EN | audio
[prisna-google-website-translator]
„Silniejsze i bezpieczniejsze” – zajęcia z empowermentowej samoobrony dla kobiet z niepełnosprawnością ruchu z wykorzystaniem metodologii Wendo

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych, jednodniowych
warsztatach dla dwóch grup, „Silniejsze i bezpieczniejsze”, które odbędą się 7 oraz 8 listopada 2020 r. w Krakowie. Warsztaty realizowane są w ramach międzynarodowego projektu „Nie znaczy nie – zapobieganie przemocy wobec kobiet z niepełnosprawnościami”.

Weź udział w warsztacie „Silniejsze i bezpieczniejsze” – zajęcia z empowermentowejsamoobrony dla kobiet z niepełnosprawnością ruchu z wykorzystaniem metodologii WenDo…

… jeśli chcesz:
➢ poczuć moc, odzyskać siłę;
➢ uwolnić swój oddech i głos;
➢ wyraźniej dostrzec swoje możliwości i zasoby;
➢ odzyskać poczucie wpływu;

Ramy organizacyjne warsztatu „Silniejsze i bezpieczniejsze”:
➢ Dla kogo: warsztat dla kobiet z niepełnosprawnością ruchu;
➢ Termin warsztatów: jednodniowe warsztaty dla dwóch grup odbędą się w dwóch terminach – 7 oraz 8 listopada 2020 r.;
➢ Miejsce warsztatów: fundacja Autonomia (Osiedle Centrum C 9, Kraków);
➢ Czas trwania warsztatów: 6,5 godziny;
➢ Udział w warsztatach jest bezpłatny;
➢ W trosce o bezpieczeństwo każdej Osobie Uczestniczącej oraz trenerkom zapewnione zostaną środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji rąk;
➢ Podczas warsztatów sugerowany jest wygodny strój;

W razie jakichkolwiek pytań/wątpliwości prosimy o kontakt z Katarzyną Kotulą-Domagała: k.kotula@autonomia.org.pl 607-875-268


Jak i kiedy się zgłosić?
Aby wziąć udział w warsztacie należy przesłać uzupełniony formularz zgłoszeniowy w nieprzekraczalnym terminie 31 października 2020 r. (włącznie). Po tym terminie skontaktujemy się z osobami zgłoszonymi do udziału w warsztacie w celu przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zapisy przyjmujemy za pośrednictwem formularza: https://forms.gle/fW6uHxV7Vwkgpf9E9

W razie braku możliwości samodzielnego uzupełnienia formularzu zgłoszeniowego, lub w razie jakichkolwiek pytań/wątpliwości prosimy o kontakt z Katarzyną Kotulą Domagała:
k.kotula@autonomia.org.pl
607 875 268

Kto poprowadzi warsztaty?
Warsztaty prowadzone będą przez trenerki WenDo – samoobrony i asertywności – które dodatkowo odbyły specjalistyczne międzynarodowe szkolenia trenerskie z zakresu pracy z kobietami z iepełnosprawnościami.

Agata Teutsch – aktywistka, ekspertka, doradczyni, certyfikowana trenerka
antydyskryminacyjna i antyprzemocowa oraz superwizorka, autorka publikacji dot. empowermentu, praw kobiet i edukacji antydyskryminacyjnej. Koncentruje się na wzmacnianiu siły, odwagi, samodzielności myślenia i solidarności kobiet i dziewczynek i innych osób – by miały i mieli moc do wyzwalania się oraz narzędzia do przeciwstawiania się manipulacjom, przemocy i dyskryminacji. Pomysłodawczyni i współtwórczyni Dziewczyńskich Centrów Mocy. Współzałożycielka m.in. fundacji Autonomia i Towarzystwa  Edukacji Antydyskryminacyjnej.

Ewa Rutkowska – absolwentka filozofii (UW) i Szkoły Nauk Społecznych (PAN). Od 2000 roku pracuje jako nauczycielka filozofii i etyki w gimnazjum (to już przeszłość) i liceum, pracowała też w szkołach z programem Matury Międzynarodowej oraz współprowadziła zajęcia w ramach Gender Studies i Gender Mainstreaming IBL a także w Wyższej Szkole Pedagogicznej
w Warszawie i w Wyższej Szkole Europejskiej im. J. Tischnera w Krakowie. Trenerka samoobrony i asertywności dla kobiet i dziewcząt (oraz osób socjalizowanych do roli kobiety) WenDo – metody przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć. Związana od początku jego istnienia z Towarzystwem Edukacji Antydyskryminacyjnej, obecnie jako członkini Zarządu. Współautorka m.in. poradnika dla nauczycieli i nauczycielek Równa szkoła – edukacja wolna od dyskryminacji, a także raportów dotyczących tożsamości płci, przemocy wobec kobiet i płci w edukacji oraz „Równościowego przedszkola”. Pracuje także jako trenerka antydyskryminacyjna i równościowa zarówno w organizacjach pozarządowych jak i instytucjach publicznych.

