EN | audio
[prisna-google-website-translator]
Nasza herstoria
nasza herstoria

Termin herstoria pochodzi od angielskiego herstory, zbudowanego analogicznie do słowa history. W bezpośrednim tłumaczeniu oznacza “jej dzieje” lub “jej opowieść”.  Herstoria to nie tylko wydobycie i zwrócenie uwagi na dorobek, dziedzictwo i udział kobiet w dziejach powszechnych, ale także gest polityczny uwidaczniający proces emancypacji wszystkich tych osób i grup, których dokonania i głos były przez wieki wymazywane i uciszane.

Poznaj nas lepiej

 

2019
Otwarcie lokalu Autonomii i Dziewczyńskiego Centrum Mocy

21 marca 2019 – parapetówka w naszym lokalu! Po miesiącach poszukiwania i wielkiej mobilizacji naszych Przyjaciółek i Przyjacół, tworzymy ponad 150 metrów przestrzeni, dostępnej dla osób poruszających się na wózkach na działania obywatelskie na rzecz równości, wolności i różnorodności, sprawiedliwości, kultury pokoju i porozumienia.

2019
Alfabet Zgody. Bo tylko TAK znaczy TAK

Inicjujemy pierwszą ogólnopolską kampanię promującą budowanie relacji w oparciu o świadomą, dobrowolną, entuzjastyczną zgodę, która odbywa się na uczelniach i w innych placówkach edukacyjnych.

2019
Twój 1% buduje moc i autonomię dziewczynek

Od tego roku każda osoba może przekazać 1% podatku na działania Autonomii

2018
Prowadzimy pierwsze szkolenie dot. przeciwdziałania dyskryminacji dla osób studiujących na UJ

Kolejny ważny krok we wdrażaniu rozwiązań antydyskryminacyjnych na uczelniach.

2018
Współorganizujemy seminarium "Uczelnie bez dyskryminacji"

Seminarium poświęcone wdrażaniu systemowych rozwiązań rzecz równego traktowania w uczelniach w Polsce gromadzi ponad 50 osób z kilku największych uczelni w Polsce.

Obchodzimy 100. lecie praw wyborczych kobiet

“Feminizm w działaniu – codzienna praktyka feministycznych grup nieformalnych i organizacji obywatelskich” – prezentacje w naszym panelu mają wychodzące poza różne konwencje – projekty feministyczne, to nasza propozycja na konferencję z okazji 100. lecia praw wyborczych kobiet.

2018
Autonomia na Instagramie

Uruchamiamy profil Autonomii w kolejnym serwisie spoęłcznościowym.

2018
Moc Organizacji - otrzymujemy nagrodę w Plebiscycie Potęga Mocy

11 października czyli w Międzynarodowy Dzień Dziewczynek, dzięki głosom Internautek i Internautów otrzymałyśmy główną nagrodę w plebiscycie Fundacji Kosmos dla Dziewczynek w kategorii Mocy Organizacji.

2018
Dziewczyńskie Centrum Mocy powstaje

Nasz pomysł na Dziewczyńskie Centra Mocy przybiera coraz bardziej realny kształt. Dopracowujemy koncepcję i wygrywamy dofinansowanie w konkursie WzmiocniONE na realizację pilotażu.

2018
Walczymy o bezpieczeństwo kobiet i dziewczyn na Open'erze

Przez cały czas trwania festiwalu prowadziłyśmy edukację związaną z koncepcją zgody w relacjach intymnych i dotyczącą bezpieczeństwa dziewczyn i kobiet na festiwalach muzycznych.  Organizator Open’era odpowiada na nasz apel w sprawie zainicjowania działań przeciw przemocy seksualnej na imprezach muzycznych: w regulaminie pojawiły się odpowiednie zapisy. W przyszłym roku oczekujemy konkretnych działań.

2017
Obchodzimy 10. lecie działalności

W październiku, łącząc je z obchodami Międzynarodowego Dnia Dziewczynki świętowałyśmy nasze 10. lecie. Cały rok na facebooku przypominałyśmy naszą herstorię, a jesienią spotkałyśmy się z naszymi Sojuszniczkami i Sojusznikami by osobiście podziękować za wspieranie i współdziałanie.

2017
Współtworzymy program edukacyjny dla UJ w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy

Na zaproszenie Pełnomocniczki Rektora UJ ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów uczestniczymy w opracowaniu kompleksowego programu edukacyjnego na temat przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami dla studentów, studentek, doktorantów, doktorantek, nauczycieli i nauczycielek UJ

2017
Autonomia zostaje członkinią Women Against Violence Europe

WAVE – to największa tego rodzaju sieć w Europie – zrzesza ponad 100 organizacji i grup z 46 krajów.

2017
Zawieramy porozumienie z Uniwersytetem Pedagogicznym

Po kilku latach wspólnych inicjatyw podpisujemy oficjalne porozumienie o współpracy.

2017
Otrzymujemy status organizacji pożytku publicznego

W związku z obowiązującymi procedurami w 2019 po raz pierwszy będzie można przekazać nam swój 1%.

2017
Prowadzimy bezpłatne warsztaty WenDo dla dziewczynek z Krakowa

Do budżetu obywatelskiego zostaje zgłoszony projekt organizacji warsztatów z budowania pewności siebie, asertywności i samoobrony dla dziewczynek w wieku od 11 do 15 lat.  Autonomia realizuje 10 warsztatów WenDO , w których bierze udział ponad 150 uczestniczek.

