EN | audio
[prisna-google-website-translator]
WenDo
WenDo

Wendo czyli „Droga Kobiet”

 

WenDo to w polskim tłumaczeniu „Droga Kobiet”. WenDo jest jedyną w Polsce metodą samoobrony i asertywności opracowaną przez kobiety i dla kobiet*, która łączy metody samoobrony fizycznej i psychicznej. Umiejętności zdobyte na WenDo są przydatne zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.

 

WenDo jest wykorzystywane jako narzędzie powstrzymywania i zapobiegania przemocy wobec dziewczynek i kobiet. W warsztatach WenDo organizowanych przez Autonomię wzięło już udział ponad 3000 dziewczynek i kobiet. 29 osób ukończyło nasz autorski kurs trenerski – Akademię Treningu WenDo – prowadzą zajęcia od Szczecina po Mińsk. W realizacji warsztatów współpracujemy ze szkołami i uczelniami, domami kultury, ośrodkami pomocy społecznej i interwencji kryzysowej,  małymi firmami i międzynarodowymi korporacjami.


Najbliższe warsztaty w naszej fundacji odbędą się w następujących terminach:

25-26 maja 2024 – dla kobiet*, język polski [zapisy]

3-4 czerwca 2024 – dla kobiet*, język ukraiński [zapisy niedługo]

22-23 czerwca 2024 – dla kobiet*, język polski [zapisy będą uruchomione pod koniec maja]

WenDo dla Ciebie, Matek, Córek, Sióstr, Przyjaciółek, Babci

Oferta dla szkół, instytucji i firm

Akademia Treningu WenDo

ODKRYJ SWOJĄ MOC! – INFORMACJE O WARSZTATACH
DLA CIEBIE LUB BLISKIEJ DZIEWCZYNKI,
NASTOLATKI, KOBIETY*

 • Jeśli chcesz poczuć moc, odzyskać siłę, uwolnić głos
 • Jeśli chcesz przestać czuć się bezradną i bezbronną wobec ataków słownych i fizycznych w miejscach publicznych, na ulicy, w szkole, w pracy, w domu…
 • Jeśli chcesz doświadczyć własnej siły fizycznej, uwolnić swój oddech i głos, wyraźniej dostrzec swoje możliwości i zasoby, odzyskać poczucie wpływu…

Weź udział w WenDo!

Jeśli chcesz:

 • mieć większą jasność kiedy przekraczane są Twoje granice i wiedzieć co robić w takich sytuacjach
 • wprost stawiać granice, mówić o tym czego sobie życzysz, a czego nie
 • swobodniej wyrażać swoje opinie
 • lepiej “dogadywać” się z bliskimi, osobami z pracy, szkoły
 • wzmocnić swoją asertywność
 • łatwiej podejmować decyzje – te drobniejsze i bardziej poważne
 • pozbyć się poczucia winy i wstydu – także wtedy kiedy stajesz w swojej obronie
 • umieć się bronić w sytuacjach ataku/napaści

… skorzystaj z warsztatu budowania pewności siebie, asertywności i samoobrony – WenDo, który trwa tylko 12 godzin zegarowych (16 lekcyjnych)!

Każda kobieta i dziewczynka może nauczyć się skutecznie bronić. Nie musisz mieć dużo siły, ani nadzwyczajnej sprawności. W WenDo mogą brać udział kobiety i dziewczynki o różnych stopniach sprawności.

Możesz zgłosić się sama lub podarować „KARNET PREZENTOWY WenDo”

 

Co się dzieje na WenDo?

Na WenDo weźmiesz udział w ćwiczeniach dot. pracy z oddechem i głosem, ćwiczeniach z zakresu efektywnej komunikacji, symulacjach, dyskusjach w małych grupach i plenarnych, scenkach. W zakresie samoobrony fizycznej ćwiczymy m.in. ciosy, kopnięcia, uwolnienia, bloki, krzyk.
Ćwiczymy w małych grupach, to nie jest WF!

Zajęcia odbywają się w godzinach
sobota, 10.00-16.00
niedziela, 10.00-16.00

z przerwami regeneracyjnymi ok. 30 minut.

Kto prowadzi zajęcia?

Zajęcia dla grupy powyżej 12 osób prowadzą z reguły 2 certyfikowane trenerki WenDo z zespołu trenerskiego Autonomii: Alina Kula, Olga Łaniewska, Ewa Rutkowska, Destina Kuliś, Agata Teutsch.
Czasem zajęcia mogą prowadzić inne certyfikowane trenerki.
 
Ile to kosztuje?

Udział w zajęciach,  materiały i napoje dostaniesz za niecałe 16,00 złotych za godzinę lekcyjną – łącznie 350 złotych. Płatność można rozdzielić na raty (pierwsza, w wysokości 200,00 zł gwarantuje rezerwację miejsca, druga – płatna do tygodnia przed terminem warsztatu). Możliwe jest inne rozłożenie płatności.

Gdzie odbywają się zajęcia?

