EN | audio
[prisna-google-website-translator]
Silniejsze i bezpieczniejsze! Jak ludzie, organizacje i instytucje mogą skuteczniej zapobiegać i reagować na przemoc wobec kobiet z niepełnosprawnościami – panel ekspercki
Silniejsze i bezpieczniejsze. – grafika promująca wydarzenie. Po lewej stronie zdjęcia panelistek Katarzyny Bierzanowskiej i Magdaleny Szaroty, po prawej Katarzyny Żeglickiej i Ewy Rutkowskiej. Pomiędzy zdjęciami tytuł panelu "Silniejsze i bezpieczniejsze. Jak ludzie, organizacje i instytucje mogą skuteczniej zapobiegać i reagować na przemoc wobec kobiet z niepełnosprawnościami – panel ekspercki". Poniżej imiona i nazwiska panelistek i logotypy kampani 16 Dni, fundacji Autonomia, Goethe0Institut Kraków i Uniwersytetu Pedagogicznego.
Zapraszamy na panel ekspercki on-line “Silniejsze i bezpieczniejsze! Jak ludzie, organizacje i instytucje mogą skuteczniej zapobiegać i reagować na przemoc wobec kobiet z niepełnosprawnościami”

Termin: 3 grudnia, 19.00–20.30 (1,5 godziny)
Miejsce: platforma Zoom.

Zgłoszenia przyjmujemy do 2.12.2020 do godz. 15.00
Formularz zgłoszeniowy: https://bit.ly/16_dni_panel

Jeśli samodzielne uzupełnienie ankiety zgłoszeniowej nie jest możliwe prosimy o kontakt: 16dni@autonomia.org.pl, 515476659

Dostępność: Spotkanie będzie tłumaczone na Polski Język Migowy, będzie także prowadzona transkrypcja na żywo.

Panel będzie streamingowany na FB oraz nagrywany (do późniejszego umieszczenia na kanale YouTube fundacji Autonomia).

W ramach 29. światowej Kampanii #16Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć (25.11–10.12) i obchodów Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami (3.12) fundacja Autonomia, wraz z krajowymi Partnerkami i Ambasadorkami europejskiego projektu “Nie znaczy nie – przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet z niepełnosprawnościami”, organizuje panel ekspercki dotyczący przemocy wobec kobiet z niepełnosprawnościami oraz empowermentu/upełnomocnienia jako strategii zapobiegania i przeciwdziałania.

Do udziału zapraszamy szczególnie przedstawicielki i przedstawicieli organizacji i instytucji:
– zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy (wymiaru sprawiedliwości, pomocy społecznej, sektora edukacji i in.)
– działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami
– działających na rzecz praw kobiet/praw człowieka

A także wszystkie osoby z niepełnosprawnościami i bez niepełnosprawności zainteresowane tematyką panelu.

Wystąpienia eksperckie:

Katarzyna Żeglicka – Inicjatywa Kolektyw Art. 6 / fundacja Autonomia, trenerka w projekcie “Nie znaczy nie”
Temat wystąpienia: “Przemoc ze względu na płeć wobec kobiet z niepełnosprawnościami: ruchu, słuchu, wzroku i niepełnosprawnością intelektualną – charakterystyka”

Magdalena Szarota – Feminist Alliance for Rights / Center for Women’s Global Leadership / Inicjatywa Kolektyw Art.6
Temat wystąpienia: “Prawa kobiet z niepełnosprawnościami w kontekście praw człowieka – zobowiązania państwa i zalecenia organizacji międzynarodowych”

Katarzyna Bierzanowska – Inicjatywa Pełnoprawna, Inicjatywa Kolektyw Art.6
Temat wystąpienia: “Bariery w dostępie kobiet z niepełnosprawnościami do systemu ochrony ofiar przemocy (usług, świadczeń i instytucji)”

Ewa Rutkowska – Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej / trenerka w projekcie “Nie znaczy nie”
Temat wystąpienia: “Upełnomocnienie/empowerment jako skuteczna strategia zapobiegania i przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć wobec kobiet z niepełnosprawnościami”

Z przyjemnością także informujemy, że w ostatniej chwili udało nam się potwierdzić w panelu także udział przedstawicielki Biura Rzecznika Praw Obywatelskich ds. dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność – Pani Moniki Wiszyńskiej (Zespół ds. Równego Traktowania, Wydział Prawa Antydyskryminacyjnego, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich).

