EN | audio
[prisna-google-website-translator]
Zaproszenie do udziału w warsztacie „Silniejsze i bezpieczniejsze” – zajęcia z empowermentowej samoobrony i asertywności dla studentek z niepełnosprawnościami narządów ruchu oraz chorobami przewlekłymi
Grafika promująca warsztaty "Silniejsze i bezpieczniejsze". Warsztaty dla studentek z niepełnosprawnością ruchu i chorobami przewlekłymi.

Fundacja Autonomia serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnych, jednodniowych warsztatach „Silniejsze i bezpieczniejsze”, które odbędą się 6 grudnia 2020 r. w Krakowie.

Warsztaty realizowane są w ramach międzynarodowego projektu „Nie znaczy nie – zapobieganie przemocy wobec kobiet z niepełno-sprawnościami” oraz w ramach 29. światowej kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć. Warsztaty są organizowane we współpracy z dr Magdaleną Stoch, Pełnomocniczką Rektora UP ds.
Równego Traktowania, oraz dr Małgorzatą Trojańską, Pełnomocniczką Rektora UP ds. Osób Niepełnosprawnych.

Weź udział w warsztacie „Silniejsze i bezpieczniejsze”
… jeśli chcesz:
➢ poczuć moc, odzyskać siłę;
➢ uwolnić swój oddech i głos;
➢ przestać czuć się bezradną i bezbronną;
➢ wyraźniej dostrzec swoje możliwości i zasoby;
➢ odzyskać poczucie wpływu;

Ramy organizacyjne warsztatu „Silniejsze i bezpieczniejsze”:
➢ Dla kogo: warsztat dla kobiet z niepełnosprawnościami ruchu i chorobami przewlekłymi
➢ Termin warsztatów: jednodniowe warsztaty odbędą się w terminie 6 grudnia 2020 r.
➢ Miejsce warsztatów: fundacja Autonomia (Osiedle Centrum C 9, Kraków). Miejsce jest dostosowane dla osób poruszających się na wózkach (rampa, toaleta, brak progów)
➢ Godziny warsztatów: 10:00-16:30
➢ Udział w warsztatach jest bezpłatny
➢ W trosce o bezpieczeństwo każdej Osobie Uczestniczącej oraz trenerkom zapewnione zostaną środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji rąk
➢ Podczas warsztatów sugerowany jest wygodny strój

W razie jakichkolwiek pytań/wątpliwości prosimy o kontakt:
a.teutsch@autonomia.org.pl, 515 476659.

Jak i kiedy się zgłosić?
Liczba miejsc na warsztacie jest ograniczona. Przy przyjmowaniu zgłoszeń liczyć się będzie kolejność. Osobom, których zgłoszenia przyjdą po wyczerpaniu się limitu miejsc zaproponujemy kolejny warsztat, w
innym terminie. Aby wziąć udział w warsztacie należy przesłać uzupełniony formularz zgłoszeniowy w nieprzekraczalnym terminie 30 listopada 2020 r. (włącznie). Po tym terminie skontaktujemy się z osobami zgłoszonymi do
udziału w warsztacie w celu przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zapisy na warsztat prowadzone są online. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod linkiem: https://forms.gle/mzop64zJzJ47EsjLA

Kto poprowadzi warsztaty?
Warsztaty prowadzone będą przez trenerki WenDo – samoobrony i asertywności – które dodatkowo odbyły specjalistyczne międzynarodowe szkolenia trenerskie z zakresu pracy z kobietami z niepełnosprawnościami.

Agata Teutsch – aktywistka, ekspertka, doradczyni, certyfikowana trenerka antydyskryminacyjna i antyprzemocowa oraz superwizorka, autorka publikacji dot. empowermentu, praw kobiet i edukacji antydyskryminacyjnej. Koncentruje się na wzmacnianiu siły, odwagi, samodzielności myślenia i solidarności kobiet i dziewczynek i innych osób – by miały i mieli moc do wyzwalania się oraz narzędzia do przeciwstawiania się manipulacjom, przemocy i dyskryminacji. Pomysłodawczyni i współtwórczyni Dziewczyńskich Centrów Mocy. Współzałożycielka m.in. fundacji Autonomia i Towarzystwa  Edukacji
Antydyskryminacyjnej.

Alina Kula – członkini zespołu trenerskiego Autonomii w projekcie „Nie znaczy nie”; współzałożycielka i członkini Zarządu Fundacji Pozytywnych Zmian, oraz rock camp: Karioka Girls Rock Camp i Pozytywne Zmiany Women’s Rock Camp. Trenerka WenDo – metody asertywności i samoobrony dla kobiet. Feministka, działaczka organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Zaangażowana w działania związane z przeciwdziałaniem przemocy wobec kobiet. Absolwentka Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Gdzie?
Warsztat odbędzie się w Krakowie w siedzibie fundacji Autonomia (Os. Centrum C 9). Przestrzeń, wraz z toaletą, jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach i z wózkami/chodzikami.

Jak do nas dotrzeć?
Nasza siedziba zlokalizowana jest w Nowej Hucie, znajdziecie nas pod adresem Os. Centrum C 9, zaraz przy Placu Centralnym im. Ronalda Reagana. Wejście od frontu – od Al. Władysława Andersa.

Z różnych części Krakowa możecie do nas dojechać:
➢ linią autobusową nr: 139 (Mydlniki Kombinat), 152 (Cmentarz Olszanica– Plac Centralny im. R. Reagana), 172 (Kombinat–Bronowice Małe), 174 (Kurdwanów–Kombinat);
➢ linią tramwajową nr: 22 (Borek Fałęcki Kopiec Wandy), 4 (Wzgórza Krzesławickie–Bronowice Małe)

Tymi liniami dojedziecie bezpośrednio na Plac Centralny.

