EN | audio
[prisna-google-website-translator]
16 dni akcji przeciw przemocy
16 dni akcji przeciw przemocy

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to jedna z największych międzynarodowych kampanii antyprzemocowych. Została zainicjowana w 1991 roku i jest koordynowana przez Center for Women’s Global Leadership. Jej celem jest eliminacja przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym. Rokrocznie w kampanii bierze udział ponad 2000 organizacji ze 180 krajów.

 

Strona internetowa kampanii: www.kampania16dni.pl

 

Program wydarzeń Autonomii w ramach Kampanii w 2023 r.

Autonomia od 10 lat

mobilizuje i wspiera osoby indywidualne,
grupy, organizacje i wszelkie instytucje w angażowaniu się w kampanię

 • organizujemy szkolenia dla lokalnych liderek/ów,
 • organizujemy konferencje,
 • opracowujemy i udostępniamy materiały do prowadzenia kampanii wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • prowadzimy serwis internetowy poświęcony kampanii – kampania16dni.pl
 • prowadzimy i promujemy ogólnopolski kalendarz wydarzeń.

Co roku współpracujemy m.in. z Biurem Rzecznika Praw Obywtelskich, Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Pedagogicznym im. KEN w Krakowie, szeregiem placówek edukacyjnych, systemu pomocy społecznej i innych.

Termin Kampanii (25.11 – 10.12)
Wybrano dni pomiędzy 25 listopada, Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet a 10 grudnia, Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka, aby symbolicznie zaznaczyć związek pomiędzy przemocą wobec kobiet a naruszaniem praw człowieka i by podkreślić, iż przemoc wobec kobiet jest pogwałceniem praw człowieka, a nie sprawą prywatną.

Czemu służy Kampania?

Wspólnym celem osób i organizacji z całego świata, zaangażowanych w Kampanię 16 Dni Akcji, jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet poprzez:

 • rozwój świadomości, iż przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka,
 • wzmocnienie lokalnych inicjatyw przeciwdziałających przemocy wobec kobiet,
 • budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet,
 • zastosowanie metod pozwalających na rozwijanie i odkrywanie nowych i skutecznych strategii,
 • wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie, organizujących się by przeciwdziałać przemocy wobec kobiet,
 • tworzenie narzędzi nacisku na rządy, aby wywiązały się z obietnic powstrzymania przemocy wobec kobiet.


Temat przewodni Kampanii

Center for Women’s Global Leadership w porozumieniu z rzeczniczkami praw kobiet na całym świecie ustala corocznie temat kampanii i stara się go jak najszerzej propagować. Autonomia wykonuje tłumaczenia materiałów CWGL i udostępnia je na stronie kampania16dni.pl

Jak mogę się włączyć?

Istnieje wiele sposobów włączenia się w kampanię 16 Dni. Jako jednostka możesz włączyć się w działania organizacji studenckiej, lokalnej, krajowej czy międzynarodowej i wspomagać organizowanie kampanii 16 dni lub też działać na własną rękę. Jeśli jesteś członkinią/członkiem organizacji czy instytucji możesz zaznajomić współpracowników/ce z celami kampanii i zachęcać ich do udziału i wsparcia. Możesz także uczestniczyć w kampanii:

 • upowszechniając w swojej społeczności informacje o przemocy wobec kobiet poprzez organizowanie wszelkiego rodzaju zdarzeń, ulotki, plakat, spotkania, wykłady;
 • organizując spotkanie, wystawę, panel, warsztat, festiwal filmowy itp., koncentrujący się na problemach związanych z przemocą wobec kobiet;
 • przekazując wyrazy poparcia i solidarności osobom i organizacjom uczestniczącym w kampanii 16 dni.

Więcej informacji na temat możliwości włączenia się znajdziesz na naszej stronie kampania16dni.pl w Przewodniku dla nowych działaczy/działaczek, chcących zaangażować się w Kampanię.

Zachęcamy do kontaktu i współpracy: e-mail: 16dni@autonomia.org.pl

Wspieraj lepszą przyszłość dla kobiet i dziewcząt

Dziewczęta i kobiety codziennie potrzebują Twojego wsparcia by sprostać wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem, edukacją, zdrowiem, pieniędzmi i prawami człowieka.

Fundacja Autonomia

Os. Centrum C 9
31-931 Kraków

Adres korespondencyjny:
ul. Cicha 7/1
43-300 Bielsko-Biała

e-mail: fundacja@autonomia.org.pl

Tel.: +48 515 47 66 59

 

NIP: 6792948461

REGON: 120535410

KRS: 0000286784

 

Regulamin wpłat 


projekt strony Marianna Wybieralska | programowanie Michał Sepioło

Translate »
Click to listen highlighted text!