EN | audio
Poszukujemy nowych osób do naszego zespołu!

Poszukujemy osób na dwa stanowiska do naszego zespołu:

Specjalist/k/a ds. organizacji działań edukacyjnych

Specjalist/k/a ds. komunikacji zewnętrznej i promocji

 

Zachęcamy do udziału w rekrutacji i prosimy o przekazanie informacji dalej!
Z siłą, odwagą i solidarnością!

Agata, Asia, Justyna, Marta i cała Społeczność

Specjalist/k/a ds. organizacji działań edukacyjnych (praca najchętniej – od kwietnia 2020)

W związku z dynamicznym rozwojem fundacja Autonomia i Dziewczyńskie Centrum Mocy poszukuje osoby na stanowisko specjalist/k/a ds. organizacji działań edukacyjnych (praca najchętniej – od kwietnia 2020).

Zadania osoby na tym stanowisku:

 • organizacja szkoleń, warsztatów (w tym ok. 20 szkoleń jednodniowych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności w okresie jesień 2020 – jesień 2021), seminariów (ok. 4 – do końca 2021), konferencji (ok. 2 – do końca 2021) i innych wydarzeń o charakterze edukacyjnym odbywających się w Polsce, wspieranie działań realizowanych za granicą
 • organizacja pracy osób facylitujących, trenerek/ów, ekspertek/ów (w tym ewentualna organizacja zakwaterowania i podróży).
 • obsługa procesów rekrutacyjnych (przygotowywanie i dystrybucja ogłoszeń, przygotowanie dokumentacji rekrutacyjnej – w tym formularzy zgłoszeniowych, przyjmowanie zgłoszeń, obsługa telefonu, itd.)
 • komunikacja z osobami uczestniczącymi i prowadzącymi, przed i w trakcie działań edukacyjnych.
 • przygotowywanie i koordynowanie procesów opracowania i produkcji materiałów edukacyjnych, przygotowywanie i zakup materiałów szkoleniowych.
 • przygotowywanie dokumentacji szkoleniowej zgodnie z wymaganiami grantodawców i sponsorów.
 • dokumentacja działań edukacyjnych, we współpracy ze specjalist/k/ą ds. komunikacji zewnętrznej: listy obecności, zdjęcia, gromadzenie materiałów wypracowanych w trakcie warsztatów (przez trenerki), opracowywanie krótkich notatek – do celów raportowych i promocyjnych
 • rezerwacja sal (z uwzględnieniem kwestii dostępności), kontakty bieżące z osobami odpowiedzialnymi sale.
 • 0rganizacja wegańskiego wyżywienia i poczęstunków związanych z działaniami edukacyjnymi (z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb zdrowotnych)
 • organizacja tłumaczeń – w zależności od działania
 • organizacja transportu – w zależności od działania
 • bezpośredni udział, w niezbędnym zakresie, w działaniach edukacyjnych (listy obecności, rejestracja osób uczestniczących, udział w przygotowaniach sal na działania edukacyjne, wspieranie osób prowadzących, facylitujących, a także uczestniczących)
 • koordynowanie pracy wolontariuszek/y w tym obszarze.
 • współpraca z pozostałymi członkiniami zespołu projektowego, w szczególności z osobą ds. komunikacji zewnętrznej – współpraca w działaniach promocyjnych
 • przygotowanie sprawozdań i podsumowań
 • realizacja ww działań z uwzględnieniem kwestii dostępności

Wymagania konieczne:

 • min. 1 rok doświadczenia w realizacji działań w zakresie organizacji szkoleń i innych działań edukacyjnych i upowszechniających
 • doświadczenie we współpracy z organizacjami osób z niepełnosprawnościami
 • dobra orientacja w zakresie kanałów dystrybucji informacji o szkoleniach i innych działaniach edukacyjnych, takie skierowanych do osób z niepełnosprawnościami
 • umiejętności w zakresie planowania i samodzielnej organizacji pracy
 • umiejętność opracowywania harmonogramów, planów działania – dla zespołów realizujących działania edukacyjne
 • umiejętność pisania łatwych w odbiorze i estetycznych informacji, instrukcji, wskazówek;
 • umiejętność pracy na aplikacjach Google – formularze, arkusze kalkulacyjne, dokumenty i In.
 • umiejętność organizacji i koordynacji pracy innych osób
 • umiejętność pracy w zespole;
 • wysokie kompetencje komunikacyjne
 • łatwość nawiązywania kontaktów osobistych i telefonicznych
 • umiejętność podejmowania szybkich decyzji
 • umiejętność szybkiego uczenia się nowych rzeczy
 • nastawienie na rozwój
 • sumienność, systematyczność
 • własna inicjatywa i odpowiedzialność

