EN | audio
[prisna-google-website-translator]
Polityka prywatności

Przedstawiamy najważniejsze informacje wyjaśniające zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych w fundacji Autonomia, dotyczące kluczowych grup osób, których dane przetwarzamy i praw jakie im przysługują, podstawy prawnej oraz celów i okresu przetwarzania danych osobowych.

Zależy nam, aby wszystkie działania dotyczące danych osobowych były zgodne z prawem, chroniły prywatność i autonomię osób, które powierzają nam dane.

Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorką przetwarzanych tutaj danych osobowych jest fundacja Autonomia (dalej: Autonomia/ fundacja/my) z siedzibą w Krakowie, 30-867, ul. Konrada Wallenroda 55/75, KRS: 0000286784.

W każdej sprawie związanej z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować wysyłając wiadomość na adres e-mailowy: fundacja@autonomia.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby.

Podstawa prawna i cele przetwarzania danych.

 • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6, ust.1, lit. a RODO);
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6, ust.1, lit. b RODO);
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6, ust.1, lit. c RODO);
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem (art. 6, ust.1, lit. f RODO);

Miejsce i sposób przetwarzania danych.

Dane osobowe przechowujemy w formie elektronicznej na wynajętym serwerze, komputerach biurowych, w ograniczonym zakresie w telefonach, zabezpieczonych dyskach i w formie papierowych list i formularzy. Przetwarzamy dane za pośrednictwem systemu do zarządzania relacjami civiCRM, poczty e-mail i zabezpieczonej chmury do przechowywania plików.

Komu powierzamy dane?

Dane osobowe powierzamy do przetwarzania podmiotom, z którymi współpraca jest konieczna do realizacji działań i usług, na podstawie umów powierzenia i są one na równi z nami zobowiązane do ochrony danych osobowych.

 • obsłudze informatycznej fundacji i dostawcom usług IT;
 • obsłudze księgowej fundacji (wpłata darowizny);
 • usługodawcom prowadzącym działalność kurierską lub pocztową;
 • dostawcom usług płatniczych Tpay.com, PayPal;
 • bankom w przypadku operacji płatniczych i rozliczeniowych;
 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

W niektórych sytuacjach (np. organizując wydarzenie razem z innym podmiotem) przekazujemy dane innym odbiorcom. Zawsze wcześniej o tym informujemy, np. przy rejestracji.

Prawa osób, których dane przetwarzamy.

Każda osoba, której dane przetwarzamy ma prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • wycofania zgody w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania usługi. Przekazane dane osobowe możesz przesłać innemu administratorowi danych;

Jeśli zauważysz jakiś problem, poinformuj nas o nim. Dokładamy starań, żeby jak najlepiej chronić Twoje prawa.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane będziemy przetwarzać aż do wycofania przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie. Jeśli będzie to konieczne Twoje dane będziemy przetwarzać tak długo aż minie termin przedawnienia roszczeń, które mogłyby powstać w związku z przekazaniem Twoich danych.

Czyje dane przetwarzamy i na jakich zasadach?

Dane osobowe trafiają do nas, jeśli:

 • zapiszecie się do naszego newslettera;
 • wpłacicie nam darowiznę lub przekażecie nam 1% ze zgodą na podanie nazwiska;
 • odpowiecie na ogłoszenie rekrutacyjne;
 • będziecie uczestniczyć w naszym szkoleniu, spotkaniu, wydarzeniu;
 • napiszecie do nas list tradycyjny;
 • zawrzecie z nami umowę;
 • będziecie z nami w kontakcie profesjonalnym, np. jako dziennikarz/dziennikarka.

Dane subskrybentek i subskrybentów newslettera Autonomii.

Przetwarzamy adresy e-mail subskrybentek i subskrybentów wraz z podanym imieniem i nazwiskiem newslettera w celu wysyłania zamówionych informacji – jest to niezbędne do wykonania umowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zamówienia mailingu.

Dane byłych subskrybentek i subskrybentów danej listy przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu zarządzania relacjami do odwołania zgody lub prośby o usunięcie danych. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji listy, klikając w link rezygnacji w stopce mailingu lub pisząc na adres: fundacja@autonomia.org.pl.

Dane osób przekazujących nam darowizny i 1% podatku.

Możesz wspierać Autonomię finansowo, przekazując darowizny na rzecz działalności statutowej lub konkretnego celu statutowego przelewem na rachunek bankowy oraz poprzez system Tpay.com obsługujący płatności online w polskich bankach. Poprzez system PayPal możesz zrealizować płatność za pośrednictwem kart płatniczych.

