EN | audio
[prisna-google-website-translator]
Queerowo-Feministyczne otwarte treningi piłkarskie

Drogie Osoby, z dużą radością uruchomiamy pierwsze w Krakowie Queerowo-Feministyczne otwarte treningi piłkarskie.

Zaczynamy 31 marca.
ZAPISY

Zapraszamy kobiety* i dziewczyny* (osoby z doświadczeniem funkcjonowania w społeczeństwie jako kobiety/ dziewczyny) i osoby queerowe na treningi, które będą się odbywac co tydzień w niedzielę o 16.00 w hali Studium Wychowania Fizycznego UJ przy ulicy Piastowskiej 26.

Wszystkie treningi są darmowe.

Chcesz się nauczyć podstaw piłki nożnej od zera, a nie masz gdzie?
A może już potrafisz kopać piłkę, ale chcesz polepszyć swoje umiejętności?
Interesuje Cię tylko gra ‘na luzie’ w przyjaznej atmosferze i bez spiny?
Szukasz przestrzeni w piłce nożnej, gdzie kobiety*, dziewczyny* i osoby queerowe grają główną rolę i wspierają się nawzajem?
Chcesz poruszać się, spędzić czas na sportowo, pobiegać z piłką, poznać nowe osoby?
⚽️ Queerowo-Feministyczne treningi to miejsce dla Ciebie!

Nasze treningi piłki nożnej są dedykowane dla osób amatorskich, początkujących i takich, które szukają bezpiecznej przestrzeni, żeby wspólnie pograć w nogę. Będziemy wykonywaćć różne ćwiczenia i zadania, bawić się z piłką i rozgrywać luźne mecze towarzyskie😊

Nie musisz spełniać żadnych wymagań: każda kobieta*, dziewczyna*, osoba queerowa może brać udział w treningach. Jedyny warunek to wiek: zapraszamy osoby powyżej 16 lat, bo to pozwoli nam zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom uczestniczącym.
Potrzebny jest luźny strój (sportowy), buty halowe (bo gramy na hali) bądź zwykłe adidasy i pozytywne nastawienie.

Nieważne w jakim języku się porozumiewasz na co dzień: na boisku wszystkie ‘mówimy’ w tym samym!

Jeżeli masz wątpliwości, napisz do nas!

Nie musisz deklarować udział we wszytskich trenigach, śmiało przyjdż na drugi, trzeci trening, rozpiska z dokładnymi datami jest poniżej:

⚽️ KIEDY: w niedzielę, godz. 16.00-18.00

MARZEC:
31.03.2024 16-18.00
KWIECIEŃ:
07.04.2024 16.00-18.00
14.04.2024 16.00-18.00
21.04.2024 16.00-18.00
28.04.2024 16.00-18.00
MAJ
5.05.2024 16.00 – 18.00
12.05.2024 16.00-18.00
19.05.2024 16.00-18.00
26.05.2024 16.00-18.00
CZERWIEC
02.06.2024 16.00-18.00
09.06.2024 16.00-18.00
16.06.2024 16.00-18.00

⚽️ GDZIE:

hala Studium Wychowania Fizycznego UJ przy ulicy Piastowskiej 26.

__________________________________

ENGLISH VERSION

Dear Persons, we are very excited to launch the first Queer-Feminist open soccer trainings in Krakow. We start on March 31.

We invite women* and girls* (people with experience of functioning in society as women/girls) and queer people to the trainings, which will be held every week on Sundays at 4 pm in the hall of the Jagiellonian University’s Physical Education Department at 26 Piastowska Street.

All trainings are free.
Registration

Would you like to learn to play football from scratch but you don’t know where?
Or maybe you can already play but dream of improving your skills?
Are you interested in friendly games in a positive, non-competitive environment?
Are you searching for a place in football where womxn and queer people play the leading role and support each other?
Do you want to get active, spend time in a sporty way, run with a ball, meet new people?
⚽ Our Queer-Feminist open soccer trainings are the place for you!

