EN | audio
[prisna-google-website-translator]
Poszukiwana specjalistka pierwszego kontaktu dla osób doświadczających przemocy

POSZUKIWANA

Specjalistka pierwszego kontaktu dla osób doświadczających przemocy

STANOWISKO: Specjalistka I kontaktu
LOKALIZACJA:  Kraków
RODZAJ UMOWY: Umowa zlecenie lub B2B
WYMIAR PRACY:  100 h/m-c 
TRYB PRACY: Praca hybrydowa z przewagą pracy stacjonarnej w biurze fundacji
WYNAGRODZENIE:  5700 zł brutto brutto (100 h miesięcznie)
(kwota brutto zależna od sytuacji osoby na rynku pracy: od 4731,08 zł do 5700 zł) z możliwością zwiększenia ilości godzin
Data rozpoczęcia pracy: 12.02.2024
Praca w języku ukraińskim i polskim

 

Wymagania niezbędne:

 1. Ukończone studia na kierunku pedagogika, praca socjalna, nauki społeczne/polityczne i/lub innych pokrewnych lub ukończone Studium przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie lub kierunki pokrewne dostępne w Ukrainie.
 2. Udokumentowane co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy z osobami z grup wrażliwych,
  w tym dotkniętych przemocą domową.
 3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 4. Znajomość języka ukraińskiego (min. B2) i polskiego (min. B2).

  Mile widziane będą:
 1. umiejętność tworzenia planu pomocy oraz planu bezpieczeństwa osoby doświadczającej przemocy;
 2. wiedzę z zakresu problematyki uzależnienia i współuzależnienia, z zakresu procedur prawnych i administracyjnych dotyczących przemocy (procedura Niebieskiej Karty, obowiązki i uprawnienia policji, możliwości wykonania obdukcji itp.), innych placówek pomocowych (OIK, Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia itd.);
 3. znajomość oferty placówek pomocowych w województwie małopolskim;
 4. umiejętność pracy w zespole, elastyczność;
 5. umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętności analityczne;
 6. umiejętność sporządzania sprawozdań na użytek wewnętrzny i zewnętrzny.

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • identyfikowanie kobiet doświadczających przemocy lub o podwyższonym ryzyku doświadczania przemocy, zgłaszających się do Autonomii,
 • rozeznanie aktualnej sytuacji i potrzeb kobiet doświadczających lub narażonych na przemoc ze względu na płeć, ze szczególnym uwzględnieniem oceny potrzeb i oceny zagrożenia osoby doświadczającej przemocy
 • udzielanie bezpośredniego wsparcia, w tym wsparcia, emocjonalnego, informacyjnego
 • wsparcie w opracowaniu i wdrożeniu planu bezpieczeństwa i planu działania
 • wsparcie informacyjne: przedstawienie możliwych sposobów zapobiegania przemocy, chronienia przed przemocą̨ siebie i dzieci, objaśnienie dostępnych form wsparcia instytucjonalnego,
 • kierowanie kobiet doświadczających przemocy na adekwatne formy wsparcia w ramach działań które oferuje fundacja Autonomia i do adekwatnych podmiotów. Koordynacja, monitorowanie i wsparcie w korzystaniu ze wszelkich pomocnych dla nich usług,
 • koordynowanie wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy z innymi usługodawcami i lokalnymi podmiotami w celu wzmocnienia dostępu do usług i budowania wsparcia dla osoby, która doświadczyła przemocy
 • zarządzanie sprawami klientek, które zostały zidentyfikowane, jako wymagające szczególnego wsparcia (case management), w tym organizowanie zebrań dotyczących spraw klientek,
 • skrupulatne prowadzenie dokumentacji związanej z klientkami i świadczonymi usługami, w tym dokumentacji wszystkich spraw, które zostały przekierowane w inne miejsca
 • współpraca z koordynatorką działania i koordynatorką projektu,
 • udział w zebraniach zespołu Autonomii i superwizji zespołowej
 • wykonywanie innych czynności – dotyczących pracy na ww. stanowisku – zleconych przez koordynatorkę.

Oferujemy:

 • Niezbędne narzędzie do pracy.
 • Międzynarodowy, energiczny zespół gotowy do pomocy.
 • Nieformalną kulturę organizacyjną.
 • Możliwość superwizji.
 • Możliwość pracy w organizacji stosującej polityki bezpieczeństwa, antymobbingowe i antydyskryminacyjne.
 • Interesującą, pełną wyzwań pracę i możliwość rozwoju zawodowego w znanej i docenianej feministycznej organizacji pozarządowej.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV przygotowanego w odpowiedzi na powyższe ogłoszenie, sformułowane zadania i wymagane kwalifikacje, na adres: fundacja@autonomia.org.pl , w mailu zatytułowanym: Osoba I kontaktu.
Na zgłoszenia czekamy do 27 stycznia  2024 roku (liczy się data wpływu). Proces rekrutacji jest dwustopniowy. Na rozmowę kwalifikacyjną skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Fundacja Autonomia przestrzega politykę zero tolerancji wobec jakichkolwiek form przemocy, wykorzystywania czy nadużyć na tle seksualnym. Dostępną pod linkiem.

W CV prosimy umieścić klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez fundację Autonomia z siedzibą w Krakowie, ul. Konrada Wallenroda 55/75 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Wspieraj lepszą przyszłość dla kobiet i dziewcząt

Dziewczęta i kobiety codziennie potrzebują Twojego wsparcia by sprostać wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem, edukacją, zdrowiem, pieniędzmi i prawami człowieka.

Fundacja Autonomia

Os. Centrum C 9
31-931 Kraków

Adres korespondencyjny:
ul. Cicha 7/1
43-300 Bielsko-Biała

e-mail: fundacja@autonomia.org.pl

Tel.: +48 515 47 66 59

 

NIP: 6792948461

REGON: 120535410

KRS: 0000286784

 

Regulamin wpłat 


projekt strony Marianna Wybieralska | programowanie Michał Sepioło

Translate »
Click to listen highlighted text!