Dodatkowym atutem będą:

 • znajomość zasad i wymagań w zakresie dostępności
 • prawo jazdy i swoboda w prowadzeniu samochodu
 • wykształcenie kierunkowe – zarządzanie i organizacja pracy, komunikacja i marketing
 • znajomość Polskiego Języka Migowego
 • znajomość jęz. angielskiego na poziomie min. B1
 • umiejętność obsługi następujących aplikacji i programów: Mailchimp, MS Excel, Canva, WordPress, MS PowerPoint;
 • znajomość przepisów i procedur związanych z ochroną danych osobowych
 • dodatkowa znajomość niemieckiego lub francuskiego.

Oferujemy:

 • super ciekawą pracę w Krakowie
 • współtworzenie zespołu jednej z czołowych feministycznych organizacji w Polsce, działającej na rzecz równości, wolności i upełnomocnienia osób narażonych na dyskryminację i przemoc
 • udział w innowacyjnych projektach międzynarodowych odnoszących się do działań empowermentowych skierowanych do dziewczyn i młodych kobiet, w tym z niepełnosprawnościami i nieheteronormatywnych
 • pracę w międzynarodowym zespole
 • pracę w oparciu o umowę o pracę, cywilno-prawną lub B2B (w zależności od indywidualnych warunków i uzgodnień) najwcześniej od kwietnia 2020
 • 25-30 godzin tygodniowo
 • wynagrodzenie w przedziale 2200 – 2600 zł brutto w zależności od posiadanych kompetencji, doświadczenia.
 • wsparcie w rozwoju zawodowym
 • lokal fundacji jest dostosowany do poruszania się na wózkach, usytuowany ciągu komunikacyjnym w poziomie chodnika (dobre skomunikowanie z siecią komunikacji publicznej). Ewentualnie – indywidualnie uzgadniane, dostosowanie w zakresie możliwości fundacji.

Początek pracy – najchętniej – kwiecień 2020.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego, na adres: fundacja@autonomia.org.pl, w mailu zatytułowanym: Specjalist/k/a ds. organizacji działań edukacyjnych.

Na zgłoszenia czekamy do 31 marca 2020 roku. Proces rekrutacji jest dwustopniowy (rozmowy planowane są w okresie między po 31 marca 2020 – rozważamy rozmowy przez komunikatory internetowe i telefon). Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.

W liście motywacyjnym (nie więcej niż 2 strony) prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

 • Opisz krótko siebie i swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe, które może być szczególnie przydatne w tej pracy (wybierz 2 najbardziej adekwatne przykłady ze swojego doświadczenia).
 • Co postrzegasz jako swoją największą umiejętność, jako najcenniejsze we współpracy z Tobą?
 • W jaki sposób dbasz/jakie kroki podejmujesz by sytuacje, w których pojawia się jakiś rodzaj stresu były dla Ciebie jak najmniej eksploatujące (w pracy projektowej, w organizacji pozarządowej zajmującej się przeciwdziałaniem dyskryminacji i przemocy takie sytuacje mogą mieć miejsce)?
 • Opisz swój sposób na osiąganie porozumienia w sytuacji istotnej różnicy zdań z osobą z którą współpracujesz (z organizacji lub spoza organizacji).
 • Z jakiego powodu chcesz pracować na tym stanowisku?
 • Dlaczego chcesz pracować w Autonomii?
 • W jakich obszarach nie posiadasz jeszcze kompetencji o których piszemy w ogłoszeniu? Czego potrzebujesz się nauczyć lub co jeszcze musisz poćwiczyć/wcielić w praktykę, żeby dobrze wykonywać pracę osoby zajmującej się komunikacją zewnętrzną i promocją w Autonomii?

