EN | audio
[prisna-google-website-translator]
Oferta WenDo dla szkół, instytucji i firm

WenDo to w polskim tłumaczeniu „Droga Kobiet”. WenDo jest jedyną w Polsce metodą samoobrony i asertywności opracowaną przez kobiety i dla kobiet*, która łączy metody samoobrony fizycznej i psychicznej. Umiejętności zdobyte na WenDo są przydatne zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym.

WenDo jest wykorzystywane jako narzędzie prewencji/zapobiegania przemocy wobec dziewczynek i kobiet i /lub łagodzenia jej skutków.

Jest metodą stosowaną z powodzeniem w programach skierowanych do uczennic, studentek, liderek, nauczycielek, pracownic społecznych, konduktorek i w innych sektorach.

W trakcie warsztatu uczestniczki uczą się jak w każdej sytuacji: w miejscu publicznym, na ulicy, w pracy, w domu – przestać czuć się bezradną i bezbronną. Uczestniczki poznają swoje granice, uczą się rozpoznawać granice innych. Uczą się jak reagować na przekraczanie granic, dyskryminację, przemoc. Wzmacniają poczucie pewności siebie i poczucie własnej wartości. WenDo przekazuje wiedzę na temat skutecznych metod komunikowania się i wyrażania własnych potrzeb i opinii. Umiejętności zdobyte na WenDo pomagają rozwiązywać konflikty, przełamywać stereotypy i obawy, poczucie winy i wstyd.

WenDo to także jedyna w Polsce metoda samoobrony uwzględniająca perspektywę kulturowej tożsamości płci (gender) i perspektywę feministyczną. W kontekście społeczno-politycznym uwrażliwia i pomaga identyfikować przypadki dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć, rasę, orientację seksualną i in. Daje możliwość przyjrzenia się własnej socjalizacji, narzuconym społecznie normom i rolom oraz własnym wyobrażeniom na ich temat.

Program warsztatu WenDo

Podczas 12-godzinnego treningu (16 godzin szkoleniowych) WenDo kobiety lub dziewczyny mają możliwość poznania własnej siły oraz wypróbowania nowych sposobów zachowań (asertywnych) poprzez zastosowanie elementów psychodramy, pracę z oddechem i głosem. Odbywają się ćwiczenia z zakresu efektywnej komunikacji i rozwiązywania konfliktów. W czasie zajęć stosowane są ćwiczenia symulacyjne, odgrywanie ról, dyskusje w małych grupach i plenarne.
W zakresie samoobrony fizycznej ćwiczymy techniki (ciosy, kopnięcia, uwolnienia, bloki), dzięki którym kobiety doświadczają własnej siły oraz uczą się jak się bronić w sytuacji zagrożenia używając tylko własnego ciała.
Szczegółowy program jest każdorazowo tworzony z uwzględnieniem potrzeb i możliwości danej grupy, w zależności od tego na jakie aspekty samoobrony i asertywności ma zostać położony akcent. Uwzględniamy także wiek i stopień sprawności uczestniczek.

Cele warsztatu:

  • podniesie poczucia własnej wartości
  • doświadczenie własnej siły fizycznej i psychicznej
  • zdobycie umiejętności asertywnego zachowania i obrony własnych granic
  • zdobycie umiejętności stosowania technik samoobrony fizycznej
  • zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu przemocy ze względu na płeć
  • zdobycie umiejętności reagowania na przemoc i dyskryminację

Szczegółowe cele są ustalane w odniesieniu do potrzeb i specyfiki konkretnej grupy uczestniczek.

Metody pracy

Zajęcia prowadzimy metodą warsztatową, interaktywną, z nastawieniem na przekazywanie praktycznych umiejętności z zakresu samoobrony przed atakiem fizycznym (kopnięcia, ciosy, uwolnienia) oraz  komunikacji i zachowań asertywnych.

Efekty warsztatu

Po zakończeniu warsztatu uczestniczki maja poczucie własnej siły oraz przekonanie o prawie i realnych możliwościach obrony własnych granic zarówno w kontekście fizycznym (samoobrona) jaki psychicznym (asertywność). Wzrasta poczucie własnej wartości oraz sprawczości i wpływu na własne życie. Zdobyte na zajęciach umiejętności z zakresu komunikacji i asertywności pomagają lepiej funkcjonować w relacjach z innymi ludźmi.

Wielkość grupy

Grupa 8 – 10 kobiet (prowadzi jedna trenerka), 11-16 kobiet (dwie trenerki + duża sala), 17 – 20 (dwie grupy równolegle prowadzone, każda przez jedną trenerkę, każda w osobnej sali). UWAGA! Zajęcia mogą się odbyć przy minimum 6 uczestniczkach.

Czas trwania

Warsztat podstawowy trwa 12 godzin zegarowych = 16 godzin szkoleniowych (propozycje rozłożenia: 2 x po 6 godzin z godzinną przerwą w środku; 3 x po 4 godziny, 4 x po 3 godziny).

Sala

W przypadku małej grupy wystarczy sala, która musi mieć powierzchnię minimum 50 metrów kwadratowych, musi być pusta (krzesła i stoły trzeba wynieść poza salę, jeśli jest to np. klasa szkolna). Jeśli jest to większa niż 12 osobowa grupa konieczne będzie przeprowadzenie zajęć w większej sali np. gimnastycznej. W trakcie trwania warsztatu potrzebne są: z jednej strony cisza, spokój, możliwość skupienia się (dobrze, żeby w najbliższym otoczeniu nie odbywały się inne głośne zajęcia, czy nie znajdowało się „uczęszczane” boisko), z drugiej strony potrzebna jest duża swoboda ekspresji – na warsztatach czasem głośno się zachowujemy.

Strój

Strój ma być swobodny na tyle, żeby można było siedzieć na podłodze, wykonywać ćwiczenia fizyczne; konieczne obuwie zmienne, nie ślizgające się.

Sprzęt i materiały na WenDo

Cały sprzęt treningowy i materiały merytoryczne zapewniają trenerki.

Koszt i formy płatności

Godzina zegarowa warsztatu dla grupy to koszt od 400 do 600 złotych (cena zawiera przygotowanie programu warsztatu i materiałów dla danej grupy, prowadzenie i ewaluację warsztatu oraz koszty zakupu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatu). Zapewniamy natomiast bezpłatnie profesjonalny sprzęt treningowy. Cena jest uzależniona od liczby prowadzących – a ta zależy od liczby uczestniczek.

W uzasadnionych przypadkach konieczne jest doliczenie kosztów podróży i noclegu dla trenerek.

W sprawie współpracy z Autonomią prosimy o bezpośredni kontaktfundacja@autonomia.org.pl

Wspieraj lepszą przyszłość dla kobiet i dziewcząt

Dziewczęta i kobiety codziennie potrzebują Twojego wsparcia by sprostać wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem, edukacją, zdrowiem, pieniędzmi i prawami człowieka.

Fundacja Autonomia

Os. Centrum C 9
31-931 Kraków

Adres korespondencyjny:
ul. Cicha 7/1
43-300 Bielsko-Biała

e-mail: fundacja@autonomia.org.pl

Tel.: +48 515 47 66 59

 

NIP: 6792948461

REGON: 120535410

KRS: 0000286784

 

Regulamin wpłat 


projekt strony Marianna Wybieralska | programowanie Michał Sepioło

Translate »
Click to listen highlighted text!