EN | audio
[prisna-google-website-translator]
Karnet prezentowy WenDo – prezent pełen mocy!
Sosnowa deska przełamana na pół w trakcie warsztatów WenDo, na środku gwizadka i napis: czas na prezent pełen mocy. Brokat:-)

🌟❄️💪📣 Czy masz już prezent dla siebie? Dla bliskiej dziewczyny* lub kobiety*?

Dla ważnych osób potrzebne są ważne prezenty:-). A w nowym roku przydadzą się poczucie siły, sprawczości i odzyskanie głosu. Spotkanie z innymi kobietami* i znajdywanie sposobów na reagowanie na zachowania i słowa, które są dla nas co najmniej niekomfortowe to dobry początek roku.

Już dzisiaj możesz zapisać się na najbliższy warsztat WenDo w Krakowie(8 i 9 stycznia 2022) https://forms.gle/K9uo2TE3vNpPgbRA6.

Ale….. możesz też wykupić 💥karnet prezentowy WenDo💥dla siebie lub innej osoby (pamiętaj – to trzeba skonsultować z obdarowywaną, udział w WenDo to ważna decyzja). Do wyboru będą 3 terminy – czyli ta osoba będzie mogła wybrać sama. Tu formularz zgłoszenia chęci wykupienia karnetu: https://forms.gle/HtaqqgXyT58C9ube8.
‼️Uwaga – karnet będzie miał wyłącznie formę potwierdzenia e-mailowego, dlatego, jeśli chcesz żeby osoba znalazła coś ładnego pod “choinką” – przygotuj to sam/a*:-)

****

WenDo to w polskim tłumaczeniu „Droga Kobiet”. WenDo jest jedyną w Polsce metodą samoobrony i asertywności opracowaną przez kobiety i dla kobiet*, która łączy metody samoobrony fizycznej i psychicznej. Umiejętności zdobyte na WenDo są przydatne zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.

Weź udział w WenDo 8 i  9 stycznia 2022 w Krakowie.

 • Jeśli chcesz poczuć moc, odzyskać siłę, uwolnić głos
 • Jeśli chcesz przestać czuć się bezradną i bezbronną wobec ataków słownych i fizycznych w miejscach publicznych, na ulicy, w szkole, w pracy, w domu…
 • Jeśli chcesz doświadczyć własnej siły fizycznej, uwolnić swój oddech i głos, wyraźniej dostrzec swoje możliwości i zasoby, odzyskać poczucie wpływu…

Wypełnij formularz i weź udział w WenDo w styczniu!

Jeśli chcesz:

 • mieć większą jasność kiedy przekraczane są Twoje granice i wiedzieć co robić w takich sytuacjach
 • wprost stawiać granice, mówić o tym czego sobie życzysz, a czego nie
 • swobodniej wyrażać swoje opinie
 • lepiej “dogadywać” się z bliskimi, osobami z pracy, szkoły
 • wzmocnić swoją asertywność
 • łatwiej podejmować decyzje – te drobniejsze i bardziej poważne
 • pozbyć się poczucia winy i wstydu – także wtedy kiedy stajesz w swojej obronie
 • umieć się bronić w sytuacjach ataku/napaści

… skorzystaj z warsztatu budowania pewności siebie, asertywności i samoobrony – WenDo, który trwa tylko 12 godzin zegarowych (16 lekcyjnych)!

Każda kobieta i dziewczynka może nauczyć się skutecznie bronić. Nie musisz mieć dużo siły, ani nadzwyczajnej sprawności. W WenDo mogą brać udział kobiety i dziewczynki o różnych stopniach sprawności.

 

Co się dzieje na WenDo?

Na WenDo weźmiesz udział w ćwiczeniach dot. pracy z oddechem i głosem, ćwiczeniach z zakresu efektywnej komunikacji, symulacjach, dyskusjach w małych grupach i plenarnych, scenkach. W zakresie samoobrony fizycznej ćwiczymy m.in. ciosy, kopnięcia, uwolnienia, bloki, krzyk.
Ćwiczymy w małych grupach, to nie jest WF!

Kiedy odbędą się najbliższe warsztaty WenDo?

Najbliższe warsztaty odbędą się w terminie 8-9 stycznia 2022 roku, w godzinach:

sobota, 11 grudnia 2021, 10.00-16.00
niedziela, 12 grudnia 2021, 10.00-16.00

Wypełnij formularz zapisu

Kolejne zajęcia odbędą się w następujących terminach:

 • 12 i 13 lutego 2022
 • 12 i 13 marca 2022

Na te zajęcia na razie obowiązują karnety prezentowe (czyli rezerwacja miejsca następuje poprzez wykupienie karnetu a następnie wybranie terminu).

Karnet prezentowy możesz zamówić tu

Kto prowadzi zajęcia?

Warsztaty zawsze prowadzi certyfikowana trenerka WenDo
Warsztaty w dniach 8 i 9 stycznia poprowadzi Olga Łaniewska.

Zajęcia dla grupy powyżej 12 osób prowadzą z reguły 2 certyfikowane trenerki WenDo z zespołu trenerskiego Autonomii: Alina Kula, Olga Łaniewska, Ewa Rutkowska, Destina Kuliś, Agata Teutsch.

 

Ile to kosztuje?

Udział w zajęciach,  materiały i napoje dostaniesz za niecałe 16,00 złotych za godzinę lekcyjną – łącznie 250,00 złotych. Płatność można rozdzielić na raty (pierwsza, w wysokości 150,00 gwarantuje rezerwację miejsca, druga – płatna do tygodnia przed terminem warsztatu). Możliwe jest inne rozłożenie płatności.

