EN | audio
[prisna-google-website-translator]
Szukamy osoby na stanowisko specjalist/k/a ds. organizacji i logistyki Akademii Treningu WenDo 3/UA

Chcesz mieć swój udział w przeciwdziałaniu przemocy ze względu na płeć wobec dziewczynek i kobiet posługujących się językiem ukraińskim?

W związku z aktywnym włączeniem się fundacji Autonomia w działania łagodzące skutki wojny poszukujemy do naszego multinarodowego zespołu osoby ze znajomością języka polskiego oraz ukraińskiego i/lub rosyjskiego na stanowisko specjalist/k/a ds. organizacji i logistyki Akademii Treningu WenDo 3/UA (praca najchętniej od września 2022 na 9 miesięcy z możliwością przedłużenia).

Autonomia działa, by każda dziewczynka* i kobieta* była bezpieczna i odważna, mogła decydować o sobie, mogła się rozwijać i razem w innymi wpływać na kształt świata. Od 2007 roku nieprzerwanie wzmacniamy kobiety i dziewczynki, mężczyzn, chłopców, osoby niebinarne i społeczności, by aktywnie współtworzyły i współtworzyli społeczeństwo doceniające równość, wolność, różnorodność i sprawiedliwość, kulturę pokoju i porozumienia. Społeczeństwo zdolne do powstrzymywania przemocy i dyskryminacji.

Poszukujemy osoby, która podziela te wartości:-)

Zadania osoby na tym stanowisku:

 • Ścisła współpraca z dyrektorką „programu wschodniego”, ale także innymi członkiniami zespołu: dyrektorką ds. finansowych i dyrektorką ds. programowych i in.
 • dbanie o realizację harmonogramu ATW3
 • wsparcie procesu rekrutacji do Akademii Treningu WenDo
 • kompleksowe, logistyczne planowanie i realizacja od strony organizacyjnej ATW3 (sesji informacyjnych/wprowadzających, sesji szkoleniowych stacjonarnych i on line, warsztatów treningowych i dyplomowych), w tym rezerwowanie miejsc szkoleniowych i noclegowych oraz kontakt z zarządzającymi tymi miejscami w sprawie noclegów, organizacja wegańskiego wyżywienia i poczęstunków związanych z działaniami edukacyjnymi (z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb zdrowotnych), przygotowanie sal etc., z uwzględnieniem kwestii dostępności (patrz oświadczenie o dostępności fundacji Autonomia: https://autonomia.org.pl/oswiadczenie-o-dostepnosci/)
 • wsparcie osób uczestniczących i  kadry w organizacji i rozliczaniu kosztów podróży (we współpracy z osobą odpowiedzialną za obsługę finansową w fundacji),
 • dbanie o skuteczną i sprzyjającą porozumieniu komunikację i organizację pracy osób facylitujących, trenerek/ów, ekspertek/ów, tłumaczek (w tym ewentualna organizacja ich zakwaterowania i podróży).
 • kontakt z uczestniczkami* ATW3 i działań towarzyszących m.in. w temacie przejazdów, noclegów i wyżywienia,
 • dbanie o zapewnienie wszystkich niezbędnych materiałów szkoleniowych, w tym przygotowywanie kopii kompletów materiałów dydaktycznych i edukacyjnych, dla uczestniczek ATW3
 • przygotowywanie listy zapotrzebowania zakupowego związanego z ATW3 (materiały, napoje, poczęstunek itd. Itd.) – przekazywanie jej osobie odpowiedzialnej za zakupy z odpowiednim wyprzedzeniem
 • gromadzenie i dbanie o porządek w dokumentach związanych z ATW3 i wydarzeniami towarzyszącymi (listy obecności, archiwizowanie materiałów takich jak program spotkania, materiały dla osób uczestniczących, zdjęcia, prezentacje), opracowywanie krótkich notatek – do celów raportowych i promocyjnych, zgodnie z przyjętymi standardami w fundacji (księga znaku) i wymaganiami grantodawców i sponsorów.
 • bezpośredni udział, w niezbędnym zakresie, w działaniach ATW3 i wydarzeniach towarzyszących (listy obecności, rejestracja osób uczestniczących, udział w przygotowaniach sal na działania edukacyjne, wspieranie osób prowadzących, facylitujących, a także uczestniczących)
 • koordynowanie pracy wolontariuszek/y w tym obszarze
 • wsparcie działań promocyjnych: współpraca w szczególności z osobą ds. komunikacji zewnętrznej
 • przygotowanie sprawozdań i podsumowań dot ATW3
 • stosowanie w swojej pracy standardów, polityk i procedur przyjętych w Autonomii, w tym m.in. oświadczenia o dostępności: https://autonomia.org.pl/oswiadczenie-o-dostepnosci/, polityki prywatności https://autonomia.org.pl/polityka-prywatnosci/, procedury rozwiązywania konfliktów: https://autonomia.org.pl/wp-content/uploads/2021/11/2021_11_12_Procedura-rozwiazywania-konfliktow_propozycja_Autonomia.docx.pdf, wewnętrznej polityki antydyskryminacyjnej  i antymobbingowej https://autonomia.org.pl/wp-content/uploads/2022/03/2021_11_12_uchwala_zarzadu_polityka_antydyskryminacyjna_antymobb.pdf, procedur związanych z zapobieganiem oszustwom, korupcji i nieuczciwej konkurencji i in.