Dokładna lokalizacja zostanie podana osobom zakwalifikowanym. Zajęcia odbywają się w centrum Nowej Huty. Przestrzeń jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach.

Organizatorka: fundacja Autonomia
Kontakt: fundacja@autonomia.org.pl

OPINIE KOBIET* I DZIEWCZĄT

Komentarze uczestniczek po warsztatach WenDo

 • Najbardziej podobała mi się prostota i skuteczność technik samoobrony. Przełamanie deski – bo dało wiarę we własne siły i podważyło przekonanie, ze jestem słaba i nieporadna.
 • Interesująca była nauka podstawowych ciosów, bo teraz będę potrafiła skutecznie się bronić, a nie stać bezczynnie.
 • Podobała mi się atmosfera bezpieczeństwa i praca z innymi kobietami na kursie.

Co mi dał warsztat WenDo?

 • poczucie siły i możliwości obrony
 • uświadomienie sobie siły, którą mam w sobie
 • pewność siebie, czuję się bezpieczniej, mam ochotę dużo zmienić w swoim życiu

Będę polecała WenDo innym kobietom, bo:

 • pokazuje, ze kobieta ma siłę i może ja wykorzystać
 • wiele kobiet nie zdaje sobie sprawy ze swojej wewnętrznej siły
 • chciałabym, żeby inne kobiety też mogły sobie uświadomić, że są w stanie bronić swoich granic
 • uważam, ze warsztat WenDo jest potrzebny w życiu każdej kobiety
 • uważam, ze wiele kobiet nie potrafi bronić się przed szeroko pojętą przemocą. WenDo pozwala nam zrozumieć, ze nie musimy być biernymi ofiarami
 • WenDo uwalnia mnóstwo niesamowitej siły i pozytywnej energii

* oraz osób socjalizowanych do roli kobiety

ZASADY UCZESTNICTWA W WENDO

Zasady uczestnictwa w WenDo_osoby dorosle

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zapoznanie się i przestrzeganie niniejszych zasad:

Uczestnictwo w warsztacie WenDo

1. W warsztatach WenDo mogą uczestniczyć kobiety i dziewczęta oraz inne osoby socjalizowane do roli kobiety, z doświadczeniem życia jako kobiety w wieku od 7 lat w zwyż. Osoby niepełnoletnie za zgodą rodziców lub opiekunów/ek. Zajęcia dla dziewcząt odbywają się w konkretnych grupach wiekowych (7-10, 11-15, powyżej 16) – możliwe są niewielkie modyfikacje w odniesieniu do konkretnej grupy i po uzgodnieniu tego z prowadzącą/ymi.
2. Sytuacje, w których w jednym warsztacie zamierzają wziąć udział osoby pozostające w istotnych i hierarchicznych relacjach (matki i córki, pary, pracownice i przełożone, nauczycielki i uczennice), powinny być zgłaszane i konsultowane z prowadzącą.
3. Pełny podstawowy warsztat WenDo trwa 12 godzin zegarowych (16 lekcyjnych) i podzielony jest na różne, minimum 2 godzinne, sesje warsztatowe.
4. Warsztat stanowi całość od pierwszej do ostatniej godziny, dlatego wymagana jest obecność na całych zajęciach. W trosce o najwyższą jakość warsztatów prosimy o przybycie na minimum 5 minut przed planowanym początkiem zajęć. Nie ma możliwości dołączenia do zajęć po upływie dwóch pierwszych godzin warsztatu.
5. Warsztat odbywa się w małych grupach: od 6 do maksymalnie 16 osób (w przypadku grup o szczególnych potrzebach maksymalna liczba osób w grupie może być mniejsza).
6. Osoby uczestniczące w warsztacie biorą całkowitą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia fizycznego i emocjonalnego.
7. Problemy zdrowotne i fakt bycia w ciąży trzeba zgłosić przed warsztatem. Jeśli w trakcie zajęć pojawia się złe samopoczucie, należy o tym poinformować osobę prowadzącą.
8. W warsztatach mogą uczestniczyć jedynie osoby nie będące pod wpływem jakichkolwiek substancji zmieniających świadomość (alkohol, narkotyki, silne leki).
9. Osoby w trakcie leczenia psychiatrycznego, osoby, które ostatnio przeżyły kryzys emocjonalny lub chorują na depresję, powinny poinformować o tym prowadzącą, a swoją decyzję o udziale w warsztacie WenDo skonsultować z lekarką/zem prowadzącą/ym lub psychoterapeut/k/ą. Konsultację zalecamy wszystkim osobom, które mają wątpliwości co do tego, jak warsztaty mogą wpłynąć na ich stan.
10. W czasie warsztatów, osoby uczestniczące mają prawo odmówić odpowiedzi na pytania oraz odmówić udziału w proponowanych ćwiczeniu/ćwiczeniach.
11. Autonomia zastrzega sobie prawo do zmian związanych z organizacją warsztatów z przyczyn od siebie niezależnych, np. gdyby liczba osób uczestniczących nie pozwalała na pokrycie kosztów organizacji. W przypadku warsztatów, za udział w których uczestniczki płacą same, uczestniczka ma prawo do zwrotu opłaty za odwołane zajęcia lub wyboru warsztatu w innym terminie.
12. W wypadku rezygnacji z udziału w warsztacie, wniesiona opłata nie jest zwracana. Możliwe jest natomiast przekazanie zarezerwowanego miejsca innej, wskazanej przez siebie osobie.
13. W przypadku spóźnienia Autonomia nie zwraca opłaty za warsztat.
14. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w warsztacie nieodpłatnym, z przyczyn leżących po stronie uczestniczki, innych niż przypadki losowe, późniejszej niż na 48 godzin przed warsztatem uczestniczka zobowiązana jest do zwrotu Autonomii kosztów już poniesionych, związanych z jej udziałem.
15. Zgłoszenie udziału w warsztatach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu, cennika oraz warunków uczestnictwa.
16. Osoby biorące udział w warsztatach wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku podczas warsztatu, w celach dokumentacji i/lub promocji pod warunkiem, że zdjęcia, filmy, nagrania audio i inne będą wykonywane po uzyskaniu zgody uczestniczek i prowadzących.
17. Osoby biorące udział w warsztatach zgadzają się na przetwarzanie ich danych osobowych przez fundację Autonomia, z siedzibą w Krakowie, ul. Konrada Wallenroda 55/75 w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. na potrzeby realizacji konkretnego warsztatu. Zbieranie danych osobowych odbywa się na zasadach pełnej dobrowolności. Każda osoba ma prawo zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych prawach: do wglądu do własnych danych, ich poprawiania i usunięcia z bazy danych osobowych.
18. Autonomia oraz poszczególne osoby prowadzące warsztaty na zlecenie Autonomii nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne negatywne konsekwencje niezastosowania się do powyższych zasad.