Jeśli zdecydujesz się przekazać nam 1% swojego podatku w formularzu PIT i zaznaczysz zgodę na przekazanie swoich danych, od urzędu skarbowego otrzymamy Twoje dane. Są to: imię i nazwisko podatniczki lub podatnika, adres, wysokość przekazanej kwoty podatku, dane współmałżonka/-ki – w przypadku wspólnego rozliczania podatku – oraz ewentualne dodatkowe informacje zamieszczone w rubryce formularza PIT dotyczącej 1%. Dane przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu podziękowania za wsparcie. Jeśli nie życzysz sobie, żebyśmy przetwarzali Twoje dane w tym celu, nie zgadzaj się na przekazywanie nam ich przy okazji rozliczenia podatku.

Dane uczestniczek i uczestników konkursów, wydarzeń, szkoleń.

W przypadku konkursu, zakres informacji, które będziemy przetwarzać, podajemy w regulaminie. Zazwyczaj ograniczamy się do zbierania adres e-mail uczestniczek i uczestników, imię i nazwisko, adres korespondencyjny oraz wysłania nagrody zwyciężczyń i zwycięzców. Dane przetwarzamy w celu rozstrzygnięcia konkursu i wysłania nagród – jest to niezbędne do realizacji umowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w konkursie.

W przypadku organizowania otwartych wydarzeń publicznych nie prosimy o podawanie danych osobowych. W przypadku wydarzeń, szkoleń, warsztatów wymagających rejestracji prosimy o podanie: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, chyba że charakter wydarzenia (np. szkolenia) będzie wymagał zebrania innych informacji. W takim przypadku podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zarejestrowania się na wydarzenie. Dane te przetwarzamy w celu organizacji wydarzenia – jest to niezbędne do wykonania umowy.

Po zakończeniu wydarzenia dane przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu zarządzania relacjami. W przypadku wydarzeń organizowanych ze środków grantodawców dane przechowujemy przez okres wymagany przez grantodawcę.

Przy okazji organizacji niektórych wydarzeń pytamy dodatkowo o zgodę na informowanie o innych inicjatywach o podobnym charakterze. Osoba, która ją wyraziła, może ją w każdej chwili wycofać, ma też prawo żądania przeniesienia swoich danych. Jeśli tego nie zrobi, będziemy jej dane przechowywać do końca działalności fundacji.

Dane dziennikarzy i dziennikarek

Przetwarzamy dane osób związanych z mediami pozyskane bezpośrednio od nich, od redakcji lub z Internetu. Zakres przetwarzanych danych może obejmować: imię i nazwisko, płeć, adres e-mail, numer telefonu, adres redakcji. Dane te przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu informowania o działaniach podejmowanych przez fundację Autonomia oraz zarządzania relacjami.

Pliki cookie

Na stronie autonomia.org.pl wykorzystujemy pliki tekstowe określane jako cookies (ciasteczka). Są one niezbędne do technicznej obsługo stron i korzystania z oferowanych funkcjonalności i nie są przez nas wykorzystywane do śledzenia nawigacji użytkowników.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej Autonomii.  Podmiotem zamieszczającym na Twoim urządzeniu końcowym pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator strony internetowej autonomia.org.pl.

Pliki cookies wykorzystywane są do: 1) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony internetowej autonomia.org.pl korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości (Google Analytics);          2) określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach strony internetowej autonomia.org.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu aż je usuniesz.

Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej autonomia.org.pl.

Pliki coocies wykorzystywane są też przez witryny, do których odnośniki umieszczamy na stronie.

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze serwisu i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji.

Fundacja Autonomia nie stosuje profilowania użytkowników.

Zmiany polityki prywatności

Opisane zasady ochrony prywatności dotyczą jedynie serwisów znajdujących się pod domeną autonomia.org.pl. Fundacja Autonomia nie odpowiada za politykę prywatności innych stron internetowych, do których linki znajdują się na Stronie.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie jej nowej wersji na naszej stronie internetowej.

Wspieraj lepszą przyszłość dla kobiet i dziewcząt

Dziewczęta i kobiety codziennie potrzebują Twojego wsparcia by sprostać wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem, edukacją, zdrowiem, pieniędzmi i prawami człowieka.

Fundacja Autonomia

Os. Centrum C 9
31-931 Kraków

Adres korespondencyjny:
ul. Cicha 7/1
43-300 Bielsko-Biała

e-mail: fundacja@autonomia.org.pl

Tel.: +48 515 47 66 59

 

NIP: 6792948461

REGON: 120535410

KRS: 0000286784

 

Regulamin wpłat 


projekt strony Marianna Wybieralska | programowanie Michał Sepioło

Translate »
Click to listen highlighted text!