2016
200 kobiet wzięło udział w bezpłatnych warsztatach WenDo

Przeprowadziłyśmy 19 bezpłatnych warsztatów WenDo dla łącznie dla niemal 200 kobiet, w tym z niepełnosprawnościami z takich miejscowości jak: Gliwice, Nowy Targ, Częstochowa, Łódź, Leszno, Sosnowiec, Białystok, Brzesko, Szczecin, Gdańsk, Zakopane, Lublin, Bielsko – Biała.

2016
Ustanawiamy fundusz "Siła - odwaga - solidarność"

354 osoby z ponad 60 instytucji, organizacji i inicjatyw odpowiada na naszą inicjatywę i podpisuje list w sprawie ataków (odbieranie środków, dyskredytowanie i in.) na organizacje i osoby podejmujące działania, w ramach Światowej Kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć, skierowany do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Uruchamiamy fundusz „Siła – odwaga – solidarność” – na wsparcie lokalnych działań edukacyjnych związanych z powstrzymywaniem przemocy wobec kobiet i dziewczynek.

 

 

2016
Działamy przeciw przemocy seksualnej wobec uchodźczyń

Dzięki partnerstwu z fundacją Wolna Syria w projekcie “Pomoc uchodźczyniom po doświadczeniu przemocy ze względu na płeć” bierzemy udział w opracowaniu wraz Towarzystwem Interwencji Kryzysowej publikacji “Przemoc ze względu na płeć wobec uchodźczyń – ramy prawne i rozwiązania praktyczne dla instytucji i służb publicznych”.

2016
Wydajemy książkę „Siła, odwaga, solidarność. Upełnomocnienie jako skuteczna strategia przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i dziewcząt i innej przemocy ze względu na płeć".

Jest to pierwsza w Polsce publikacja w kompleksowy sposób odnosząca się do upełnomocnienia (z ang. empowerment) jako jednej z najważniejszych strategii w walce z przemocą wobec kobiet i dziewczynek oraz inną przemocą ze względu na płeć.

2016
Powołujemy Inicjatywę Niepodległe 2018

Wraz z innymi organizacjami i osobami, w związku ze zbliżającą się setną rocznicą wydarzeń z 1918 roku,  powołujemy inicjatywę, której celem jest budowanie niezależnej narracji na temat niepodległości kobiet i narodów/grup oraz przyjrzenie się relacjom płci, obywatelstwa (i jego braku) oraz tożsamości narodowej. Wkrótce powstaje strona niepodlegle.pl

2016
Zakończenie pierwszej edycji Akademii Treningu WenDo

Wśród 29 osób, które ukończyły Akademię są obywatelki trzech krajów, mieszkanki 13 województw, osoby posługujące się Polskim Językiem Migowym, alfabetem Lorma, językiem polskim, rosyjskim, ukraińskim, angielskim, osoby transpłciowe i transgenderowe oraz z niepełnosprawnością ruchową.

2016
STOP Seksistowskiej Mowie Nienawiści

W Dzień Przeciwko Seksistowskiej Mowie Nienawiści we współpracy z Ośrodkiem Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego inicjujemy na Facebooku ogólnopolską akcję dokumentowania i budowania strategii przeciw seksistowskiej mowie nienawiści.

2016
Agata Teutsch nominowana do Okularów Równości

Agata Teutsch została nominowana do nagrody “Okulary Równości” w kategorii “prawa kobiet i przeciwdziałanie dyskryminacji z powodu płci”.

2016
Powołujemy Radę Fundacji.

Jej pierwszy skład tworzą Katarzyna Żeglicka, Agnieszka Król i Magda Stoch. Rada pełni funkcję doradczą i kontrolną.

2015
Wstępujemy do Koalicji CEDAW

Autonomia została przyjęta do grona organizacji tworzących Koalicję na rzecz CEDAW, czyli realizacji przez Polskę postanowień Konwencji w sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet ONZ

2015
10 tysięcy złotych na "Edukację bezpieczną dla dziewczynek" zebranych w crowdfundingu

W pierwszej bardzo udanej akcji crowdfundingowej dzięki ofiarności ludzi zbieramy ponad 10 tysięcy złotych na wsparcie warsztatów WenDo dla dziewczynek, Kampanii 16 Dni i przygotowanie publikacji.

2015
Współtworzymy "Standard antydyskryminacyjny dla uczelni"

Wraz z ekspertkami z Zespołu ds. Standardów Antydyskryminacyjnych dla uczelni, koordynowanego przez Uniwersytet Pegadogiczny im. KEN w Krakowie  opracowujemy kompleksową propozycję rozwiązań o charakterze systemowym, umożliwiających przeciwdziałanie, diagnozowanie i reagowanie na przejawy przemocy, nierównego traktowania i dyskryminacji w uczelniach. “Standard” otrzymuje patronat Rzecznika Praw Obywatelskich.

2015
Wspieramy projekty „Antysemityzm nie jest poglądem” i "Scena dla twardziela"

Jesteśmy partnerkami w projektach „Antysemityzm nie jest poglądem” Żydowskiego Stowarzyszenia Czulent i „Scena dla twardziela” fundacji Phan Bde. W obu projektach powstają ważne materiały edukacyjne i spektakl Teatru Forum.