Zasady bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego
Ze względu za zaistniałą sytuację epidemiczną, w fundacji Autonomia zostały wprowadzone specjalne środki bezpieczeństwa. Podczas trwania warsztatu, wszystkie osoby zobowiązane są do przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa – przed warsztatami zostaną one przesłane każdej Osobie Uczestniczącej drogą mailową, prosimy zapoznaj się z ich pełnym opisem.

Dołożymy wszelkich starań, aby warsztat odbył się zgodnie z założeniami oraz programem. Niemniej jednak fundacja nie odpowiada za zmiany wprowadzone w przypadku wystąpienia siły wyższej (rozumianej jako nagłe, nieprzewidziane okoliczności o charakterze zewnętrznym), która może spowodować, że realizacja warsztatu „Silniejsze i bezpieczniejsze” może być utrudniona lub wręcz niemożliwa. O wszelkich zmianach oraz konkretnych powodach ich wprowadzenia powiadomimy Osoby Uczestniczące w przeciągu 48 godzin od zaistnienia stanu siły wyższej drogą mailową (na adresy mailowe podane w formularzu zgłoszeniowym).

Kim jesteśmy?
Autonomia działa, by każda dziewczynka i kobieta była bezpieczna i odważna, mogła decydować o sobie, mogła się rozwijać i razem z innymi wpływać na kształt świata. Nasze motto to: „siła, odwaga, solidarność”. kobiety i dziewczynki, mężczyzn i chłopców, a także całe społeczności, by zbudować mocne i odporne społeczeństwo, zdolne przeciwstawiać się dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć i/lub tożsamością płciową, orientację seksualną, niepełnosprawność, status ekonomiczny, pochodzenie etniczne, wiek, poziom umiejętności i in. Prowadzimy działania empowermentowe, edukacyjne, kampanie społeczne oraz rzecznictwo.

KONTEKST
Kampania 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć w 2020 roku odbędzie się już po raz 29., między 25 listopada (Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet) a 10 grudnia (Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka), dla podkreślenia, że prawa kobiet są niezbywalną i integralną częścią praw człowieka, a przemoc wobec kobiet jest łamaniem praw człowieka, a nie sprawą prywatną.  

Cele projektu „Nie znaczy nie”
Celem projektu „Nie znaczy nie” jest umożliwienie życia wolnego od przemocy i zwiększenie bezpieczeństwa kobiet Głuchych, z niepełnosprawnością słuchu, ruchu, wzroku i intelektualną. Chcemy zwiększenia wpływu i aktywnego udziału Kobiet z Niepełnosprawnościami w zwalczaniu przemocy ze względu na płeć i niepełnosprawność poprzez wzmocnienie ich kompetencji w zakresie zapobiegania i ochrony przed różnymi rodzajami przemocy. Chcemy także podnieść świadomość i budować kompetencje w zakresie przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć wśród osób pracujących w sektorze związanym z niepełnosprawnością.

Projekt „Nie znaczy nie” współfnansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków DJ Justice and Consumers Komisji Europejskiej, a realizowany w międzynarodowym partnerstwie: Garance ASBL i Agence Wallonne De La Sante, de la Protection Sociale, du Handicap et de la Famille z Belgii, fundację Autonomia z Polski, Faire Face z Francji oraz organizacje z Niemiec: Unvergesslich Weiblich – Selbstbehauptung und Selbstverteidigung von Frauen fur Frauen und Madchenz Giesen, Wendo-Selbstbehauptung und Selbstverteidigung fur Frauen und Madchen z Marburga, Bv Fest – Bundesfachverband Femininistische Selbstbehauptung.

Warsztaty „Silniejsze i Bezpieczniejsze” realizowane są także dzięki wsparciu: mini grantu Funduszu Feministycznego, środków z dotacji PNB Paribas, COCOF, i Goethe-Institut Krakau.

Partnerkami projektu są inicjatywy „Różowy Orzech” Fundacji Akademia Młodych Głuchych, Fundacja Kulawa Warszawa oraz niezależna inicjatywa Pełnoprawna.

Ambasadorki projektu: Kamila Albin, Katarzyna Bierzanowska, Ewa Furgał, Maria Reimann, Ewa Rutkowska, Anna Rutz, Izabela Sopalska-Rybak, Magdalena Szarota, Agnieszka Szeliga, Katarzyna Żeglicka.

Patronat honorowy: dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich.

Matronaty i patronaty medialne: Kolektyw Artykuł 6., „Niebieska Linia” pismo Instytutu Psychologii Zdrowia, Oko.press, Rampa. Pokonujemy bariery, Fundacja Kreatywni Niewidzialni, Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych „Nasze sprawy”.Belka z logotypami Kampami 16 dni, Goethe Institut Kraków, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Funduszu Feministycznego.

 

Wspieraj lepszą przyszłość dla kobiet i dziewcząt

Dziewczęta i kobiety codziennie potrzebują Twojego wsparcia by sprostać wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem, edukacją, zdrowiem, pieniędzmi i prawami człowieka.

Fundacja Autonomia

Os. Centrum C 9
31-931 Kraków

Adres korespondencyjny:
ul. Cicha 7/1
43-300 Bielsko-Biała

e-mail: fundacja@autonomia.org.pl

Tel.: +48 515 47 66 59

 

NIP: 6792948461

REGON: 120535410

KRS: 0000286784

 

Regulamin wpłat 


projekt strony Marianna Wybieralska | programowanie Michał Sepioło

Translate »
Click to listen highlighted text!