EN | audio
[prisna-google-website-translator]
Warsztaty i szkolenia
Warsztaty i szkolenia

Autonomia ma szeroką ofertę zajęć, szkoleń, warsztatów skierowanych zarówno do młodzieży, jak i osób dorosłych. Każdorazowo program zajęć jest dostosowywany do potrzeb i wymagań konkretnej grupy.

Oferowane przez nas działania edukacyjne koncentrują się wokół takich tematów jak: empowerment, rozwój osobisty, edukacja obywatelska, edukacja o prawach człowieka, równość płci i różnorodność, rozwiązywanie konfliktów i przeciwdziałanie nietolerancji, dyskryminacji i przemocy (edukacja antydyskryminacyjna).

Obszary tematyczne:

 • Wzmocnienie i upełnomocnienie (empowerment) kobiet i osób należących do innych grup mniejszościowych i marginalizowanych.
 • Przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć (m.in. rówieśniczej, molestowaniu seksualnemu)
 • WenDo – samoobrona i asertywność dla kobiet* i dziewcząt.
 • Przeciwdziałanie uprzedzeniom i przemocy nimi motywowanej
 • Społeczna i kulturowa tożsamość płci (gender) i włączanie perspektywy płci w polityki i programy (gender mainstreaming) m.in. edukacyjne
 • Różnorodność, prawo antydyskryminacyjne (krajowe, unijne), zarządzanie różnorodnością.
 • Udział kobiet i osób należących do innych grup mniejszościowych, marginalizowanych w życiu publicznym i w procesach podejmowania decyzji
 • Komunikacja interpersonalna – podstawy, asertywność, rozwiązywanie konfliktów, WenDo – asertywność i samoobrona dla dziewcząt i kobiet
 • Zajęcia aktywizujące i zachęcające dziewczęta do aktywności fizycznej (samoobrona, współpracujemy z instruktorkami wspinaczki skałkowej, survivalu itp.)
 • Prawa człowieka (filozofia i historia, systemy ochrony; w szczególności prawa kobiet i prawa osób należących do grup mniejszościowych, prawa cudzoziemców/cudzoziemek, uchodźców/uchodźczyń, migrantów/ek).
 • Społeczeństwo obywatelskie, demokracja uczestnicząca, współpraca, opracowywanie i realizacja projektów, prawo o zgromadzeniach.

 

Grupy adresatów/ek:

 • Młodzież: chłopcy i dziewczęta od 7 do 18 roku życia
 • Dziewczęta od 7 roku życia i kobiety dorosłe (zajęcia w których uczestniczą tylko dziewczęta i kobiety)
 • Dorośli, w tym m.in. osoby zajmujące się edukacją formalną i nieformalną

 

Metodologia

Pracujemy w oparciu zasadę nauki przez doświadczenie (metoda D. Kolba), stosując metody aktywne: ćwiczenia symulacyjne, odgrywanie ról, gry dydaktyczne, dyskusje w małych grupach i plenarne, projekty, studia przypadków.

Metody aktywne uczą krytycznego myślenia, podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów, a także komunikowania się, stawiania pytań i pracy zespołowej.

Stosujemy także: prelekcje, pogadanki, pokazy filmów edukacyjnych połączone z dyskusjami i/lub ćwiczeniami i in.

 

Formy organizacji zajęć:

 • Mini warsztaty, prezentacje – 3 godz. (nie wszystkie tematy są możliwe do zrealizowania w tej formie)
 • Spotkania dyskusyjne połączone z projekcją filmów dokumentalnych i edukacyjnych – od 1,5 – do 3 godz.
 • Szkolenia – 12 – 16 godz.
 • Warsztaty od 12 – 24 godzin (w dni powszednie lub weekendy, oraz w formie wyjazdowej np. w ramach „Zielonych szkół”, wyjazdów integracyjnych, edukacyjnych)

 

Zapraszamy do współpracy: fundacja@autonomia.org.pl

Wspieraj lepszą przyszłość dla kobiet i dziewcząt

Dziewczęta i kobiety codziennie potrzebują Twojego wsparcia by sprostać wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem, edukacją, zdrowiem, pieniędzmi i prawami człowieka.

Fundacja Autonomia

Os. Centrum C 9
31-931 Kraków

Adres korespondencyjny:
ul. Cicha 7/1
43-300 Bielsko-Biała

e-mail: fundacja@autonomia.org.pl

Tel.: +48 515 47 66 59

 

NIP: 6792948461

REGON: 120535410

KRS: 0000286784

 

Regulamin wpłat 


projekt strony Marianna Wybieralska | programowanie Michał Sepioło

Translate »
Click to listen highlighted text!