2015
Uruchamiamy strony www.kampania16dni.pl i www.bezpieczna-szkola.edu.pl
2015
Międzynarodowy Dzień Dziewczynki - po raz pierwszy!

11 października pierwszy raz organizujemy Międzynarodowy Dzień Dziewczynki – cały dzień dziewczyny i dziewczynki oraz ich bliscy uczestniczą w różnorodnych niestereotypowych zajęciach oraz wydarzeniach zwracających uwagę na wyzwania, przed jakimi stoją dziewczęta na całym świecie.

2015
Uruchamiamy pierwszą Akademię Treningu WenDo

Po 7 latach starań udaje nam się zdobyć dofinansowanie i rozpocząć realizację rocznego kursu trenerskiego, przygotowującego do prowadzenia warsztatów przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji wobec kobiet i dziewczynek metodą WenDo, bazującą na modelu upełnomocnienia (empowerment).

2015
Nawiązujemy współpracę z Arteteką

Podpisanie porozumienia o współpracy między Autonomią a Arteteką Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, dzięki temu korzystamy z dostosowanych przestrzeni w centrum miasta, a Arteteka wzbogaca swoją ofertę o nasze działania.

2015
Dbamy o dostępność naszych działań dla osób z niepełnosprawnościami

Od tego roku staramy się podejmować realne kroki, które uczynią nasze działania dostępnymi – organizujemy tłumaczenia na Polski Język Migowy, organizujemy wydarzenia w miejscach dostępnych dla osób poruszających się na wózkach i in.

2014
Wydajemy raport z monitoringu polityki Krakowa

Publikacja “Kraków dla wszystkich? Polityka antydyskryminacyjna a krakowska administracja samorządowa.Raport z monitoringu 2011–2014”, jest efektem pracy osób skupionych w Krakowskiej Sieci Antydyskryminacyjnej (KSA), w latach 2011-2014.

2014
Uruchamiamy serwis watchdocskrakow.pl

Powstaje strona krakowskiej edycji Objazdowego Festiwalu Filmowego WATCH DOCS. Prawa Człowieka w filmie.

2014
Współorganizujemy konferencję "Cenzury płci i praktyki oporu"

Uniwersytet Pedagogiczny zaprasza Autonomię do współorganizacji konferencji naukowej „Gender-edukacja-praca. Cenzury płci i praktyki oporu”.

2014
Prowadzimy pierwsze szkolenie dla kadry UJ

Współpracujemy z UJ w organizacji konferencji”Uczelnia przeciw dyskryminacji” i prowadzimy szkolenie “Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi na uczelni”

2014
Autonomia wspiera uczelnie bez dyskryminacji

Początki współpracy Autonomii z uczelniami w obszarze wdrażania standardów antydyskryminacyjnych i antyptrzemocowych w szkołach wyższych

2013
Próbujemy powołać KDS ds. Praw Człowieka, Przeciwdziałania Dyskryminacji i Przemocy przy UMK

Wraz z 8 organizacjami m.in. z Krakowskiej Sieci Antydyskryminacyjnej, trzykrotnie podjęłyśmy próby powołania Komisji Dialogu Obywatelskiego – nasze wnioski z różnych powodów były odrzucane, co znalazło swój finał w sformułowaniu już w 2014 roku skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich i zmiany zarządzenia o trybie powoływania tych komisji w Krakowie.

2012
Uniwersytet Jagielloński zostaje naszym oficjalnym partnerem w Kampanii 16 Dni

Dzięki współpracy z Pełnomocniczką Rektora UJ ds. Bezpieczeństwa Studentów i Doktorantów, od tego momentu po dziś dzień, UJ organizuje działania antyprzemocowe dla osób studiujących i kadry.

2012
Początek współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie warsztatów antyprzemocowych

Realizujemy pierwsze warsztaty WenDo dla krakowskiego MOPSu. W zajęciach biorą udział nastolatki i kobiety.

2012
Współorganizujemy wystawę "Berlin - Yogyakarta"

Wystawa ilustruje zjawisko wykluczania, dyskryminacji i przemocy wobec osób LGBT w skali globalnej i przedstawia prawa tzch osób w kontekście powszechnych, niepodzielnych praw człowieka.

2012
Zmiany w Zarządzie

W lutym z członkostwa w Zarządzie zrezygnowała Monika Serkowska. W lipcu do Zarządu dołączyła Magda Korona.

2012
60 kobiet z niepełnosprawnościami słuchu, ruchu i wzroku uczestniczy w szkoleniach "Nic o nas bez nas"

Prowadzimy cykl warsztatów empowermentowych dla kobiet z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Od kompleksowej diagnozy sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce, do nowego modelu polityki społecznej wobec niepełnosprawności”. Dwa lata później kilka spośród uczestniczek powołuje do życia pierwszą feministyczną organizację kobiet z niepełnosprawnościami  Stowarzyszenie “Strefa Wenus z Milo”.

2011
Ola Migalska wstępuje do Zarządu Autonomii
2011
Współtworzymy Koalicję Edukacji Antydyskryminacyjnej

Dzięki inicjatywie Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej, wraz z kilkoma organizacjami zakładamy Koalicję na rzecz Edukacji Antydsyskryminacyjnej, której celem jest wprowadzenie rzetelnej edukacji antydyskryminacyjnej do systemu edukacji formalnej w Polsce

2011
Dzień Kobiet w Krakowie po raz 100.

w 100. rocznicę dnia kobiet w Krakowie współorganizujemy Manifestację z okazji Dnia Kobiet w Krakowie, odwołującą się do pierwszej takiej demonstracji z 1911. Idziemy z hasłem „100 lat Dnia Kobiet w Krakowie. 1911 – 2011. Walka trwa!” i przekazujemy Prezydentowi Miasta Krakowa 10 postulatów.