Ostatnia część poświęcona będzie rekomendacjom przedstawicielek inicjatyw stojących na straży praw kobiet z niepełnosprawnościami, w sprawie koniecznych zmian w prawie, praktyce stosowania prawa i codziennym funkcjonowaniu organizacji i instytucji – tak by realizowane były zobowiązania Państwa w zakresie ochrony wszystkich obywateli i obywatelek przed przemocą (w tym dostępu do usług informacyjnych, prawnych, psychologicznych, wsparcia lokalowego, materialnego, dostępu do organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości i in.).

Przewidziany jest czas na dyskusję.
Prowadzenie: Agata Teutsch (fundacja Autonomia)

ORGANIZATORKI: fundacja Autonomia, partnerki projektu: Inicjatywa Różowy Orzech przy Fundacja Akademia Młodych Głuchych, Inicjatywa Pełnoprawna, Fundacja Kulawa Warszawa.

Ambasadorki projektu: Kamila Albin, Katarzyna Bierzanowska, Ewa Furgał, Maria Reimann, Ewa Rutkowska, Anna Rutz, Izabela Sopalska-Rybak, Magdalena Szarota, Agnieszka Szeliga, Katarzyna Żeglicka.

Patronat honorowy: dr Adam Bodnar, jako Rzecznik Praw Obywatelskich.

Matronaty i patronaty medialne: Kolektyw Artykuł 6., Niebieska Linia IPZ pismo Instytutu Psychologii Zdrowia, OKO.press, Rampa – Pokonujemy bariery, Fundacja Kreatywni Niewidzialni, Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych “Nasze sprawy”.

Autonomia, w tym roku podejmuje działania w ramach Kampanii 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć w partnerstwie z Pełnomocniczką Rektora Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Celem projektu „Nie znaczy nie – przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet z niepełnosprawnościami” jest umożliwienie życia wolnego od przemocy i zwiększenie bezpieczeństwa kobiet Głuchych, z niepełnosprawnością słuchu, ruchu, wzroku i intelektualną. Chcemy zwiększenia wpływu i aktywnego udziału Kobiet z Niepełnosprawnościami w zwalczaniu przemocy ze względu na płeć i niepełnosprawność poprzez wzmocnienie ich kompetencji w zakresie zapobiegania i ochrony przed różnymi rodzajami przemocy. Chcemy także podnieść świadomość i budować kompetencje w zakresie przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć wśród osób pracujących w sektorze związanym z niepełnosprawnością.
Projekt „Nie znaczy nie” współfnansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków DJ Justice and Consumers Komisji Europejskiej, a realizowany w międzynarodowym partnerstwie: Garance ASBL i Agence Wallonne De La Sante, de la Protection Sociale, du Handicap et de la Famille z Belgii, fundację Autonomia z Polski, Faire Face z Francji oraz organizacje z Niemiec: Unvergesslich Weiblich – Selbstbehauptung und Selbstverteidigung von Frauen fur Frauen und Madchen z Giesen, Wendo-Selbstbehauptung und Selbstverteidigung fur Frauen und Madchen z Marburga, Bv Fest – Bundesfachverband Femininistische Selbstbehauptung.

Realizacja panelu jest możliwa także dzięki wsparciu: Goethe-Institut Krakau.

Biogramy panelistek

Katarzyna Bierzanowska – autorka inicjatywy Pełnoprawna na rzecz równego traktowania osób z niepełnosprawnościami, tłumaczka, aktywistka, członkini kolektywu Artykuł 6., edukatorka, feministka z niepełnosprawnością. Współautorka raportu “Przychodzi baba do lekarza” o dostępności usług ginekologicznych dla kobiet z niepełnosprawnościami, działa na rzecz zwiększania dostępności, zawodowo zajmuje się także dostępnością audiowizualną, reprezentowała stronę pozarządową podczas posiedzenia Komitetu ONZ na rzecz wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Na co dzień towarzyszka psa asystującego – Finki.

