EN | audio
Tренінг з самозахисту та асертивності за методикою WenDo/Тренинг по самозащите и аcсертивности по методике WenDo

Запрошуємо жінок* та дівчат* 28-29 січня 2023 на тренінг з самозахисту та асертивності за методикою WenDo! 

WenDo — це комплексний підхід, на меті якого є надання жінкам* і дівчатам* впевненості у собі, протистояти та стримувати приховані й прямі форми гендерного насильства в різноманітних контекстах/ситуаціях.

На тренінгу ти:

 • отримаєш інформацію про гендерне насильство
 • познайомишся з поняттям асертивності (відстоювання власних кордонів) та тим як її розвивати
 •  відпрацюєш фізичні техніки самозахисту

Під час тренінгу буде створено безпечний простір в якому ти зможеш поділитись своїми роздумами та обговорити з колежанками важливі для тебе питання.

Асертивність є ключовим елементом WenDo, тому ми будемо:

 • використовувати вправи з симуляції різних ситуацій
 •  зосередимось на усвідомленні мови тіла
 •  навчимося ефективно використовувати голос
 •  проаналізуємо різні моделі спілкування

Кожна жінка* зможе випробувати свою здатність захищатися за допомогою таких елементів самозахисту, як:

 •  використання власного голосу
 •  фізичних прийомів
 •  ударів руками та ногами
 •  ухиляння

WenDo:

 •  слідує за індивідуальним досвідом учасниць*, зосереджується на ресурсах жінок*
 •  12-годинний тренінг (2 дні по 6 годин)
 •  для невеликих груп (10-12 учасниць), тому кількість місць обмежена

!!! Тренінг є одним цілим – неможливо записатись лише на частину воркшопу, необхідно бути два дні.

Для участі в тренінгу обов’язкова  реєстрація

Проєкт фінансується CARE.

[Русский] Приглашаем женщин* и девушек* 28-29 января 2023 г. на тренинг по самозащите и аcсертивности по методике WenDo!

WenDo — это комплексный подход, целью которого является предоставление женщинам* и девушкам* уверенности в себе, противостоять и сдерживать скрытые и прямые формы гендерного насилия в различных контекстах/ситуациях.

На тренинге ты:

 • получишь информацию о гендерном насилии
 •  познакомишься с понятием аcсертивности (отстаивание собственных границ) и тем как ее развивать
 •  отработаешь физические техники самозащиты

Во время тренинга будет создано безопасное пространство, в котором ты сможешь поделиться своими размышлениями и обсудить с коллегами важные для тебя вопросы.

Аcсертивность является ключевым элементом WenDo, поэтому мы будем:

 •  использовать упражнения по симуляции различных ситуаций
 •  сосредоточимся на осознании языка тела
 •  научимся эффективно использовать голос
 •  проанализируем разные модели общения

Каждая женщина сможет испытать свою способность защищаться с помощью таких элементов самозащиты, как:

 •  использование собственного голоса
 •  физических приемов
 •  ударов руками и ногами
 •  уклонение

WenDo:

 •  следует за индивидуальным опытом участниц*, сосредотачивается на ресурсах женщин*
 •  12-часовой тренинг (2 дня по 6 часов)
 •  для небольших групп (10-12 участниц), поэтому количество мест ограничено

!!! Тренинг является одним целым – невозможно записаться только на часть воркшопа, нужно быть два дня.

Для участия в тренинге необходима регистрация

Проект финансируется программой CARE.

 

Wspieraj lepszą przyszłość dla kobiet i dziewcząt

Dziewczęta i kobiety codziennie potrzebują Twojego wsparcia by sprostać wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem, edukacją, zdrowiem, pieniędzmi i prawami człowieka.

Fundacja Autonomia

Os. Centrum C 9
31-931 Kraków

Adres korespondencyjny:
ul. Cicha 7/1
43-300 Bielsko-Biała

e-mail: fundacja@autonomia.org.pl

Tel.: +48 515 47 66 59

 

NIP: 6792948461

REGON: 120535410

KRS: 0000286784

 

Regulamin wpłat 


projekt strony Marianna Wybieralska | programowanie Michał Sepioło

Click to listen highlighted text!