2010
Start czytelni i wypożyczalni filmów

Uruchamiamy czytelnię publikacji i wypożyczalnię filmów edukacyjnych poświęconych tematyce antydyskryminacyjnej i antyprzemocowej.

2010
Opracowujemy pierwszą strategię rozwoju fundacji
2010
Marsze "Odzyskać noc!" i "Faszyzm nie przejdzie"

Organizujemy marsz „Odzyskać noc” – przeciwko przemocy seksualnej wobec kobiet i dziewcząt oraz przystępujemy do Porozumienia 11 listopada i włączamy się w organizację manifestacji „Faszyzm nie przejdzie”.

2010
Wydajemy "Kalendarium praw człowieka - edukacja i działanie"

Wydajemy, cieszący się niesłabnącą po dziś dzień popularnością, podręcznik do prowadzenia działań edukacyjnych dla młodzieży i dorosłych pt „Kalendarium Praw Człowieka – edukacja i działanie”.

2010
Uruchamiamy profil Autonomii na facebooku
2010
Przystępujemy do Koalicji Równych Szans
2010
Powstaje Krakowska Sieć Antydyskryminacyjna

Zainicjowałyśmy powstanie i koordynujemy prace Krakowskiej Sieci Antydyskryminacyjnej (Autonomia, Fundacja Przestrzeń Kobiet, Towarzystwo Interwencji Kryzysowej, Fundacja Kobieca eFKa, Federacja Anarchistyczna oraz osoby prywatne, studentki i studenci). KSA monitoruje polityki Miasta Krakowa pod kątem działań antyprzemocowych i antydyskryminacyjnych a nastpnie opracowuje rekomendacje do stworzenia kompleksowych rozwiązań. Przekazujemy je Radnym i Prezydentowi.

2009
Uruchamiamy serwis autonomia.org.pl
2009
Feministki na rzecz pokoju

Zwrócamy uwagę opinii publicznej na kwestię powiązań między militaryzmem a przemocą ze względu na płeć. Organizujemy wystawę zdjęć, projekcje filmowe, spotkanie pt. „Co kobiety NATO? Kobiety a konflikty zbrojne”. Uczestniczymy w demonstracji Stop NATO – przeciwko wojnie.

2009
Nawiązujemy współpracę z Uniwersytetem Jagiellońskim
2009
Autonomia organizatorką festiwalu WatchDOCS

Autonomia zostaje główną organizatorką krakowskiej edycji Objazdowego Festiwalu Filmowego WATCHDOCS. Prawa Człowieka w Filmie

2009
Przekazujemy pierwsze 1500 kopii filmów antydykryminacyjnych do szkół i uczelni

Pierwsze 1500 bezpłatnych kopii trzech filmów edukacyjnych odnoszących się do kwestii edukacji równościowej i antydyskryminacyjnej: „Niebieskoocy”, „Maska twardziela. Przemoc, media i kryzys męskości” oraz „Delikatnie nas zabijają 3. Obrazy kobiet w reklamach” wraz z podręcznikami do prowadzenia zajęć trafia do szkół i uczelni.

2009
Kontynuujemy program "Nikt nie rodzi się z uprzedzeniami"

Na mocy porozumienia ze Stowarzyszeniem Kobiet KONSOLA, inicjatorki programu edukacji antydyskryminacyjnej “Nikt nie rodzi się z uprzedzeniami” kontynułują działania w ramach fundacji Autonomia. Program “Nikt nie rodzi się z uprzedzeniemi” to m.in. model warsztatu antydyskryminacyjnego, który dla wielu organizacji i instytucji staje się wzorcem i serwis www.bezuprzedzen.org.

2008
Nawiązujemy współpracę z Uniwersytetem Pedagogicznym
2008
Przyłączamy się do Kampanii 16 Dni Przeciw Przemocy ze względu na płeć

Po raz pierwszy Autonomia angażuje się w światową kampanię

2008
Organizujemy międzynarodową konferencję

Organizujemy polsko-niemiecką konferencję na temat zapobiegania agresji i przemocy wobec młodych kobiet i dziewczynek.

2008
Milczenie nie jest złotem

Organizujemy warsztaty Działać każda może w ramach projektu “Milczenie nie jest złotem – przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć i orientację seksualną”. To jeden z pierwszych projektów w Polsce wprost odnoszących się do kwestii przemocy i dyskryminacji krzyżowej/intersekcjonalnej.

2008
Wydajemy książkę "Homofobia – narzędzie seksizmu"

Suzanne Pharr namawia czytelników i czytelniczki do analizy władzy homofobii nad naszym życiem, w sytuacji wszechobecnej heteronormatywności.

3 sierpnia 2007
Akt założycielski Fundacji

Podpisanie przez Monikę Serkowską i Agatę Teutsch aktu założycielskiego fundacji Autonomia. Obie założycielki zostają członkiniami zarządu. Powstaje statut i logotyp Autonomii.

