kobiet i dziewcząt, z rekomendacją Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz certyfikowana superwizorka (Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych). Twórczyni m.in. Akademii Treningu WenDo, programu edukacji antydyskryminacyjnej „Nikt nie rodzi się z uprzedzeniami” oraz Dziewczyńskich Centrów Mocy. Autorka opracowań dotyczących praw człowieka, przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy (w tym – hate crimes, hate speach), działań na rzecz równości i różnorodności. Redaktorka m.in. „Siła, odwaga, solidarność. Upełnomocnienie jako skuteczna strategia przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i dziewcząt i innej przemocy ze względu na płeć. Podręcznik dla organizacji i instytucji” (2016). Współautorka m.in. „Standardu antydyskryminacyjnego dla uczelni” (2015), „Wprowadzenia do Psychologii LGB” (2012). Aktualnie koncentruje się na wzmacnianiu siły, odwagi, samodzielności myślenia i solidarności kobiet i dziewczynek oraz chłopców i mężczyzn – by miały i mieli moc do wyzwalania się oraz narzędzia do współtworzenia świata wolnego od przemocy i dyskryminacji.

Kontakt w sprawie projektu
Agata Teutsch, fundacja Autonomia, a.teutsch@autonomia.org.pl
dr Magdalena Stoch, Ośrodek Badań nad Mediami, Uniwersytet Pedagogiczny, mstoch@up.krakow.pl

Wspieraj lepszą przyszłość dla kobiet i dziewcząt

Dziewczęta i kobiety codziennie potrzebują Twojego wsparcia by sprostać wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem, edukacją, zdrowiem, pieniędzmi i prawami człowieka.

Fundacja Autonomia

Os. Centrum C 9
31-931 Kraków

Adres korespondencyjny:
ul. Cicha 7/1
43-300 Bielsko-Biała

e-mail: fundacja@autonomia.org.pl

Tel.: +48 515 47 66 59

 

NIP: 6792948461

REGON: 120535410

KRS: 0000286784

 

Regulamin wpłat 


projekt strony Marianna Wybieralska | programowanie Michał Sepioło

Translate »
Click to listen highlighted text!