Magda Szarota – jest badaczką oraz aktywistką z niewidoczną niepełnosprawnością, która od lat stara się być „łączniczką” pomiędzy światem osób z niepełnosprawnością i pełnosprawnych. Współzałożycielka pierwszego w Polsce stowarzyszenia kobiet z niepełnosprawnościami ONE.pl, współtworzyła pierwszy interaktywny portal dla kobiet z niepełnosprawnościami i ich sojuszników i sojuszniczek „Dom Otwarty – Przestrzeń Interakcji”; manifest praw kobiet i dziewcząt niepełnosprawnych w UE. Współautorka pierwszego alternatywnego raportu dla ONZ na temat sytuacji kobiet z niepełnosprawnościami w Polsce oraz członkini delegacji organizacji pozarządowych na posiedzeniu Komitetu ONZ w sprawie wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami w 2018 roku. Od 2006 r. razem z Moniką Mazur-Rafał współtworzy Humanity in Action Polska, organizację edukacyjną, która jako jedna z pierwszych w Polsce podjęła temat niepełnosprawności w kontekście aktywizmu na rzecz praw człowieka. Członkini Rady Feminist Alliance for Rights/Center for Women’s Global Leadership. W Polskiej Akademii Nauk i Lancaster University (UK) przygotowuje pracę doktorską nt. społecznych konsekwencji aktywizmu osób z niepełnosprawnością. Specjalizuje się w feministycznych studiach o niepełnosprawności. Autorka publikacji oraz wykładowczyni. Stypendystka m.in. Uniwersytetu Yale, Fundacji Kościuszkowskiej oraz Fundacji Ashoka. Współpracuje z międzynarodowymi organizacjami kobiet z niepełnosprawnościami: Women Enabled International i Sisters of Frida. Laureatka nagrody dla aktywistów/ek międzynarodowej organizacji Servas International. W 2019 wyróżniona tytułem „Ambasadora Konwencji” przyznawanego przez Radę Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami.

Ewa Rutkowska – nauczycielka filozofii i etyki, trenerka antyprzemocowa i antydyskryminacyjna, pracuje m.in. metodą WenDo – samoobrona i asertywność dla kobiet* i dziewcząt* WenDo, współautorka m.in. poradnika „Przeciwdziałanie przemocy i przemocy seksualnej wobec dziewcząt” , a także raportów dotyczących przemocy wobec kobiet i kwestii płci w edukacji. Ekspertka i ambasadorka oraz trenerka w projekcie „Nie znaczy nie – zapobieganie przemocy wobec kobiet z niepełnosprawnościami”.

Katarzyna Żeglicka – queerowa kobieta z niepełnosprawnością. Feministka, artywistka i aktywistka. Performerka, certyfikowana trenerka samoobrony i asertywności dla kobiet i dziewcząt WenDo i animatorka kultury. Od 17 lat współpracuje z osobami z niepełnosprawnościami a od 10 lat z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz praw człowieka. W latach 2014–2020 prowadziła pierwsze feministyczne stowarzyszenie dla kobiet z niepełnosprawnościami Strefa Wenus z Milo. Członkini Rady fundacji Autonomia, członkini kolektywu Artykuł 6, ekspertka i ambasadorka oraz trenerka w projekcie „Nie znaczy nie – zapobieganie przemocy wobec kobiet z niepełnosprawnościami”.

Belka z logotypami projektu Nie znaczy nie – przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet z niepełnosprawnościami

Wspieraj lepszą przyszłość dla kobiet i dziewcząt

Dziewczęta i kobiety codziennie potrzebują Twojego wsparcia by sprostać wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem, edukacją, zdrowiem, pieniędzmi i prawami człowieka.

Fundacja Autonomia

Os. Centrum C 9
31-931 Kraków

Adres korespondencyjny:
ul. Cicha 7/1
43-300 Bielsko-Biała

e-mail: fundacja@autonomia.org.pl

Tel.: +48 515 47 66 59

 

NIP: 6792948461

REGON: 120535410

KRS: 0000286784

 

Regulamin wpłat 


projekt strony Marianna Wybieralska | programowanie Michał Sepioło

Translate »
Click to listen highlighted text!