EN | audio
[prisna-google-website-translator]
Dziewczyńskie Centra Mocy
Dziewczyńskie Centrum Mocy

Dziewczyńskie Centra Mocy są kolejnym krokiem w realizacji misji Autonomii.

Chcemy nasze rozproszone działania empowermentowe skierowane do dziewczyn/ek przekuć w kompleksowy program, realizowany początkowo w Krakowie w formie całorocznego Dziewczyńskiego Centrum Mocy – stałego miejsca tworzonego dla i przez dziewczynki oraz wydarzeń towarzyszących realizowanych w otwartych przestrzeniach publicznych.

„Centrum” będzie przestrzenią budowania poczucia własnej wartości, odzyskiwania swojego ciała i głosu, podmiotowości, kompetencji w zakresie decyzyjności, sprawczości, zdolności do samostanowienia, współpracy, budowania zdrowych relacji.

W działaniach Centrum uwzględniana będzie różna kondycja dziewczynek – ekonomiczna, w kontekście zdrowia i sprawności, pochodzenia itd. W planach mamy wspieranie powstawania takich miejsc we wsiach i miastach w całym kraju;-).

Planujemy opracować i wdrażać program szkolenia dla liderek/ów Centrów – osób osadzonych w lokalnych społecznościach (np. związanych z organizacjami, sektorem edukacji, pomocy społecznej i In.), wspierać je w budowaniu grup inicjatywnych, a następnie konsorcjów składających się z organizacji/grup społeczeństwa obywatelskiego, rodziców, innych (sióstr, przyjaciółek, ciotek i In.) oraz instytucji publicznych, instytucji kultury i firm, dla których wspólnym celem będzie stwarzanie bezpiecznych, równościowych, kreatywnych przestrzeni dla dziewczynek i innych osób czyli Centrów Mocy.

Co roku Autonomia chce wspierać ok. 10 grup inicjatywnych – poprzez oferowanie wsparcia szkoleniowego, organizacyjnego, merytorycznego, w zakresie rozbudowywania sieci kontaktów i współpracy.

Wszystkie zainteresowane wsparciem naszego projektu oraz współpracą osoby, firmy i instytucje prosimy o kontakt: a.teutsch@autonomia.org.pl

OD OSÓB TAKICH JAK TY BEZPOŚREDNIO ZALEŻY POWODZENIE TAKICH NASZYCH INICJATYW. CO MOŻESZ ZROBIĆ JUŻ TERAZ?

TAK, CHCĘ WESPRZEĆ AUTONOMIĘ i DZIEWCZYŃSKIE CENTRA MOCY. KLIKNIJ W LINK

Autonomia od 10 lat wzmacnia siłę, odwagę i solidarność dziewcząt i chłopców, kobiet i mężczyzn w całej Polsce. Dzięki Fundacji uczą się jak skutecznie przeciwstawiać się przemocy, jak rozwiązywać konflikty i współpracować. Korzystają z bezpłatnych szkoleń i projekcji, otrzymują materiały i książki/narzędzia, zdobywają informacje i umiejętności, angażują się w budowanie sprawiedliwych i bezpiecznych społeczności.

Jedną z naszych kluczowych strategii jest empowerment/upełnomocnienie – Autonomia m.in. organizuje warsztaty WenDo – z budowania pewności siebie, asertywności i samoobrony dla kobiet i dziewcząt, w ramach Akademii Treningu WenDo przeszkoliła 30 osób do prowadzenia tych zajęć, a od 3 lat promuje Międzynarodowy Dzień Dziewczynki (ustanowiony przez ONZ, by zwrócić uwagę na sytuację dziewczynek i młodych kobiet na świecie i mobilizować do wdrażania strategii przeciwstawiania się dyskryminacji i przemocy).

Postacią, wokół której zbudowałyśmy obchody w 2017 r. pt. “NIEZŁOMNE – BUNTOWNICZKI – BOHATERKI” była Malala Yousoufzai – najmłodsza laureatka Pokojowej Nagrody Nobla.
Wydana przez nas książka „Siła, odwaga, solidarność. Upełnomocnienie jako skuteczna strategia przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i dziewcząt i innej przemocy ze względu na płeć. Podręcznik dla organizacji i instytucji.” jest pierwszą taką publikacją w Polsce.

W 2022 r. zrealizowałyśmy projekt DCM on tour. >> Tutaj więcej informacji<<

Wspieraj lepszą przyszłość dla kobiet i dziewcząt

Dziewczęta i kobiety codziennie potrzebują Twojego wsparcia by sprostać wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem, edukacją, zdrowiem, pieniędzmi i prawami człowieka.

Fundacja Autonomia

Os. Centrum C 9
31-931 Kraków

Adres korespondencyjny:
ul. Cicha 7/1
43-300 Bielsko-Biała

e-mail: fundacja@autonomia.org.pl

Tel.: +48 515 47 66 59

 

NIP: 6792948461

REGON: 120535410

KRS: 0000286784

 

Regulamin wpłat 


projekt strony Marianna Wybieralska | programowanie Michał Sepioło

Translate »
Click to listen highlighted text!