2019
Otwarcie lokalu Autonomii i Dziewczyńskiego Centrum Mocy

21 marca 2019 – parapetówka w naszym lokalu! Po miesiącach poszukiwania i wielkiej mobilizacji naszych Przyjaciółek i Przyjacół, tworzymy ponad 150 metrów przestrzeni, dostępnej dla osób poruszających się na wózkach na działania obywatelskie na rzecz równości, wolności i różnorodności, sprawiedliwości, kultury pokoju i porozumienia.

2019
Alfabet Zgody. Bo tylko TAK znaczy TAK

Inicjujemy pierwszą ogólnopolską kampanię promującą budowanie relacji w oparciu o świadomą, dobrowolną, entuzjastyczną zgodę, która odbywa się na uczelniach i w innych placówkach edukacyjnych.

2019
Twój 1% buduje moc i autonomię dziewczynek

Od tego roku każda osoba może przekazać 1% podatku na działania Autonomii

2018
Prowadzimy pierwsze szkolenie dot. przeciwdziałania dyskryminacji dla osób studiujących na UJ

Kolejny ważny krok we wdrażaniu rozwiązań antydyskryminacyjnych na uczelniach.

2018
Współorganizujemy seminarium "Uczelnie bez dyskryminacji"

Seminarium poświęcone wdrażaniu systemowych rozwiązań rzecz równego traktowania w uczelniach w Polsce gromadzi ponad 50 osób z kilku największych uczelni w Polsce.

Obchodzimy 100. lecie praw wyborczych kobiet

“Feminizm w działaniu – codzienna praktyka feministycznych grup nieformalnych i organizacji obywatelskich” – prezentacje w naszym panelu mają wychodzące poza różne konwencje – projekty feministyczne, to nasza propozycja na konferencję z okazji 100. lecia praw wyborczych kobiet.

2018
Autonomia na Instagramie

Uruchamiamy profil Autonomii w kolejnym serwisie spoęłcznościowym.

2018
Moc Organizacji - otrzymujemy nagrodę w Plebiscycie Potęga Mocy

11 października czyli w Międzynarodowy Dzień Dziewczynek, dzięki głosom Internautek i Internautów otrzymałyśmy główną nagrodę w plebiscycie Fundacji Kosmos dla Dziewczynek w kategorii Mocy Organizacji.

2018
Dziewczyńskie Centrum Mocy powstaje

Nasz pomysł na Dziewczyńskie Centra Mocy przybiera coraz bardziej realny kształt. Dopracowujemy koncepcję i wygrywamy dofinansowanie w konkursie WzmiocniONE na realizację pilotażu.

2018
Walczymy o bezpieczeństwo kobiet i dziewczyn na Open'erze

Przez cały czas trwania festiwalu prowadziłyśmy edukację związaną z koncepcją zgody w relacjach intymnych i dotyczącą bezpieczeństwa dziewczyn i kobiet na festiwalach muzycznych.  Organizator Open’era odpowiada na nasz apel w sprawie zainicjowania działań przeciw przemocy seksualnej na imprezach muzycznych: w regulaminie pojawiły się odpowiednie zapisy. W przyszłym roku oczekujemy konkretnych działań.

2017
Obchodzimy 10. lecie działalności

W październiku, łącząc je z obchodami Międzynarodowego Dnia Dziewczynki świętowałyśmy nasze 10. lecie. Cały rok na facebooku przypominałyśmy naszą herstorię, a jesienią spotkałyśmy się z naszymi Sojuszniczkami i Sojusznikami by osobiście podziękować za wspieranie i współdziałanie.

2017
Współtworzymy program edukacyjny dla UJ w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy

Na zaproszenie Pełnomocniczki Rektora UJ ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów uczestniczymy w opracowaniu kompleksowego programu edukacyjnego na temat przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami dla studentów, studentek, doktorantów, doktorantek, nauczycieli i nauczycielek UJ

2017
Autonomia zostaje członkinią Women Against Violence Europe

WAVE – to największa tego rodzaju sieć w Europie – zrzesza ponad 100 organizacji i grup z 46 krajów.

2017
Zawieramy porozumienie z Uniwersytetem Pedagogicznym

Po kilku latach wspólnych inicjatyw podpisujemy oficjalne porozumienie o współpracy.

2017
Otrzymujemy status organizacji pożytku publicznego

W związku z obowiązującymi procedurami w 2019 po raz pierwszy będzie można przekazać nam swój 1%.

2017
Prowadzimy bezpłatne warsztaty WenDo dla dziewczynek z Krakowa

Do budżetu obywatelskiego zostaje zgłoszony projekt organizacji warsztatów z budowania pewności siebie, asertywności i samoobrony dla dziewczynek w wieku od 11 do 15 lat.  Autonomia realizuje 10 warsztatów WenDO , w których bierze udział ponad 150 uczestniczek.

2016
200 kobiet wzięło udział w bezpłatnych warsztatach WenDo

Przeprowadziłyśmy 19 bezpłatnych warsztatów WenDo dla łącznie dla niemal 200 kobiet, w tym z niepełnosprawnościami z takich miejscowości jak: Gliwice, Nowy Targ, Częstochowa, Łódź, Leszno, Sosnowiec, Białystok, Brzesko, Szczecin, Gdańsk, Zakopane, Lublin, Bielsko – Biała.