W CV prosimy umieścić klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez fundację Autonomia z siedzibą w Krakowie, ul. Konrada Wallenroda 55/75 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
(zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Specjalist/k/a ds. komunikacji zewnętrznej i promocji (praca najchętniej – od kwietnia 2020)

Zadania osoby na tym stanowisku:

 • planowanie, realizowanie i dbanie o spójność, przekazów i działań w obszarze komunikacji zewnętrznej fundacji – we współpracy z zarządem fundacji i osobami odpowiedzialnymi za poszczególne działania programowe i projekty
 • tworzenie treści (pisanie tekstów, proste grafiki) i obsługa mediów społecznościowych, www, newslettera
 • tworzenie materiałów promocyjnych w tym w języku angielskim – edukacyjnych, informacyjnych, kampanijnych, fundraisingowych (przygotowywanie ofert i prezentacji)
 • współudział w rozwijaniu kontaktów z instytucjami i organizacjami osób z
  niepełnosprawnościami i przeciwdziałającymi przemocy, a także działającymi w obszarze empowermentu i edukacji
 • promocja projektów międzynarodowych Autonomii – na poziomie krajowym i międzynarodowym
 • organizacja wydarzeń promocyjnych/upowszechniających Autonomii oraz dbanie o obecność Autonomii na wydarzeniach zewnętrznych istotnych z punktu widzenia realizacji naszych celów i misji oraz promocji poszczególnych projektów
 • dokumentacja wydarzeń i działań realizowanych przez fundację, w tym projektowych zgodnie z wytycznymi dotyczącymi komunikacji i promocji grantodawców (zdjęcia, relacje, listy obecności i in. uwzględniających przepisy dotyczące ochrony wizerunku)
 • organizacja procesu powstawania wydawnictw, materiałów audiowizualnych i druków promocyjnych
 • rozwijanie, nawiązywanie i utrzymywanie pozytywnych relacji z mediami, w szczególności z mediami związanymi ze specyficznymi obszarami działań strategicznych (np. przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć a także inne cechy, włączanie perspektywy antydyskryminacyjnej do polityk i programów, edukacja antydyskryminacyjna, działania skierowane do osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności)
 • gromadzenie doniesień medialnych na temat działalności autonomii;
 • aktualizacja i prowadzenie baz kontaktowych, w tym kontaktów do mediów
 • wypełnianie obowiązków fundacji związanych z ochroną danych osobowych
 • przygotowanie sprawozdań i podsumowań dotyczących działań promocyjnych
 • aktualizacja i realizacja strategii komunikacji zewnętrznej

Wymagania konieczne:

 • min. 1 rok doświadczenia w realizacji działań promocyjnych i związanych z komunikacją zewnętrzną (w tym w mediach społecznościowych i przez strony www) – szczególnie w obszarze działań Autonomii
 • umiejętność swobodnego pisania jasnych, atrakcyjnych tekstów promocyjnych;
 • bardzo dobra znajomość jęz. angielskiego (na poziomie min. B2)
 • umiejętność szybkiego przygotowywania prostych materiałów graficznych do mediów społecznościowych
 • umiejętność obsługi następujących aplikacji i programów: Mailchimp, MS Excel, Canva, WordPress, MS PowerPoint;
 • umiejętność planowania, samodzielnej organizacji pracy,
 • umiejętność pracy w zespole; w tym współpracy ze specjalist/k/ami w obszarze grafiki, produkcji wydawnictw, produkcji materiałów audio-video, tworzenia stron www i in.
 • wysokie kompetencje komunikacyjne
 • łatwość nawiązywania kontaktów osobistych i telefonicznych
 • umiejętność podejmowania szybkich decyzji
 • umiejętność szybkiego uczenia się nowych rzeczy
 • nastawienie na rozwój
 • sumienność, systematyczność
 • własna inicjatywa i odpowiedzialność

Dodatkowym atutem będą:

 • wykształcenie kierunkowe (studia magisterskie, licencjat, podyplomowe, kursy i in.) z zakresu komunikacji, dziennikarstwa lub marketingu
 • znajomość zasad dostępności w obszarze komunikacji i promocji
 • znajomość przepisów i procedur związanych z ochroną danych osobowych
 • znajomość prostych programów lub aplikacji do obróbki zdjęć i materiałów filmowych (np. Adobe Premiere)
 • doświadczenie w tworzeniu planów promocyjnych
 • umiejętność obsługi półprofesjonalnego sprzętu fotograficznego
 • znajomość CivicCRM (lub innego CRM)
 • doświadczenie w przygotowaniu wydawnictw i materiałów graficznych, fotograficznych i filmowych
 • dodatkowa znajomość niemieckiego lub francuskiego.

