EN | audio
[prisna-google-website-translator]
Solidarnościowe Centrum Feministyczne
Solidarnościowe Centrum Feministyczne

W gronie feministek z różnych stron Europy tworzymy przestrzeń do współpracy, dialogu i dyskusji, a także rozwoju, regeneracji i budowania porozumienia i pokoju. Przestrzeń, która pozwala nam budować odporność i zdolność do solidarnego przeciwstawiania się opresji, dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć oraz inne przesłanki (np. pochodzenie). Można tu przyjść, spotkać inne osoby, porozmawiać lub pomilczeć, planować wspólne działania, napić się herbaty/kawy, poczytać, skorzystać z internetu i komputera.

Współtworzymy to fizyczne i wirtualne miejsce przede wszystkim w gronie dziewczyn* i kobiet* (osób z doświadczeniem życia jako dziewczyna, kobieta), osób LGBTQ+ i naszych sojuszników/czek. Szczególnie ważne jest dla nas grono osób z doświadczeniem uchodźctwa i migracji, a także aktywistki praw kobiet/feministyczne oraz pomagające osobom doświadczającym uchodźctwa, migracji i osobom z grup mniejszościowych.

Komunikujemy się po polsku, rosyjsku, białorusku, angielsku, ukraińsku. Mamy wspólny cel: feministycznie się wspierać i spędzać czas w atmosferze siostrzeństwa i empowermentu.

Gdzie?
Fundacja Autonomia – os. Centrum C 9, wejście od al. Andersa
(dojazd m.in. tramwajami 4, 10, 22, 44 lub autobusami: 122, 152, 163, 502 i in. Przestrzeń jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach)

Kiedy?
Pon. – tylko wydarzenia z wcześniejszą rejestracją
Wt. – Czw. – 16.00 – 20.00
Pt. – tylko wydarzenia dla najmłodszych z wcześniejszą rejestracją

We wszystkich zajęciach można uczestniczyć nieodpłatnie! 

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, współtworzyć to miejsce – przyjdź. Porozmawiamy, napijemy się herbaty w miejscu z dobrą energią.

Śledź aktualne wydarzenia na:
FB: @autonomia.fundacja
IG: @fundacja_autonomia
https://t.me/femcentr


Центр Феміністської Солідарності (UA)

У колі феміністок із різних країн Європи ми створюємо простір для співпраці та діалогу, а також для спільного розвитку, відновлення та побудови взаєморозуміння і миру. Простір, який дає нам змогу солідарно протистояти дискримінації та насильству за статевою ознакою та іншими передумовами (наприклад, походженням). Ви можете прийти сюди, зустрітися з однодумницями, поговорити чи помовчати, спланувати спільну діяльність, випити чаю/кави, почитати, скористатися інтернетом та комп’ютером.

Ми створюємо це фізичне і віртуальне місце насамперед серед дівчат* і жінок* (людей із досвідом життя як дівчини/жінки), ЛГБТК+ людей і наших союзників. Для нас особливо важлива група людей з досвідом біженства та міграції, а також активістки у сфері прав жінок/феміністки і ті, хто допомагає людям, які переживають досвід біженства та міграції.

Ми спілкуємося польською, українською, російською, білоруською та англійською мовами. У нас є спільна мета: феміністськи підтримувати одна одну та проводити час в атмосфері сестринства та розширення прав і можливостей.

Де?
Фонд Автономія: os. Centrum C 9, вхід від al. Andersa.
(трамваї 4, 10, 22, 44 та автобуси 122, 152, 163, 502 тощо)

Коли?
Пн. – тільки заходи з попередньою реєстрацією
Вт. – Чт 16.00-20.00
Пт. – тільки заходи для наймолодших з попередньою реєстрацією.

У всіх заходах можна брати участь безкоштовно!

Якщо ви хочете дізнатися більше, зробити свій внесок у це місце – приходьте. Поговоримо, поп’ємо чаю в місці з гарною енергією.