2016
Ustanawiamy fundusz "Siła - odwaga - solidarność"

354 osoby z ponad 60 instytucji, organizacji i inicjatyw odpowiada na naszą inicjatywę i podpisuje list w sprawie ataków (odbieranie środków, dyskredytowanie i in.) na organizacje i osoby podejmujące działania, w ramach Światowej Kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć, skierowany do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Uruchamiamy fundusz „Siła – odwaga – solidarność” – na wsparcie lokalnych działań edukacyjnych związanych z powstrzymywaniem przemocy wobec kobiet i dziewczynek.

 

 

2016
Działamy przeciw przemocy seksualnej wobec uchodźczyń

Dzięki partnerstwu z fundacją Wolna Syria w projekcie “Pomoc uchodźczyniom po doświadczeniu przemocy ze względu na płeć” bierzemy udział w opracowaniu wraz Towarzystwem Interwencji Kryzysowej publikacji “Przemoc ze względu na płeć wobec uchodźczyń – ramy prawne i rozwiązania praktyczne dla instytucji i służb publicznych”.

2016
Wydajemy książkę „Siła, odwaga, solidarność. Upełnomocnienie jako skuteczna strategia przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i dziewcząt i innej przemocy ze względu na płeć".

Jest to pierwsza w Polsce publikacja w kompleksowy sposób odnosząca się do upełnomocnienia (z ang. empowerment) jako jednej z najważniejszych strategii w walce z przemocą wobec kobiet i dziewczynek oraz inną przemocą ze względu na płeć.

2016
Powołujemy Inicjatywę Niepodległe 2018

Wraz z innymi organizacjami i osobami, w związku ze zbliżającą się setną rocznicą wydarzeń z 1918 roku,  powołujemy inicjatywę, której celem jest budowanie niezależnej narracji na temat niepodległości kobiet i narodów/grup oraz przyjrzenie się relacjom płci, obywatelstwa (i jego braku) oraz tożsamości narodowej. Wkrótce powstaje strona niepodlegle.pl

2016
Zakończenie pierwszej edycji Akademii Treningu WenDo

Wśród 29 osób, które ukończyły Akademię są obywatelki trzech krajów, mieszkanki 13 województw, osoby posługujące się Polskim Językiem Migowym, alfabetem Lorma, językiem polskim, rosyjskim, ukraińskim, angielskim, osoby transpłciowe i transgenderowe oraz z niepełnosprawnością ruchową.

2016
STOP Seksistowskiej Mowie Nienawiści

W Dzień Przeciwko Seksistowskiej Mowie Nienawiści we współpracy z Ośrodkiem Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego inicjujemy na Facebooku ogólnopolską akcję dokumentowania i budowania strategii przeciw seksistowskiej mowie nienawiści.

2016
Agata Teutsch nominowana do Okularów Równości

Agata Teutsch została nominowana do nagrody “Okulary Równości” w kategorii “prawa kobiet i przeciwdziałanie dyskryminacji z powodu płci”.

2016
Powołujemy Radę Fundacji.

Jej pierwszy skład tworzą Katarzyna Żeglicka, Agnieszka Król i Magda Stoch. Rada pełni funkcję doradczą i kontrolną.

2015
Wstępujemy do Koalicji CEDAW

Autonomia została przyjęta do grona organizacji tworzących Koalicję na rzecz CEDAW, czyli realizacji przez Polskę postanowień Konwencji w sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet ONZ

2015
10 tysięcy złotych na "Edukację bezpieczną dla dziewczynek" zebranych w crowdfundingu

W pierwszej bardzo udanej akcji crowdfundingowej dzięki ofiarności ludzi zbieramy ponad 10 tysięcy złotych na wsparcie warsztatów WenDo dla dziewczynek, Kampanii 16 Dni i przygotowanie publikacji.

2015
Współtworzymy "Standard antydyskryminacyjny dla uczelni"

Wraz z ekspertkami z Zespołu ds. Standardów Antydyskryminacyjnych dla uczelni, koordynowanego przez Uniwersytet Pegadogiczny im. KEN w Krakowie  opracowujemy kompleksową propozycję rozwiązań o charakterze systemowym, umożliwiających przeciwdziałanie, diagnozowanie i reagowanie na przejawy przemocy, nierównego traktowania i dyskryminacji w uczelniach. “Standard” otrzymuje patronat Rzecznika Praw Obywatelskich.

2015
Wspieramy projekty „Antysemityzm nie jest poglądem” i "Scena dla twardziela"

Jesteśmy partnerkami w projektach „Antysemityzm nie jest poglądem” Żydowskiego Stowarzyszenia Czulent i „Scena dla twardziela” fundacji Phan Bde. W obu projektach powstają ważne materiały edukacyjne i spektakl Teatru Forum.

2015
Uruchamiamy strony www.kampania16dni.pl i www.bezpieczna-szkola.edu.pl
2015
Międzynarodowy Dzień Dziewczynki - po raz pierwszy!

11 października pierwszy raz organizujemy Międzynarodowy Dzień Dziewczynki – cały dzień dziewczyny i dziewczynki oraz ich bliscy uczestniczą w różnorodnych niestereotypowych zajęciach oraz wydarzeniach zwracających uwagę na wyzwania, przed jakimi stoją dziewczęta na całym świecie.

2015
Uruchamiamy pierwszą Akademię Treningu WenDo

Po 7 latach starań udaje nam się zdobyć dofinansowanie i rozpocząć realizację rocznego kursu trenerskiego, przygotowującego do prowadzenia warsztatów przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji wobec kobiet i dziewczynek metodą WenDo, bazującą na modelu upełnomocnienia (empowerment).