Oferujemy:

 • super ciekawą pracę w Krakowie
 • współtworzenie zespołu jednej z czołowych feministycznych organizacji w Polsce, działającej na rzecz równości, wolności i upełnomocnienia osób narażonych na dyskryminację i przemoc
 • udział w innowacyjnych projektach międzynarodowych odnoszących się do działań empowermentowych skierowanych do dziewczyn i młodych kobiet, w tym z niepełnosprawnościami i nieheteronormatywnych
 • pracę w międzynarodowym zespole
 • pracę w oparciu o umowę o pracę, cywilno-prawną lub B2B (w zależności od indywidualnych warunków i uzgodnień)
 • min. 20 – 40 godzin tygodniowo w zależności od posiadanych kompetencji, doświadczenia i przyjętych zadań
 • wynagrodzenie w przedziale 1800 – 3200 zł brutto w zależności od posiadanych kompetencji, doświadczenia i przyjętych zadań
 • wsparcie w rozwoju zawodowym
 • lokal fundacji jest dostosowany do poruszania się na wózkach, usytuowany ciągu komunikacyjnym w poziomie chodnika (dobre skomunikowanie z siecią komunikacji publicznej). Ewentualnie – indywidualnie uzgadniane, dostosowanie w zakresie możliwości fundacji.

Początek pracy – najchętniej – kwiecień 2020.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego, na adres: fundacja@autonomia.org.pl, w mailu zatytułowanym: Specjalistk/a ds. komunikacji zewnętrznej i promocji.

Na zgłoszenia czekamy do 31 marca 2020 roku. Proces rekrutacji jest dwustopniowy (rozmowy planowane są w okresie między po 31 marca 2020 – rozważamy rozmowy przez komunikatory internetowe i telefon). Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.

W liście motywacyjnym (nie więcej niż 2 strony) prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

 • Opisz krótko siebie i swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe, które może być szczególnie przydatne w tej pracy (wybierz 2 najbardziej adekwatne przykłady ze swojego doświadczenia).
 • Co postrzegasz jako swoją największą umiejętność, jako najcenniejsze we współpracy z Tobą?
 • W jaki sposób dbasz/jakie kroki podejmujesz by sytuacje, w których pojawia się jakiś rodzaj stresu były dla Ciebie jak najmniej eksploatujące (w pracy projektowej, w organizacji pozarządowej zajmującej się przeciwdziałaniem dyskryminacji i przemocy takie sytuacje mogą mieć miejsce)?
 • Opisz swój sposób na osiąganie porozumienia w sytuacji istotnej różnicy zdań z osobą z którą współpracujesz (z organizacji lub spoza organizacji).
 • Z jakiego powodu chcesz pracować na tym stanowisku?
 • Dlaczego chcesz pracować w Autonomii?
 • W jakich obszarach nie posiadasz jeszcze kompetencji o których piszemy w ogłoszeniu? Czego potrzebujesz się nauczyć lub co jeszcze musisz poćwiczyć/wcielić w praktykę, żeby dobrze wykonywać pracę osoby zajmującej się komunikacją zewnętrzną i promocją w Autonomii?

W CV prosimy umieścić klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez fundację Autonomia z siedzibą w Krakowie, ul. Konrada Wallenroda 55/75 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Wspieraj lepszą przyszłość dla kobiet i dziewcząt

Dziewczęta i kobiety codziennie potrzebują Twojego wsparcia by sprostać wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem, edukacją, zdrowiem, pieniędzmi i prawami człowieka.

Fundacja Autonomia

Os. Centrum C 9
31-931 Kraków

Adres korespondencyjny:
ul. Cicha 7/1
43-300 Bielsko-Biała

e-mail: fundacja@autonomia.org.pl

Tel.: +48 515 47 66 59

 

NIP: 6792948461

REGON: 120535410

KRS: 0000286784

 

Regulamin wpłat 


projekt strony Marianna Wybieralska | programowanie Michał Sepioło

Click to listen highlighted text!