EN | audio
[prisna-google-website-translator]
Treningi WenDo:

Celem cyklicznych treningów WenDo dla osób LBTIQ jest wzmocnienie osób LBTIQ w różnym wieku i z różnych środowisk, budowanie poczucia solidarności z innymi osobami queer, kobietami* i dziewczynkami*. Treningi WenDo tworzą przestrzeń do uzyskania wsparcia od innych queerowych kobiet* podczas szkolenia, ale także po jego zakończeniu.

Feministyczna Queerowa Akademia Piłkarska:

Otwarte treningi piłkarskie dla kobiet* i osób queer będą odzyskiwaniem przestrzeni w piłce nożnej dla osób wykluczonych z gry z różnych powodów, przede wszystkim ze względu na płeć i przynależność do grup dyskryminowanych. Systematyczne treningi przyczynią się do aktywizacji sportowej i społecznej uczestniczek. Będzie to przestrzeń, w której tworzy się zwarta feministyczna, lesbijska i queerowa społeczność solidarnościowa.

Projekt trwa od końca grudnia 2023 do końca stycznia 2024. Działanie finansowane przez społeczność EuroCentralAsian Lesbian* i współfinansowane przez Unię Europejską

EN WenDo trainings:

The goal of the cyclical WenDo trainings for LBTIQ people is to strengthen LBTIQ people of different ages and different backgrounds, to build a sense of solidarity with other queer people, women* and girls*. WenDo trainings create a space to get support from other queer women* during the training, but also after the training.

Feminist Queer Football Academy:

Open football trainings for women* (persons with experience of female social role) and queer people would be a reclaiming of space in football for persons who are excluded from the game for various reasons, especially by nature of their gender and belonging to discriminated groups (non-heteronormative women*, non-queer people, people with experience of migration and refugeeism, over-aged female* football players). We want these systematic trainings to contribute to the sport but above all social activation of female* and queer participants. That they should be a space in which a tight-knit feminist, lesbian and queer solidarity community is formed.

The project runs from the end of December 2023 to the end of January 2024.  Funded by the EuroCentralAsian Lesbian* Community and co-funded by the European Union.

Wspieraj lepszą przyszłość dla kobiet i dziewcząt

Dziewczęta i kobiety codziennie potrzebują Twojego wsparcia by sprostać wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem, edukacją, zdrowiem, pieniędzmi i prawami człowieka.

Fundacja Autonomia

Os. Centrum C 9
31-931 Kraków

Adres korespondencyjny:
ul. Cicha 7/1
43-300 Bielsko-Biała

e-mail: fundacja@autonomia.org.pl

Tel.: +48 515 47 66 59

 

NIP: 6792948461

REGON: 120535410

KRS: 0000286784

 

Regulamin wpłat 


projekt strony Marianna Wybieralska | programowanie Michał Sepioło

Translate »
Click to listen highlighted text!