EN | audio
[prisna-google-website-translator]
Ruchowe CIAŁA LUBIENIE – warsztaty pracy z ciałem
warsztaty pracy z ciałem

(PL, RU, UA) Fundacja Autonomia i Przestrzenie Sztuki Białystok zapraszają na „Ruchowe CIAŁA LUBIENIE” –  warsztaty pracy z ciałem, które zakończą się pokazem performatywnym otwartym dla publiczności. Do udziału zapraszamy kobiety z różnym stopniem sprawności i w różnym wieku z Ukrainy, Białorusi i Krakowa.

Ruchowe CIAŁA LUBIENIE to okazja do:
 • przyjrzenia się ciału jako samostanowiącej o sobie, autonomicznej i niepowtarzalnej materii;
 • budowania relacji z własnym ciałem, opartej na akceptacji, szacunku i trosce;
 • celebrowania cielesnej niepowtarzalności razem z innymi kobietami;
 • wzmacniania wiary w siebie.

Aby wziąć udział w warsztatach pracy z ciałem nie musisz mieć doświadczenia w tańcu. Wystarczy otwartość na ruch i cielesną ekspresję. Wykorzystamy ćwiczenia pracy z ciałem, głosem i rekwizytami. Same też przygotujemy scenografię i kostiumy.

Plan warsztatów:
 • 8.10.2023, godz. 12:00 – 15:00   CIAŁA PRAWDA – warsztat o samoakceptacji
 • 14.10.2023, godz. 12:00 – 15:00 CIAŁA STANOWIENIE – warsztat o granicach
 • 21.10.2023, godz. 12:00 – 15:00 CIAŁA PRZESTRZENIE – warsztat o budowaniu różnorodnej przestrzeni
 • 28.10.2023, godz. 12:00 – 15:00 CIAŁA RADOŚĆ – warsztat o dbaniu o siebie
 • 29.10.2023, godz. 14:00 – 18:00 Przygotowanie do pokazu
 • 29.10.2023, godz. 19:00    CIAŁOLUBIENIE – pokaz dla publiczności

Warsztaty pracy z ciałem są planowane jako całość, dlatego nie jest możliwa obecność tylko na części z nich.

Grupa będzie liczyć maksymalnie 12 osób. O uczestnictwie w warsztatach zadecyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisy przez Formularz zgłoszeniowy przyjmujemy do 5 października. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Miejsce warsztatów oraz pokazu: Fundacja Autonomia, os. Centrum C9, Kraków  (Przestrzeń jest dostępna dla osób z niepełnosprawnościami)

Jeśli masz pytanie napisz: k.zeglicka@gmail.com

O prowadzącej:

Katarzyna Żeglicka (ona/jej) – Genderqueer i crip pedagożka teatru i animatorka kultury, performerka, tancerka i choreografka; aktywistka feministyczna i queerowa; certyfikowana trenerka samoobrony i asertywności dla kobiet i dziewcząt – WenDo. Swoje umiejętności i doświadczenie zawodowe w zakresie tańca zdobywała w Polsce i zagranicą. Od ponad 20 lat pracuje z osobami doświadczającymi dyskryminacji i przemocy. Regularnie prowadzi warsztaty z zakresu pracy z ciałem. Współpracuje instytucjami kultury, uczelniami wyższymi oraz organizacjami pozarządowymi.

———————————————————

RU  Фонд Автономия и Przestrzenie Szuki Białystok приглашают на Ruchowe CIAŁA LUBIENIE – серию мастер-классов по работе с телом, которая завершится перформативным шоу, открытым для публики. К участию приглашаются женщины разного уровня физической подготовки и возраста из Украины, Беларуси и Кракова.

Ruchowe CIAŁA LUBIENIE – это возможность:
 • смотреть на тело как на самоопределяющуюся, автономную и уникальную материю;
 • построение отношений с собственным телом, основанных на принятии, уважении и заботе;
 • празднование телесной уникальности вместе с другими женщинами;
 • укрепление уверенности в себе.

Чтобы принять участие в мастер-классе, не нужно иметь опыт в танцах. Все, что вам нужно – это открытость к движению и телесному самовыражению. Мы будем использовать упражнения по работе с телом, голосом и реквизитом. Сценографию и костюмы мы также подготовим сами.

План:
 • 8.10.2023, 12:00 – 15:00   CIAŁA PRAWDA – мастер-класс по самопринятию
 • 14.10.2023, 12:00 – 15:00 CIAŁA STANOWIENIE – мастер-класс по границам
 • 21.10.2023, 12:00 – 15:00 CIAŁA PRZESTRZENIE – мастер-класс по созданию разнообразного пространства
 • 28.10.2023, 12:00 – 15:00 CIAŁA RADOŚĆ – мастер-класс по уходу за собой
 • 29.10.2023, 14:00 – 18:00 Подготовка к шоу
 • 29.10.2023, 19:00   CIAŁOLUBIENIE – шоу для зрителей

Семинары планируются как одно целое, поэтому посетить только некоторые из них не представляется возможным.