Gdzie?
Warsztat odbędzie się w Krakowie w siedzibie fundacji Autonomia (Os. Centrum C 9).

Przestrzeń, wraz z toaletą, jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach i z wózkami/chodzikami.

Jak do nas dotrzeć?
Nasza siedziba zlokalizowana jest w Nowej Hucie, znajdziecie nas pod adresem Os. Centrum C 9, zaraz przy Placu Centralnym im. Ronalda Reagana.

Z różnych części Krakowa możecie do nas dojechać:
➢ linią autobusową nr: 139 (Mydlniki–Kombinat), 152 (Cmentarz Olszanica–Plac Centralny im. R. Reagana), 172 (Kombinat–Bronowice Małe), 174 (Kurdwanów–Kombinat);
➢ linią tramwajową nr: 22 (Borek Fałęcki–Kopiec Wandy), 4 (Wzgórza Krzesławickie–Bronowice Małe)

Tymi liniami dojedziecie bezpośrednio na Plac Centralny.

Zasady bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego
Ze względu za zaistniałą sytuację epidemiczną, w fundacji Autonomia zostały wprowadzone specjalne środki bezpieczeństwa. Podczas trwania warsztatu, wszystkie osoby zobowiązane są do przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa – przed warsztatami zostaną one przesłane każdej Osobie Uczestniczącej drogą mailową, prosimy zapoznaj się z ich pełnym opisem.

Dołożymy wszelkich starań, aby warsztat odbył się zgodnie z założeniami oraz programem. Niemniej jednak fundacja nie odpowiada za zmiany wprowadzone w przypadku wystąpienia siły wyższej (rozumianej jako nagłe, nieprzewidziane okoliczności o charakterze zewnętrznym), która może spowodować, że realizacja warsztatu „Silniejsze i bezpieczniejsze”
może być utrudniona lub wręcz niemożliwa. O wszelkich zmianach oraz konkretnych powodach ich wprowadzenia powiadomimy Osoby Uczestniczące w przeciągu 48 godzin od zaistnienia stanu siły wyższej drogą mailową (na adresy mailowe podane w formularzu zgłoszeniowym).

Cele projektu „Nie znaczy nie”
Celem projektu „Nie znaczy nie” jest umożliwienie życia wolnego od przemocy i zwiększenie bezpieczeństwa kobiet Głuchych, z niepełnosprawnością słuchu, ruchu, wzroku i intelektualną. Chcemy zwiększenia wpływu i aktywnego udziału Kobiet z Niepełnosprawnościami w zwalczaniu przemocy ze względu na płeć i niepełnosprawność poprzez wzmocnienie ich kompetencji w zakresie zapobiegania i ochrony przed różnymi rodzajami przemocy. Chcemy także podnieść świadomość i budować kompetencje w zakresie przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć wśród osób pracujących w sektorze związanym z niepełnosprawnością.

Więcej o projekcie: https://autonomia.org.pl/projekty/nie-znaczy-nie-zapobieganie-przemocy-wobec-kobiet-z-niepelnosprawnosciami

Realizacja warsztatów jest możliwa, dzięki wsparciu finansowemu otrzymanemu z Funduszu Feministycznego.

 

Wspieraj lepszą przyszłość dla kobiet i dziewcząt

Dziewczęta i kobiety codziennie potrzebują Twojego wsparcia by sprostać wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem, edukacją, zdrowiem, pieniędzmi i prawami człowieka.

Fundacja Autonomia

Os. Centrum C 9
31-931 Kraków

Adres korespondencyjny:
ul. Cicha 7/1
43-300 Bielsko-Biała

e-mail: fundacja@autonomia.org.pl

Tel.: +48 515 47 66 59

 

NIP: 6792948461

REGON: 120535410

KRS: 0000286784

 

Regulamin wpłat 


projekt strony Marianna Wybieralska | programowanie Michał Sepioło

Translate »
Click to listen highlighted text!