Queer-Feminist open soccer trainings are the first in Krakow open and free of charge trainings for womxn, girls* and queer persons run by womxn and queers. Our trainings are dedicated to amateurs, beginners, and intermediate players, those who are looking for a safe space to play soccer together.

We will do different kinds of exercises, practices, tasks and play friendly games: through playing, you can learn some football techniques, improve your physical condition.

There are no special requirements: all womxn, girls and queer persons can join our trainings.
The only limit is age: for the safety of all participants, we invite persons 16+.
You only need comfortable (sport) clothes and indoor football shoes (trainers or sneakers are totally ok if you don’t have football shoes).

Don’t worry if you don’t speak Polish: on the field we all speak the same language! If you have any doubts or questions, contact us!

You do not need to declare participation in all trainings, go ahead and come to the second or third training, the schedule with exact dates is below.

⚽ WHEN:

Every Sundays starting on March 31st.

MARCH
31.03.2024 16-18.00
APRIL
07.04.2024 16.00-18.00
14.04.2024 16.00-18.00
21.04.2024 16.00-18.00
28.04.2024 16.00-18.00
MAY
5.05.2024 16.00 – 18.00
12.05.2024 16.00-18.00
19.05.2024 16.00-18.00
26.05.2024 16.00-18.00
JUNE
02.06.2024 16.00-18.00
09.06.2024 16.00-18.00
16.06.2024 16.00-18.00

⚽️ WHERE:

in the hall of the Jagiellonian University’s Physical Education Department at 26 Piastowska Street

————————–

RUSSIAN VERSION

Женщины*, девушки* и квир-персоны, мы очень рады пригласить Вас на первые открытые феминистско-квирные футбольные тренировки в Кракове. Мы начинаем 31 марта.

Тренировки будут проходить каждую неделю по воскресеньям в 16.00 в спортзале факультета физического воспитания Ягеллонского университета на улице Пястовской, 26.

Все тренинги бесплатные.
Запись

Хочешь узнать основы футбола, но не знаешь где?
А может,Ты уже немного умеешь играть, но хочешь улучшить свои навыки?
Тебе интересна игра в свое удовольствие в дружеской атмосфере?
Ищешь пространство в футболе, в котором женщины*, девочки* и квир-персоны играют главную роль и поддерживают друг друга?
Хочешь подвигаться, провести время в спортивном духе, побегать с мячом, познакомиться с новыми людьми?
⚽ феминистско-квирные футбольные тренировки это место для тебя!

Феминистско-квирные футбольные тренировки это открытые и бесплатные тернировки для женщин*, девушек* и квир-персон, которые организовывают женщины и квир-персоны в Кракове.
Наши тренировки это пространство для (абсолютно) начинающих и не-начинающих женщин и тех, кто ищет безопасное пространство для совместной игры в футбол.

Мы будем выполнять различные упражнения и задания, играть с мячом и устраивать непринужденные дружеские матчи😊.

Тебе не нужно соответствовать никаким требованиям: в тренировках может принять участие любая женщина*, девушка*, квир-персона. Единственное требование – возраст: мы приглашаем людей старше 16 лет, так как это позволит нам обеспечить безопасность всех участниц.

Тебе понадобится спортивная одежда, футбольные кеды (потому что мы играем в помещении) или обычные кроссовки

Неважно, на каком языке ты общаешься в повседневной жизни: на поле мы все говорим на одном и том же! Если у тебя есть какие-то сомнения, напиши нам!

Тебе не обязательно декларировать свое участие во всех тренировках, можешь прийти на вторую или третью тренировку, расписание с точными датами находится ниже.