В группе будет максимум 12 человек. Очередность подачи заявки имеет значение. Регистрация через анкету до 5 октября. Участие бесплатное.

Место проведения мастер-классов: Фонд Автономия, Os. Centrum С9, Краков  (Пространство доступно для людей с ограниченными возможностями)

Если у вас есть вопросы – пишите: k.zeglicka@gmail.com

О ведущей:

Катажина Жеглицка (она/ей) – гендерквир и крип-театральная педагогиня и культурная аниматорка, перформерка, танцовщица и хореографка; феминистка и квир-активистка; сертифицированная тренерка по самообороне и ассертивности для женщин и девочек  WenDo. Она приобрела свои навыки и профессиональный опыт в области танца в Польше и за рубежом. Более 20 лет работает с людьми, подвергающимися дискриминации и насилию. Регулярно проводит мастер-классы в области работы с телом. Сотрудничает с учреждениями культуры, университетами и некомерческими организациями.

——————————————————–

UA  Фонд Автономія та Przestrzenie Szuki Białystok запрошують  на Ruchowe CIAŁA LUBIENIE – серію майстер-класів по роботі з тілом, яка завершиться перформативним шоу, відкритим для публіки. До участі запрошуються жінки різного рівня фізичної підготовки та віку з України, Білорусі та Кракова.

Ruchowe CIAŁA LUBIENIE це можливість:
 • дивитися на тіло як на автономну і унікальну матерію;
 • побудова відносин з власним тілом, заснованих на прийнятті, повазі і турботі;
 • святкування тілесної унікальності разом з іншими жінками;
 • зміцнення впевненості в собі.

Щоб взяти участь в майстер-класі, не потрібно мати досвід в танцях. Все, що вам потрібно – це відкритість до руху і тілесного самовираження. Ми будемо використовувати вправи по роботі з тілом, голосом і реквізитом. Сценографію і костюми ми також підготуємо самі.

План:
 • 8.10.2023, 12:00-15:00 CIAŁA PRAWDA – майстер-клас із самоприйняття
 • 14.10.2023, 12:00-15:00 CIAŁA STANOWIENIE – майстер-клас по кордонах
 • 21.10.2023, 12:00-15:00 CIAŁA PRZESTRZENIE- майстер-клас зі створення різноманітного простору
 • 28.10.2023, 12:00-15:00 CIAŁA RADOŚĆ – майстер-клас по догляду за собою
 • 29.10.2023, 14:00- 8:00 Підготовка до шоу
 • 29.10.2023, 19:00 CIAŁOLUBIENIE – шоу для глядачів

МК плануються як одне ціле, тому відвідати тільки деякі з них не представляється можливим.

У групі буде максимум 12 осіб. Черговість подачі заявки має значення. Реєстрація через анкету до 5 жовтня. Участь безкоштовна.

Місце проведення майстер-класів: Фонд Автономія, Os. Centrum С9, Краків  (простір доступний для людей з обмеженими можливостями)

Якщо у вас є питання, напишіть: k.zeglicka@gmail.com

Про ведучу:

Катажина Жеглицька (вона / їй) – гендерквір і крип-театральна педагогиня і культурна аніматорка, перформерка, танцівниця і хореографка; феміністка і квір-активістка; сертифікована тренерка з самооборони і асертивності для жінок і дівчаток WenDo. Вона здобула свої навички та професійний досвід танцю в Польщі та за кордоном. Понад 20 років працює з людьми, які зазнають дискримінації та насильства. Регулярно проводить майстер-класи в області роботи з тілом. Співпрацює з установами культури, університетами та некомерційними організаціями.

—————

Projekt realizowany w ramach programu Przestrzenie Sztuki Białystok

Program Przestrzenie Sztuki jest finansowany ze środków Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

#przestrzeniesztuki #nimitpolska #instytutteatralny #mkdnis_gov_pl #ruchoweciałalubienie #fundacjaautonomia

Wspieraj lepszą przyszłość dla kobiet i dziewcząt

Dziewczęta i kobiety codziennie potrzebują Twojego wsparcia by sprostać wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem, edukacją, zdrowiem, pieniędzmi i prawami człowieka.

Fundacja Autonomia

Os. Centrum C 9
31-931 Kraków

Adres korespondencyjny:
ul. Cicha 7/1
43-300 Bielsko-Biała

e-mail: fundacja@autonomia.org.pl

Tel.: +48 515 47 66 59

 

NIP: 6792948461

REGON: 120535410

KRS: 0000286784

 

Regulamin wpłat 


projekt strony Marianna Wybieralska | programowanie Michał Sepioło

Translate »
Click to listen highlighted text!