Bądź na bieżąco

Zapisz się na newsletter Autonomii!

Klikając poniższy przycisk,
wyrażam zgodę na zapisy polityki prywatności.

EN | audio
WenDo
WenDo

Wendo czyli „Droga Kobiet”

 

WenDo to w polskim tłumaczeniu „Droga Kobiet”. WenDo jest jedyną w Polsce metodą samoobrony i asertywności opracowaną przez kobiety i dla kobiet*, która łączy metody samoobrony fizycznej i psychicznej. Umiejętności zdobyte na WenDo są przydatne zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.

 

WenDo jest wykorzystywane jako narzędzie powstrzymywania i zapobiegania przemocy wobec dziewczynek i kobiet. W warsztatach WenDo organizowanych przez Autonomię wzięło już udział ponad 3000 dziewczynek i kobiet. 29 osób ukończyło nasz autorski kurs trenerski – Akademię Treningu WenDo – prowadzą zajęcia od Szczecina po Mińsk. W realizacji warsztatów współpracujemy ze szkołami i uczelniami, domami kultury, ośrodkami pomocy społecznej i interwencji kryzysowej,  małymi firmami i międzynarodowymi korporacjami.

WenDo dla Ciebie, Matek, Córek, Sióstr, Przyjaciółek, Babci

Oferta dla szkół, instytucji i firm

Akademia Treningu WenDo

ODKRYJ SWOJĄ MOC! – INFORMACJE O WARSZTATACH
DLA CIEBIE LUB BLISKIEJ DZIEWCZYNKI,
NASTOLATKI, KOBIETY*

 

 • Jeśli chcesz poczuć moc, odzyskać siłę, uwolnić głos
 • Jeśli chcesz przestać czuć się bezradną i bezbronną wobec ataków słownych i fizycznych w miejscach publicznych, na ulicy, w szkole, w pracy, w domu…
 • Jeśli chcesz doświadczyć własnej siły fizycznej, uwolnić swój oddech i głos, wyraźniej dostrzec swoje możliwości i zasoby, odzyskać poczucie wpływu…

Weź udział w WenDo!

Jeśli chcesz:

 • mieć większą jasność kiedy przekraczane są Twoje granice i wiedzieć co robić w takich sytuacjach
 • wprost stawiać granice, mówić o tym czego sobie życzysz, a czego nie
 • swobodniej wyrażać swoje opinie
 • lepiej “dogadywać” się z bliskimi, osobami z pracy, szkoły
 • wzmocnić swoją asertywność
 • łatwiej podejmować decyzje – te drobniejsze i bardziej poważne
 • pozbyć się poczucia winy i wstydu – także wtedy kiedy stajesz w swojej obronie
 • umieć się bronić w sytuacjach ataku/napaści

… skorzystaj z warsztatu budowania pewności siebie, asertywności i samoobrony – WenDo, który trwa tylko 12 godzin zegarowych (16 lekcyjnych)!

Każda kobieta i dziewczynka może nauczyć się skutecznie bronić. Nie musisz mieć dużo siły, ani nadzwyczajnej sprawności. W WenDo mogą brać udział kobiety i dziewczynki o różnych stopniach sprawności.

 

Możesz zgłosić się sama lub podarować „KARNET PREZENTOWY WenDo”

 

Co się dzieje na WenDo?

Na WenDo weźmiesz udział w ćwiczeniach dot. pracy z oddechem i głosem, ćwiczeniach z zakresu efektywnej komunikacjisymulacjach, dyskusjach w małych grupach i plenarnych, scenkach. W zakresie samoobrony fizycznej ćwiczymy m.in. ciosy, kopnięcia, uwolnienia, bloki, krzyk.
Ćwiczymy w małych grupach, to nie jest WF!

Kiedy odbędą się najbliższe warsztaty WenDo?

Najbliższe warsztaty dla nastolatek* odbędą się w Dziewczyńskim Centrum Mocy już w październiku 2020 – serdecznie zapraszamy! W warsztacie mogą wziąć udział dziewczęta w wieku 11-15 lat. 

Spotykamy się w cztery środy, co tydzień, w godzinach 16:00-19:00

Terminy spotkań: 14.10, 21.10, 28.10, 4.11.2020 roku

Liczba miejsc ograniczona, możemy przyjąć max. 10 osób.

Cztery spotkania stanowią całościowy cykl, dlatego konieczna jest obecność na wszystkich spotkaniach. Obowiązuje kolejność zgłoszeń, potwierdzona podpisaniem porozumienia o udziale w zajęciach. Po otrzymaniu Twojego zgłoszenia prześlemy potwierdzenie otrzymania zgłoszenia i informację o dalszych krokach.

Kto prowadzi zajęcia?

Najczęściej zajęcia prowadzi Agata Teutsch, certyfikowana trenerka i superwizorka WenDo.
Czasem zajęcia mogą prowadzić inne certyfikowane trenerki.

Zgłoś się!  Wypełnij formularz

 

Ile to kosztuje?