2015
Nawiązujemy współpracę z Arteteką

Podpisanie porozumienia o współpracy między Autonomią a Arteteką Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, dzięki temu korzystamy z dostosowanych przestrzeni w centrum miasta, a Arteteka wzbogaca swoją ofertę o nasze działania.

2015
Dbamy o dostępność naszych działań dla osób z niepełnosprawnościami

Od tego roku staramy się podejmować realne kroki, które uczynią nasze działania dostępnymi – organizujemy tłumaczenia na Polski Język Migowy, organizujemy wydarzenia w miejscach dostępnych dla osób poruszających się na wózkach i in.

2014
Wydajemy raport z monitoringu polityki Krakowa

Publikacja “Kraków dla wszystkich? Polityka antydyskryminacyjna a krakowska administracja samorządowa.Raport z monitoringu 2011–2014”, jest efektem pracy osób skupionych w Krakowskiej Sieci Antydyskryminacyjnej (KSA), w latach 2011-2014.

2014
Uruchamiamy serwis watchdocskrakow.pl

Powstaje strona krakowskiej edycji Objazdowego Festiwalu Filmowego WATCH DOCS. Prawa Człowieka w filmie.

2014
Współorganizujemy konferencję "Cenzury płci i praktyki oporu"

Uniwersytet Pedagogiczny zaprasza Autonomię do współorganizacji konferencji naukowej „Gender-edukacja-praca. Cenzury płci i praktyki oporu”.

2014
Prowadzimy pierwsze szkolenie dla kadry UJ

Współpracujemy z UJ w organizacji konferencji”Uczelnia przeciw dyskryminacji” i prowadzimy szkolenie “Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi na uczelni”

2014
Autonomia wspiera uczelnie bez dyskryminacji

Początki współpracy Autonomii z uczelniami w obszarze wdrażania standardów antydyskryminacyjnych i antyptrzemocowych w szkołach wyższych

2013
Próbujemy powołać KDS ds. Praw Człowieka, Przeciwdziałania Dyskryminacji i Przemocy przy UMK

Wraz z 8 organizacjami m.in. z Krakowskiej Sieci Antydyskryminacyjnej, trzykrotnie podjęłyśmy próby powołania Komisji Dialogu Obywatelskiego – nasze wnioski z różnych powodów były odrzucane, co znalazło swój finał w sformułowaniu już w 2014 roku skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich i zmiany zarządzenia o trybie powoływania tych komisji w Krakowie.

2012
Uniwersytet Jagielloński zostaje naszym oficjalnym partnerem w Kampanii 16 Dni

Dzięki współpracy z Pełnomocniczką Rektora UJ ds. Bezpieczeństwa Studentów i Doktorantów, od tego momentu po dziś dzień, UJ organizuje działania antyprzemocowe dla osób studiujących i kadry.

2012
Początek współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie warsztatów antyprzemocowych

Realizujemy pierwsze warsztaty WenDo dla krakowskiego MOPSu. W zajęciach biorą udział nastolatki i kobiety.

2012
Współorganizujemy wystawę "Berlin - Yogyakarta"

Wystawa ilustruje zjawisko wykluczania, dyskryminacji i przemocy wobec osób LGBT w skali globalnej i przedstawia prawa tzch osób w kontekście powszechnych, niepodzielnych praw człowieka.

2012
Zmiany w Zarządzie

W lutym z członkostwa w Zarządzie zrezygnowała Monika Serkowska. W lipcu do Zarządu dołączyła Magda Korona.

2012
60 kobiet z niepełnosprawnościami słuchu, ruchu i wzroku uczestniczy w szkoleniach "Nic o nas bez nas"

Prowadzimy cykl warsztatów empowermentowych dla kobiet z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Od kompleksowej diagnozy sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce, do nowego modelu polityki społecznej wobec niepełnosprawności”. Dwa lata później kilka spośród uczestniczek powołuje do życia pierwszą feministyczną organizację kobiet z niepełnosprawnościami  Stowarzyszenie “Strefa Wenus z Milo”.

2011
Ola Migalska wstępuje do Zarządu Autonomii
2011
Współtworzymy Koalicję Edukacji Antydyskryminacyjnej

Dzięki inicjatywie Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej, wraz z kilkoma organizacjami zakładamy Koalicję na rzecz Edukacji Antydsyskryminacyjnej, której celem jest wprowadzenie rzetelnej edukacji antydyskryminacyjnej do systemu edukacji formalnej w Polsce

2011
Dzień Kobiet w Krakowie po raz 100.

w 100. rocznicę dnia kobiet w Krakowie współorganizujemy Manifestację z okazji Dnia Kobiet w Krakowie, odwołującą się do pierwszej takiej demonstracji z 1911. Idziemy z hasłem „100 lat Dnia Kobiet w Krakowie. 1911 – 2011. Walka trwa!” i przekazujemy Prezydentowi Miasta Krakowa 10 postulatów.

2010
Start czytelni i wypożyczalni filmów

Uruchamiamy czytelnię publikacji i wypożyczalnię filmów edukacyjnych poświęconych tematyce antydyskryminacyjnej i antyprzemocowej.