Слідкуйте за подіями на:

FB: @autonomia.fundacja
IG: @fundacja_autonomia
https://t.me/femcentr


Центр Феминистской Солидарности (RU)

В кругу феминисток из разных стран Европы мы создаем пространство для сотрудничества и диалога, а также для совместного развития, восстановления и построения взаимопонимания и мира. Пространство, которое позволяет нам солидарно противостоять дискриминации и насилию по половому признаку и другим предпосылкам (например, происхождению). Вы можете прийти сюда, встретиться с единомышленницами, поговорить или помолчать, спланировать совместную деятельность, выпить чай/кофе, почитать, воспользоваться интернетом и компьютером.

Мы создаем это физическое и виртуальное место в первую очередь среди девушек* и женщин* (людей с опытом жизни в качестве девушки/ женщины), ЛГБТК+ людей и наших союзников. Для нас особенно важна группа людей с опытом беженства и миграции, а также активистки в области прав женщин/феминистки и те, кто помогает людям, переживающим опыт беженства и миграции.

Мы общаемся на польском, украинском, русском, беларуском и английском языках. У нас есть общая цель: феминистски поддерживать одна одну и проводить время в атмосфере сестринства и расширения прав и возможностей.

Где?
Фонд Автономии- os. Centrum C 9, вход от al. Andersa.
(трамваи 4, 10, 22, 44 и автобусы 122, 152, 163, 502 и др)

Когда?
Пн. – только мероприятия с предварительной регистрацией
Вт. – Чт 16.00-20.00
Пт. – только мероприятия для самых маленьких с предварительной регистрацией.

Во всех мероприятиях можно участвовать бесплатно!

Если вы хотите узнать больше, внести свой вклад в это место – приходите. Поговорим, попьем чаю в месте с хорошей энергией.

Следите за текущими событиями на:

FB: @autonomia.fundacja
IG: @fundacja_autonomia
https://t.me/femcentr

****

Inicjatywa powstała w oparciu o energię i zaangażowanie kilku kobiet. Część z nas ma możliwość i zdecydowała się na zaangażowanie wolontaryjne. Jednak bardzo nam zależy na tym, żeby w ramach SCF wynagradzać pracę kobiet, w szczególności z doświadczeniem uchodźctwa, wymuszonych migracji.

Możesz wesprzeć nasze działania, przekazując darowiznę celową na konto: PeKaO S.A. I O/Kraków nr r-ku: 67 1240 4650 1111 0010 4204 4254, koniecznie tytułem wpłaty – darowizna na działalność statutową – SCF.

Część działań od 15 marca do października jest współfinansowana ze środków Komisji Wspólnoty Francuskiej (COCOF), która zajmuje się zadaniami Wspólnoty Francuskiej w Regionie Stołecznym Brukseli, dzięki współpracy Autonomii z Garance ASBL (kwota dofinansowania: 5000 euro).

W okresie od maja do czerwca 2022 r. korzystamy z dofinansowania Urzędu Miasta Krakowa dzięki dotacji w wysokości 10.000 pln.

Od 1 czerwca 2022 do 31 maja 2023 korzystamy z dotacji CARE na realizację działań w ramach Ukraine Crisis Response in Poland and Ukraine Program.

Od 01.11.2022-30.04.2024 r. realizujemy projekt “Solidarnościowe Centrum Feministyczne” realizowany dzięki dofinansowaniu ramach programu  Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny – finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Od stycznia 2024 do września 2024 korzystamy z dotacji CARE na realizację działań w ramach SCF.

Logotyp Miasta Kraków Logotyp Francophones Bruxelles  

Wspieraj lepszą przyszłość dla kobiet i dziewcząt

Dziewczęta i kobiety codziennie potrzebują Twojego wsparcia by sprostać wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem, edukacją, zdrowiem, pieniędzmi i prawami człowieka.

Fundacja Autonomia

Os. Centrum C 9
31-931 Kraków

Adres korespondencyjny:
ul. Cicha 7/1
43-300 Bielsko-Biała

e-mail: fundacja@autonomia.org.pl

Tel.: +48 515 47 66 59

 

NIP: 6792948461

REGON: 120535410

KRS: 0000286784

 

Regulamin wpłat 


projekt strony Marianna Wybieralska | programowanie Michał Sepioło

Translate »
Click to listen highlighted text!