Wymagania (konieczne):

 • możliwość pracy na miejscu, w Krakowie, z możliwością ewentualnych wyjazdów, gdyby sesje były realizowane poza Krakowem
 • min. 1 rok doświadczenia w realizacji działań w zakresie organizacji szkoleń i innych działań edukacyjnych i upowszechniających
 • poza znajomością języka polskiego (swobodne posługiwanie się w mowie i piśmie), znajomość języka ukraińskiego i/lub rosyjskiego na poziomie B2
 • dobra orientacja w zakresie kanałów dystrybucji informacji o szkoleniach i innych działaniach edukacyjnych, takie skierowanych do osób ze społeczności ukraińskiej, białoruskiej i in.
 • umiejętności w zakresie  planowania i samodzielnej organizacji pracy
 • umiejętność opracowywania harmonogramów, planów działania – dla zespołów realizujących działania edukacyjne
 • umiejętność pisania łatwych w odbiorze i estetycznych informacji, instrukcji, wskazówek;
 • umiejętność pracy na aplikacjach Google – formularze, arkusze kalkulacyjne, dokumenty i In.
 • umiejętność organizacji i koordynacji pracy innych osób
 • umiejętność pracy w zespole;
 • wysokie kompetencje komunikacyjne
 • łatwość nawiązywania  kontaktów osobistych i telefonicznych
 • umiejętność podejmowania szybkich decyzji
 • umiejętność szybkiego uczenia się nowych rzeczy
 • nastawienie na rozwój
 • sumienność, systematyczność
 • własna inicjatywa i odpowiedzialność

Dodatkowym atutem będą:

 • znajomość zasad i wymagań w zakresie dostępności
 • prawo jazdy i swoboda w prowadzeniu samochodu
 • wykształcenie kierunkowe – zarządzanie i organizacja pracy, komunikacja i marketing
 • znajomość Polskiego Języka Migowego
 • znajomość jęz. angielskiego na poziomie min. B1
 • umiejętność obsługi następujących aplikacji i programów: Mailchimp, MS Excel, Canva, WordPress, MS PowerPoint;
 • znajomość przepisów i procedur związanych z ochroną danych osobowych

Oferujemy:

 • udział w wyjątkowym projekcie – to pierwszy trening dla trenerek WenDo posługujących się ukraińskim na świecie:-)
 • super ciekawą pracę w Krakowie
 • współtworzenie zespołu jednej z czołowych feministycznych organizacji w Polsce, działającej na rzecz równości, wolności i upełnomocnienia osób narażonych na dyskryminację i przemoc
 • udział w innowacyjnych projektach międzynarodowych odnoszących się do działań empowermentowych skierowanych do dziewczyn i młodych kobiet, w tym  z doświadczeniem migracji i uchodźctwa, z niepełnosprawnościami, nieheteronormatywnych
 • pracę w multinarodowym zespole
 • pracę w oparciu o umowę cywilno-prawną lub B2B (w zależności od indywidualnych warunków i uzgodnień), z możliwością przejścia na umowę o pracę po okresie próbnym,
 • ok. 80 godzin miesięcznie
 • wynagrodzenie w przedziale 3010  – 3700zł brutto w zależności od posiadanych kompetencji, doświadczenia i rodzaju umowy
 • wsparcie w rozwoju zawodowym, a także superwizje grupowe i indywidualne
 • lokal fundacji jest dostosowany do poruszania się na wózkach, usytuowany ciągu komunikacyjnym w poziomie chodnika (dobre skomunikowanie z siecią komunikacji publicznej). Ewentualnie – indywidualnie uzgadniane, dostosowanie w zakresie możliwości fundacji.

Początek pracy – najchętniej – wrzesień 2022.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego w języku polskim, na adres: autonomiafundacja@gmail.com, w mailu zatytułowanym: stanowisko specjalist/k/a ds. organizacji i logistyki ATW3/UA. Na zgłoszenia czekamy do 7 września 2022 roku. Proces rekrutacji jest dwustopniowy (rozmowy planowane są w okresie między 8-9 września). Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.

W liście motywacyjnym (nie więcej niż 2 strony) prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

 • Opisz krótko siebie i swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe, które może być szczególnie przydatne w tej pracy (wybierz 2 najbardziej adekwatne przykłady ze swojego doświadczenia).
 • Co postrzegasz jako swoją największą umiejętność, jako najcenniejsze we współpracy z Tobą?
 • Z jakiego powodu chcesz pracować na tym stanowisku i w Autonomii?
 • W jakich obszarach nie posiadasz jeszcze kompetencji o których piszemy w ogłoszeniu? Czego potrzebujesz się nauczyć lub co jeszcze musisz poćwiczyć/wcielić w praktykę, żeby dobrze wykonywać pracę osoby zajmującej się komunikacją zewnętrzną i promocją w Autonomii?

W CV prosimy umieścić klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez fundację Autonomia z siedzibą w Krakowie, ul. Konrada Wallenroda 55/75 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Wspieraj lepszą przyszłość dla kobiet i dziewcząt

Dziewczęta i kobiety codziennie potrzebują Twojego wsparcia by sprostać wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem, edukacją, zdrowiem, pieniędzmi i prawami człowieka.

Fundacja Autonomia

Os. Centrum C 9
31-931 Kraków

Adres korespondencyjny:
ul. Cicha 7/1
43-300 Bielsko-Biała

e-mail: fundacja@autonomia.org.pl

Tel.: +48 515 47 66 59

 

NIP: 6792948461

REGON: 120535410

KRS: 0000286784

 

Regulamin wpłat 


projekt strony Marianna Wybieralska | programowanie Michał Sepioło

Translate »
Click to listen highlighted text!