⚽ Когда:

каждое воскресенье с 16.00 до 18.00 с 31 марта до 16 июня. И именно:

март
31.03.2024 16-18.00
апрель
07.04.2024 16.00-18.00
14.04.2024 16.00-18.00
21.04.2024 16.00-18.00
28.04.2024 16.00-18.00
май
5.05.2024 16.00 – 18.00
12.05.2024 16.00-18.00
19.05.2024 16.00-18.00
26.05.2024 16.00-18.00
июнь
02.06.2024 16.00-18.00
09.06.2024 16.00-18.00
16.06.2024 16.00-18.00

⚽ Где:

в спортзале факультета физического воспитания Ягеллонского университета на улице Пястовской, 26.

___________________________

UKRAIŃSKA WERSJA

Ми дуже раді розпочати перші квір-феміністичні відкриті футбольні тренування у Кракові. Ми починаємо 31 березня.

Запрошуємо жінок* та дівчат* (людей з досвідом функціонування в суспільстві як жінок/дівчат) та квір-людей на тренування, які відбуватимуться щотижня по неділях о 16.00 в залі факультету фізичного виховання Ягеллонського університету за адресою вул. Пястовська, 26.

Всі заняття є безкоштовними.
Запис

Хочеш навчитися основам футболу з нуля, але немає де?
А може ти вже вмієш копати м’яч, але хочеш покращити свої вміння?
Тебе цікавить лише гра в своє задоволення у дружній атмосфері?
Шукаєш простір у футболі, де жінки та дівчата грають головну роль і підтримують одні одних?
Хочеш рухатися, займатися спортом, бігати з м’ячем, знайомитися з новими людьми?
⚽ Квір-феміністичні тренування – це місце для тебе!

Наші футбольні тренування призначені для аматорок, починаючих і тих, хто шукає безпечний простір для спільної гри у футбол. Ми будемо виконувати різні вправи та завдання, грати з м’ячем та гратимемо вільні дружні матчі😊.

Вам не потрібно відповідати жодним вимогам: будь-яка жінка*, дівчина*, квір-людина може брати участь у тренуваннях. Єдина умова – вік: ми вітаємо людей старше 16 років, оскільки це дозволить нам забезпечити безпеку.

Вам знадобиться повсякденний одяг (спортивний), спортивне взуття (оскільки ми граємо в приміщенні) або звичайні кросівки та позитивний настрій.

Не має значення, якою мовою ти спілкуєшся в повсякденному житті: на полі ми всі “говоримо” однією мовою! Якщо у тебе є якісь сумніви, напиши нам!

Не обов’язково заявляти про свою участь у всіх тренуваннях, достатньо прийти на друге або третє тренування; розклад з точними датами нижче.

⚽ Коли

щонеділі з 16.00 до 18.00 з 31 березня до 16 червня.

березень

31.03.2024 16-18.00
квітень
07.04.2024 16.00-18.00
14.04.2024 16.00-18.00
21.04.2024 16.00-18.00
28.04.2024 16.00-18.00
травень
5.05.2024 16.00 – 18.00
12.05.2024 16.00-18.00
19.05.2024 16.00-18.00
26.05.2024 16.00-18.00
Червень
02.06.2024 16.00-18.00
09.06.2024 16.00-18.00
16.06.2024 16.00-18.00

⚽ де:

у спортзалі факультету фізичного виховання Ягеллонського університету на вулиці Пястовській, 26.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

This project is funded by the EuroCentralAsian Lesbian* Community and co-funded by the European Union.

Wspieraj lepszą przyszłość dla kobiet i dziewcząt

Dziewczęta i kobiety codziennie potrzebują Twojego wsparcia by sprostać wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem, edukacją, zdrowiem, pieniędzmi i prawami człowieka.

Fundacja Autonomia

Os. Centrum C 9
31-931 Kraków

Adres korespondencyjny:
ul. Cicha 7/1
43-300 Bielsko-Biała

e-mail: fundacja@autonomia.org.pl

Tel.: +48 515 47 66 59

 

NIP: 6792948461

REGON: 120535410

KRS: 0000286784

 

Regulamin wpłat 


projekt strony Marianna Wybieralska | programowanie Michał Sepioło

Translate »
Click to listen highlighted text!