Udział w najbliższych warsztatach dla nastolatek nie wiąże się z obowiązkową płatnością. Nie uzależniamy możliwości uczestnictwa od wpłat. Chcemy, by uczestniczki niepełnoletnie
i te osoby, które aktualnie są w „wymagającej” sytuacji finansowej, nie ponosiły opłat za uczestnictwo w zajęciach. Jednocześnie chcemy, żeby to miejsce było niezależne m.in. od zmian politycznych i żeby działało.

Dlatego Dziewczyńskie Centrum Mocy działa w oparciu o ekonomię dzielenia się (share economy) i ekonomię daru (gift economy). Wierzymy, że także w Polsce możliwe jest istnienie takiego miejsca! To Ty decydujesz o tym, w jaki sposób możesz wspierać i współtworzyć to miejsce i ten program.

Nawet najmniejsza, ale regularna wpłata, jest bezcenna! Według zasady: Pay as you like/can, czyli podaruj ile chcesz/możesz.

Udział w standardowych zajęciach, poza najbliższymi warsztatami, materiały i napoje dostaniesz za niecałe 16,00 złotych za godzinę lekcyjną – łącznie 250,00 złotych. Płatność można rozdzielić na raty (pierwsza, w wysokości 150,00 gwarantuje rezerwację miejsca, druga – płatna do tygodnia przed terminem warsztatu). Możliwe jest inne rozłożenie płatności.

Gdzie odbywają się zajęcia?

Dokładna lokalizacja zostanie podana osobom zakwalifikowanym. Zajęcia odbywają się w centrum Krakowa lub Nowej Hucie. Staramy się o organizację zajęć w miejscach dostosowanych do potrzeb osób poruszających się na wózkach.

Organizatorka: fundacja Autonomia
Kontakt: fundacja@autonomia.org.pl

OPINIE KOBIET* I DZIEWCZĄT

Komentarze uczestniczek po warsztatach WenDo

 • Najbardziej podobała mi się prostota i skuteczność technik samoobrony. Przełamanie deski – bo dało wiarę we własne siły i podważyło przekonanie, ze jestem słaba i nieporadna.
 • Interesująca była nauka podstawowych ciosów, bo teraz będę potrafiła skutecznie się bronić, a nie stać bezczynnie.
 • Podobała mi się atmosfera bezpieczeństwa i praca z innymi kobietami na kursie.

Co mi dał warsztat WenDo?

 • poczucie siły i możliwości obrony
 • uświadomienie sobie siły, którą mam w sobie
 • pewność siebie, czuję się bezpieczniej, mam ochotę dużo zmienić w swoim życiu

Będę polecała WenDo innym kobietom, bo:

 • pokazuje, ze kobieta ma siłę i może ja wykorzystać
 • wiele kobiet nie zdaje sobie sprawy ze swojej wewnętrznej siły
 • chciałabym, żeby inne kobiety też mogły sobie uświadomić, że są w stanie bronić swoich granic
 • uważam, ze warsztat WenDo jest potrzebny w życiu każdej kobiety
 • uważam, ze wiele kobiet nie potrafi bronić się przed szeroko pojętą przemocą. WenDo pozwala nam zrozumieć, ze nie musimy być biernymi ofiarami
 • WenDo uwalnia mnóstwo niesamowitej siły i pozytywnej energii

 

* oraz osób socjalizowanych do roli kobiety

ZASADY UCZESTNICTWA W WENDO

Zasady uczestnictwa w WenDo_osoby dorosle

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zapoznanie się i przestrzeganie niniejszych zasad:

Uczestnictwo w warsztacie WenDo

1. W warsztatach WenDo mogą uczestniczyć kobiety i dziewczęta oraz inne osoby socjalizowane do roli kobiety, z doświadczeniem życia jako kobiety w wieku od 7 lat w zwyż. Osoby niepełnoletnie za zgodą rodziców lub opiekunów/ek. Zajęcia dla dziewcząt odbywają się w konkretnych grupach wiekowych (7-10, 11-15, powyżej 16) – możliwe są niewielkie modyfikacje w odniesieniu do konkretnej grupy i po uzgodnieniu tego z prowadzącą/ymi.
2. Sytuacje, w których w jednym warsztacie zamierzają wziąć udział osoby pozostające w istotnych i hierarchicznych relacjach (matki i córki, pary, pracownice i przełożone, nauczycielki i uczennice), powinny być zgłaszane i konsultowane z prowadzącą.
3. Pełny podstawowy warsztat WenDo trwa 12 godzin zegarowych (16 lekcyjnych) i podzielony jest na różne, minimum 2 godzinne, sesje warsztatowe.
4. Warsztat stanowi całość od pierwszej do ostatniej godziny, dlatego wymagana jest obecność na całych zajęciach. W trosce o najwyższą jakość warsztatów prosimy o przybycie na minimum 5 minut przed planowanym początkiem zajęć. Nie ma możliwości dołączenia do zajęć po upływie dwóch pierwszych godzin warsztatu.
5. Warsztat odbywa się w małych grupach: od 6 do maksymalnie 16 osób (w przypadku grup o szczególnych potrzebach maksymalna liczba osób w grupie może być mniejsza).
6. Osoby uczestniczące w warsztacie biorą całkowitą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia fizycznego i emocjonalnego.
7. Problemy zdrowotne i fakt bycia w ciąży trzeba zgłosić przed warsztatem. Jeśli w trakcie zajęć pojawia się złe samopoczucie, należy o tym poinformować osobę prowadzącą.
8. W warsztatach mogą uczestniczyć jedynie osoby nie będące pod wpływem jakichkolwiek substancji zmieniających świadomość (alkohol, narkotyki, silne leki).
9. Osoby w trakcie leczenia psychiatrycznego, osoby, które ostatnio przeżyły kryzys emocjonalny lub chorują na depresję, powinny poinformować o tym prowadzącą, a swoją decyzję o udziale w warsztacie WenDo skonsultować z lekarką/zem prowadzącą/ym lub psychoterapeut/k/ą. Konsultację zalecamy wszystkim osobom, które mają wątpliwości co do tego, jak warsztaty mogą wpłynąć na ich stan.
10. W czasie warsztatów, osoby uczestniczące mają prawo odmówić odpowiedzi na pytania oraz odmówić udziału w proponowanych ćwiczeniu/ćwiczeniach.
11. Autonomia zastrzega sobie prawo do zmian związanych z organizacją warsztatów z przyczyn od siebie niezależnych, np. gdyby liczba osób uczestniczących nie pozwalała na pokrycie kosztów organizacji. W przypadku warsztatów, za udział w których uczestniczki płacą same, uczestniczka ma prawo do zwrotu opłaty za odwołane zajęcia lub wyboru warsztatu w innym terminie.
12. W wypadku rezygnacji z udziału w warsztacie, wniesiona opłata nie jest zwracana. Możliwe jest natomiast przekazanie zarezerwowanego miejsca innej, wskazanej przez siebie osobie.
13. W przypadku spóźnienia Autonomia nie zwraca opłaty za warsztat.
14. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w warsztacie nieodpłatnym, z przyczyn leżących po stronie uczestniczki, innych niż przypadki losowe, późniejszej niż na 48 godzin przed warsztatem uczestniczka zobowiązana jest do zwrotu Autonomii kosztów już poniesionych, związanych z jej udziałem.
15. Zgłoszenie udziału w warsztatach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu, cennika oraz warunków uczestnictwa.
16. Osoby biorące udział w warsztatach wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku podczas warsztatu, w celach dokumentacji i/lub promocji pod warunkiem, że zdjęcia, filmy, nagrania audio i inne będą wykonywane po uzyskaniu zgody uczestniczek i prowadzących.
17. Osoby biorące udział w warsztatach zgadzają się na przetwarzanie ich danych osobowych przez fundację Autonomia, z siedzibą w Krakowie, ul. Konrada Wallenroda 55/75 w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. na potrzeby realizacji konkretnego warsztatu. Zbieranie danych osobowych odbywa się na zasadach pełnej dobrowolności. Każda osoba ma prawo zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych prawach: do wglądu do własnych danych, ich poprawiania i usunięcia z bazy danych osobowych.
18. Autonomia oraz poszczególne osoby prowadzące warsztaty na zlecenie Autonomii nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne negatywne konsekwencje niezastosowania się do powyższych zasad.

Rezerwacje i płatności (w przypadku warsztatów, w których koszt udziału pokrywany jest przez uczestniczki)

1. Warunkiem uczestnictwa w warsztacie jest rezerwacja miejsca w trybie opisanym w ogłoszeniu oraz, w przypadku warsztatów, w których uczestniczki same pokrywają koszt udziału – dokonanie wpłaty w wysokości 100% ceny w terminie płatności i nie później niż przed rozpoczęciem pierwszych odpłatnych warsztatów.
2. Wpłaty można dokonać przelewem bankowym na konto podane w e-mailowym potwierdzeniu rezerwacji.
3. Wpłata powinna znaleźć się na koncie Autonomii najpóźniej po 3 dniach od daty rezerwacji miejsca. Brak potwierdzonej kwoty w wyznaczonym terminie spowoduje usunięcie rezerwacji.
4. Po odnotowaniu wpłaty osoba uczestnicząca otrzymuje email z potwierdzeniem. Osoby, które nie otrzymały potwierdzenia, zobowiązane są posiadać na zajęciach dowód wpłaty.

Wspieraj lepszą przyszłość dla kobiet i dziewcząt

Dziewczęta i kobiety codziennie potrzebują Twojego wsparcia by sprostać wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem, edukacją, zdrowiem, pieniędzmi i prawami człowieka.

Fundacja Autonomia

Os. Centrum C 9
31-931 Kraków

Adres korespondencyjny:
ul. Konrada Wallenroda 55/75
30-867 Kraków

e-mail: fundacja@autonomia.org.pl

Tel.: +48 515 47 66 59

 

NIP: 6792948461

REGON: 120535410

KRS: 0000286784


projekt strony Marianna Wybieralska | programowanie Michał Sepioło

Kliknij, aby odczytać.