2010
Opracowujemy pierwszą strategię rozwoju fundacji
2010
Marsze "Odzyskać noc!" i "Faszyzm nie przejdzie"

Organizujemy marsz „Odzyskać noc” – przeciwko przemocy seksualnej wobec kobiet i dziewcząt oraz przystępujemy do Porozumienia 11 listopada i włączamy się w organizację manifestacji „Faszyzm nie przejdzie”.

2010
Wydajemy "Kalendarium praw człowieka - edukacja i działanie"

Wydajemy, cieszący się niesłabnącą po dziś dzień popularnością, podręcznik do prowadzenia działań edukacyjnych dla młodzieży i dorosłych pt „Kalendarium Praw Człowieka – edukacja i działanie”.

2010
Uruchamiamy profil Autonomii na facebooku
2010
Przystępujemy do Koalicji Równych Szans
2010
Powstaje Krakowska Sieć Antydyskryminacyjna

Zainicjowałyśmy powstanie i koordynujemy prace Krakowskiej Sieci Antydyskryminacyjnej (Autonomia, Fundacja Przestrzeń Kobiet, Towarzystwo Interwencji Kryzysowej, Fundacja Kobieca eFKa, Federacja Anarchistyczna oraz osoby prywatne, studentki i studenci). KSA monitoruje polityki Miasta Krakowa pod kątem działań antyprzemocowych i antydyskryminacyjnych a nastpnie opracowuje rekomendacje do stworzenia kompleksowych rozwiązań. Przekazujemy je Radnym i Prezydentowi.

2009
Uruchamiamy serwis autonomia.org.pl
2009
Feministki na rzecz pokoju

Zwrócamy uwagę opinii publicznej na kwestię powiązań między militaryzmem a przemocą ze względu na płeć. Organizujemy wystawę zdjęć, projekcje filmowe, spotkanie pt. „Co kobiety NATO? Kobiety a konflikty zbrojne”. Uczestniczymy w demonstracji Stop NATO – przeciwko wojnie.

2009
Nawiązujemy współpracę z Uniwersytetem Jagiellońskim
2009
Autonomia organizatorką festiwalu WatchDOCS

Autonomia zostaje główną organizatorką krakowskiej edycji Objazdowego Festiwalu Filmowego WATCHDOCS. Prawa Człowieka w Filmie

2009
Przekazujemy pierwsze 1500 kopii filmów antydykryminacyjnych do szkół i uczelni

Pierwsze 1500 bezpłatnych kopii trzech filmów edukacyjnych odnoszących się do kwestii edukacji równościowej i antydyskryminacyjnej: „Niebieskoocy”, „Maska twardziela. Przemoc, media i kryzys męskości” oraz „Delikatnie nas zabijają 3. Obrazy kobiet w reklamach” wraz z podręcznikami do prowadzenia zajęć trafia do szkół i uczelni.

2009
Kontynuujemy program "Nikt nie rodzi się z uprzedzeniami"

Na mocy porozumienia ze Stowarzyszeniem Kobiet KONSOLA, inicjatorki programu edukacji antydyskryminacyjnej “Nikt nie rodzi się z uprzedzeniami” kontynułują działania w ramach fundacji Autonomia. Program “Nikt nie rodzi się z uprzedzeniemi” to m.in. model warsztatu antydyskryminacyjnego, który dla wielu organizacji i instytucji staje się wzorcem i serwis www.bezuprzedzen.org.

2008
Nawiązujemy współpracę z Uniwersytetem Pedagogicznym
2008
Przyłączamy się do Kampanii 16 Dni Przeciw Przemocy ze względu na płeć

Po raz pierwszy Autonomia angażuje się w światową kampanię

2008
Organizujemy międzynarodową konferencję

Organizujemy polsko-niemiecką konferencję na temat zapobiegania agresji i przemocy wobec młodych kobiet i dziewczynek.

2008
Milczenie nie jest złotem

Organizujemy warsztaty Działać każda może w ramach projektu “Milczenie nie jest złotem – przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć i orientację seksualną”. To jeden z pierwszych projektów w Polsce wprost odnoszących się do kwestii przemocy i dyskryminacji krzyżowej/intersekcjonalnej.

2008
Wydajemy książkę "Homofobia – narzędzie seksizmu"

Suzanne Pharr namawia czytelników i czytelniczki do analizy władzy homofobii nad naszym życiem, w sytuacji wszechobecnej heteronormatywności.

3 sierpnia 2007
Akt założycielski Fundacji

Podpisanie przez Monikę Serkowską i Agatę Teutsch aktu założycielskiego fundacji Autonomia. Obie założycielki zostają członkiniami zarządu. Powstaje statut i logotyp Autonomii.

Ty także możesz tworzyć Autonomię!

 

Wspieraj lepszą przyszłość dla kobiet i dziewcząt

Dziewczęta i kobiety codziennie potrzebują Twojego wsparcia by sprostać wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem, edukacją, zdrowiem, pieniędzmi i prawami człowieka.

Fundacja Autonomia

Os. Centrum C 9
31-931 Kraków

Adres korespondencyjny:
ul. Cicha 7/1
43-300 Bielsko-Biała

e-mail: fundacja@autonomia.org.pl

Tel.: +48 515 47 66 59

 

NIP: 6792948461

REGON: 120535410

KRS: 0000286784

 

Regulamin wpłat 


projekt strony Marianna Wybieralska | programowanie Michał Sepioło

Translate »
Click to listen highlighted text!