EN | audio
[prisna-google-website-translator]
Nagranie panelu eksperckiego „Silniejsze i bezpieczniejsze”
Zdjęcie przedstawia widok aplikacji zoom w trakcie panelu. W okienkach widać panelistki i uczestniczki spotkania.

3 grudnia 2020 roku, w ramach 29. światowej Kampanii #16Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć (25.11–10.12) i obchodów Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami (3.12), fundacja Autonomia, wraz z krajowymi Partnerkami i Ambasadorkami europejskiego projektu „Nie znaczy nie – przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet z niepełnosprawnościami”, zorganizowała panel ekspercki dotyczący przemocy wobec kobiet z niepełnosprawnościami oraz empowermentu/upełnomocnienia jako strategii zapobiegania i przeciwdziałania.

Wystąpienia eksperckie przygotowały: Katarzyna Żeglicka, Katarzyna Bierzanowska, Magdalena Szarota, Ewa Rutkowska i Monika Wiszyńska.

Katarzyna Żeglicka – Inicjatywa Kolektyw Art. 6 / fundacja Autonomia, trenerka w projekcie “Nie znaczy nie”
Temat wystąpienia: “Przemoc ze względu na płeć wobec kobiet z niepełnosprawnościami: ruchu, słuchu, wzroku i niepełnosprawnością intelektualną – charakterystyka”
Magdalena Szarota – Feminist Alliance for Rights / Center for Women’s Global Leadership / Inicjatywa Kolektyw Art.6
Temat wystąpienia: “Prawa kobiet z niepełnosprawnościami w kontekście praw człowieka – zobowiązania państwa i zalecenia organizacji międzynarodowych”
Katarzyna Bierzanowska – Inicjatywa Pełnoprawna, Inicjatywa Kolektyw Art.6
Temat wystąpienia: “Bariery w dostępie kobiet z niepełnosprawnościami do systemu ochrony ofiar przemocy (usług, świadczeń i instytucji)”
Ewa Rutkowska – Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej / trenerka w projekcie “Nie znaczy nie”
Temat wystąpienia: “Upełnomocnienie/empowerment jako skuteczna strategia zapobiegania i przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć wobec kobiet z niepełnosprawnościami”
W panelu wzięła udział także przedstawicielka Biura Rzecznika Praw Obywatelskich ds. dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność – Pani Monika Wiszyńska (Zespół ds. Równego Traktowania, Wydział Prawa Antydyskryminacyjnego, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich).

Link do panelu na portalu YouTube: https://www.youtube.com/silniejsze-i-bezpieczniejsze

Wspieraj lepszą przyszłość dla kobiet i dziewcząt

Dziewczęta i kobiety codziennie potrzebują Twojego wsparcia by sprostać wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem, edukacją, zdrowiem, pieniędzmi i prawami człowieka.

Fundacja Autonomia

Os. Centrum C 9
31-931 Kraków

Adres korespondencyjny:
ul. Cicha 7/1
43-300 Bielsko-Biała

e-mail: fundacja@autonomia.org.pl

Tel.: +48 515 47 66 59

 

NIP: 6792948461

REGON: 120535410

KRS: 0000286784

 

Regulamin wpłat 


projekt strony Marianna Wybieralska | programowanie Michał Sepioło

Translate »
Click to listen highlighted text!