EN | audio
[prisna-google-website-translator]
Raport z badań wpływu WenDo
Chcemy się podzielić ważną wiadomością!
Ukazał się raport z badania oddziaływania WenDo w Polsce!
Jest to naprawdę pierwsze badanie o takiej skali w Polsce i bardzo się cieszymy, że wreszcie możemy udostępnić jego wyniki!
Od ponad 15 lat Autonomia prowadzi warsztaty WenDo dla kobiet*, dziewcząt* oraz osób transpłciowych socjalizowanych do tej roli lub identyfikujących się jako kobiety*. Jest to jedna z metod zaliczanych do feministycznej samoobrony, celem której jest zbudowanie poczucia bezpieczeństwa i sprawstwa wśród kobiet poprzez umiejętność reagowania w sytuacjach, w których poczują one, że ich granice zostały przekroczone.
Jesteśmy także jedyną organizacją w Polsce – i jedną z niewielu w Europie – która od 2015 roku prowadzi edukację trenerek WenDo w ramach Akademii Treningu WenDo. Do tej pory w ramach 3 edycji przeszkoliłyśmy 70 nowych osób trenerskich.
Doświadczenie w tym zakresie sprawiło, że postanowiłyśmy przyjrzeć się temu, jaki wpływ WenDo ma na uczestniczące osoby oraz na instytucje, w których WenDo jest prowadzone.
Nad badaniem pracowała Katarzyna Sekutowicz – antropolożka kultury, ewaluatorka, badaczka, trenerka. Od 1992 roku związana ze Stowarzyszeniem BORIS. Superwizorka Stowarzyszenia Trenerskiego Organizacji Pozarządowych sTOP, członkini Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej.
Wspiera w rozwoju liderów i liderki lokalne, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i ruchy społeczne oraz instytucje samorządowe, takie jak biblioteki, szkoły, ośrodki pomocy społecznej czy domy kultury. Przeprowadziła ponad 50 procesów ewaluacyjno badawczych. m.in. projektów „Perspektywa antydyskryminacyjna w programach przeciw przemocy”, „Zatrzymać przemoc – kompleksowy system wsparcia i oddziaływań terapeutycznych dla osób doświadczających przemocy ze względu na płeć.” Specjalizuje się w badaniach
jakościowych. Autorka i współautorka kilkunastu publikacji m.in. „Ewaluacja i monitoring”, w: Wiedza i doświadczenie, „Edukacja Antydyskryminacyjna. Podręcznik trenerski”, „Uspołeczniona ewaluacja w animacji społecznej i pracy w społecznościach lokalnych”.
Poza ewaluacją tworzy piękne obrazy oparte o metodę vedic art oraz podróżuje… z największą przyjemnością po Azji.
📈Raport z badań jest już dostępny na stronie: https://autonomia.org.pl/publikacje/wendo-raport/
Zapraszamy do lektury!
Publikacja powstała w ramach projektu „Silne, odważne i solidarne Dziewczyny* się bronią!” finansowanego z Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. Wydanie publikacji wsparły również organizacje: CARE oraz Fundusz Feministyczny

Wspieraj lepszą przyszłość dla kobiet i dziewcząt

Dziewczęta i kobiety codziennie potrzebują Twojego wsparcia by sprostać wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem, edukacją, zdrowiem, pieniędzmi i prawami człowieka.

Fundacja Autonomia

Os. Centrum C 9
31-931 Kraków

Adres korespondencyjny:
ul. Cicha 7/1
43-300 Bielsko-Biała

e-mail: fundacja@autonomia.org.pl

Tel.: +48 515 47 66 59

 

NIP: 6792948461

REGON: 120535410

KRS: 0000286784

 

Regulamin wpłat 


projekt strony Marianna Wybieralska | programowanie Michał Sepioło

Translate »
Click to listen highlighted text!