 

Ze względu za zaistniałą sytuację epidemiczną, w fundacji Autonomia zostały wprowadzone specjalne środki bezpieczeństwa. Podczas trwania warsztatu, wszystkie osoby zobowiązane są do przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego, w tym do:

 

 • dezynfekcji rąk przed wejściem do przestrzeni, gdzie odbywać się będą warsztaty;

 • ograniczenia przemieszczania się po budynku do toalet i przestrzeni, gdzie odbywać się będą warsztaty;

 • zachowania odległości pomiędzy pozostałymi osobami uczestniczącymi w warsztacie co najmniej 1,5 m (nie dotyczy osób zamieszkujących wspólnie);

 • zakrywania ust i nosa podczas trwania całości warsztatów;

 • wyrażenia zgody na pomiar temperatury;

 • wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia przed rozpoczęciem warsztatów.

Podczas warsztatów fundacja zapewni każdej Osobie Uczestniczącej oraz trenerce środki ochrony osobistej.

 

Szczegółowy regulamin bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego zostanie udostępniony Osobom Uczestniczącym do zapoznania się każdorazowo przed rozpoczęciem warsztatów.

Zasady bezpieczeństwa o których mowa powyżej mogąulec zmianie, w zależności od przepisów dotyczących ochrony przed COVID-19

 

Rezerwacje i płatności (w przypadku warsztatów, w których koszt udziału pokrywany jest przez uczestniczki)

 

1. Warunkiem uczestnictwa w warsztacie jest rezerwacja miejsca w trybie opisanym w ogłoszeniu oraz, w przypadku warsztatów, w których uczestniczki same pokrywają koszt udziału – dokonanie wpłaty w wysokości 100% ceny w terminie płatności i nie później niż przed rozpoczęciem pierwszych odpłatnych warsztatów.
2. Wpłaty można dokonać przelewem bankowym na konto podane w e-mailowym potwierdzeniu rezerwacji.
3. Wpłata powinna znaleźć się na koncie Autonomii najpóźniej po 3 dniach od daty rezerwacji miejsca. Brak potwierdzonej kwoty w wyznaczonym terminie spowoduje usunięcie rezerwacji.
4. Po odnotowaniu wpłaty osoba uczestnicząca otrzymuje email z potwierdzeniem. Osoby, które nie otrzymały potwierdzenia, zobowiązane są posiadać na zajęciach dowód wpłaty.

 
 
 

Wspieraj lepszą przyszłość dla kobiet i dziewcząt

Dziewczęta i kobiety codziennie potrzebują Twojego wsparcia by sprostać wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem, edukacją, zdrowiem, pieniędzmi i prawami człowieka.

Fundacja Autonomia

Os. Centrum C 9
31-931 Kraków

Adres korespondencyjny:
ul. Cicha 7/1
43-300 Bielsko-Biała

e-mail: fundacja@autonomia.org.pl

Tel.: +48 515 47 66 59

 

NIP: 6792948461

REGON: 120535410

KRS: 0000286784

 

Regulamin wpłat 


projekt strony Marianna Wybieralska | programowanie Michał Sepioło

Translate »
Click to listen highlighted text!