Gdzie odbywają się zajęcia?

Dokładna lokalizacja zostanie podana osobom zakwalifikowanym. Zajęcia odbywają się w centrum Krakowa lub Nowej Hucie. Staramy się o organizację zajęć w miejscach dostosowanych do potrzeb osób poruszających się na wózkach.

Organizatorka: fundacja Autonomia
Kontakt: fundacja@autonomia.org.pl

Zasady uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zapoznanie się i przestrzeganie niniejszych zasad:

Uczestnictwo w warsztacie WenDo

1. W warsztatach WenDo mogą uczestniczyć kobiety i dziewczęta oraz inne osoby socjalizowane do roli kobiety, z doświadczeniem życia jako kobiety w wieku od 7 lat w zwyż. Osoby niepełnoletnie za zgodą rodziców lub opiekunów/ek. Zajęcia dla dziewcząt odbywają się w konkretnych grupach wiekowych (7-10, 11-15, powyżej 16) – możliwe są niewielkie modyfikacje w odniesieniu do konkretnej grupy i po uzgodnieniu tego z prowadzącą/ymi.
2. Sytuacje, w których w jednym warsztacie zamierzają wziąć udział osoby pozostające w istotnych i hierarchicznych relacjach (matki i córki, pary, pracownice i przełożone, nauczycielki i uczennice), powinny być zgłaszane i konsultowane z prowadzącą.
3. Pełny podstawowy warsztat WenDo trwa 12 godzin zegarowych (16 lekcyjnych) i podzielony jest na różne, minimum 2 godzinne, sesje warsztatowe.
4. Warsztat stanowi całość od pierwszej do ostatniej godziny, dlatego wymagana jest obecność na całych zajęciach. W trosce o najwyższą jakość warsztatów prosimy o przybycie na minimum 5 minut przed planowanym początkiem zajęć. Nie ma możliwości dołączenia do zajęć po upływie dwóch pierwszych godzin warsztatu.
5. Warsztat odbywa się w małych grupach: od 6 do maksymalnie 16 osób (w przypadku grup o szczególnych potrzebach maksymalna liczba osób w grupie może być mniejsza).
6. Osoby uczestniczące w warsztacie biorą całkowitą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia fizycznego i emocjonalnego.
7. Problemy zdrowotne i fakt bycia w ciąży trzeba zgłosić przed warsztatem. Jeśli w trakcie zajęć pojawia się złe samopoczucie, należy o tym poinformować osobę prowadzącą.
8. W warsztatach mogą uczestniczyć jedynie osoby nie będące pod wpływem jakichkolwiek substancji zmieniających świadomość (alkohol, narkotyki, silne leki).
9. Osoby w trakcie leczenia psychiatrycznego, osoby, które ostatnio przeżyły kryzys emocjonalny lub chorują na depresję, powinny poinformować o tym prowadzącą, a swoją decyzję o udziale w warsztacie WenDo skonsultować z lekarką/zem prowadzącą/ym lub psychoterapeut/k/ą. Konsultację zalecamy wszystkim osobom, które mają wątpliwości co do tego, jak warsztaty mogą wpłynąć na ich stan.
10. W czasie warsztatów, osoby uczestniczące mają prawo odmówić odpowiedzi na pytania oraz odmówić udziału w proponowanych ćwiczeniu/ćwiczeniach.
11. Autonomia zastrzega sobie prawo do zmian związanych z organizacją warsztatów z przyczyn od siebie niezależnych, np. gdyby liczba osób uczestniczących nie pozwalała na pokrycie kosztów organizacji. W przypadku warsztatów, za udział w których uczestniczki płacą same, uczestniczka ma prawo do zwrotu opłaty za odwołane zajęcia lub wyboru warsztatu w innym terminie.
12. W wypadku rezygnacji z udziału w warsztacie, wniesiona opłata nie jest zwracana. Możliwe jest natomiast przekazanie zarezerwowanego miejsca innej, wskazanej przez siebie osobie.
13. W przypadku spóźnienia Autonomia nie zwraca opłaty za warsztat.
14. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w warsztacie nieodpłatnym, z przyczyn leżących po stronie uczestniczki, innych niż przypadki losowe, późniejszej niż na 48 godzin przed warsztatem uczestniczka zobowiązana jest do zwrotu Autonomii kosztów już poniesionych, związanych z jej udziałem.
15. Zgłoszenie udziału w warsztatach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu, cennika oraz warunków uczestnictwa.
16. Osoby biorące udział w warsztatach wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku podczas warsztatu, w celach dokumentacji i/lub promocji pod warunkiem, że zdjęcia, filmy, nagrania audio i inne będą wykonywane po uzyskaniu zgody uczestniczek i prowadzących.
17. Osoby biorące udział w warsztatach zgadzają się na przetwarzanie ich danych osobowych przez fundację Autonomia, z siedzibą w Krakowie, ul. Konrada Wallenroda 55/75 w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. na potrzeby realizacji konkretnego warsztatu. Zbieranie danych osobowych odbywa się na zasadach pełnej dobrowolności. Każda osoba ma prawo zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych prawach: do wglądu do własnych danych, ich poprawiania i usunięcia z bazy danych osobowych.
18. Autonomia oraz poszczególne osoby prowadzące warsztaty na zlecenie Autonomii nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne negatywne konsekwencje niezastosowania się do powyższych zasad.

Ze względu za zaistniałą sytuację epidemiczną, w fundacji Autonomia zostały wprowadzone specjalne środki bezpieczeństwa. Podczas trwania warsztatu, wszystkie osoby zobowiązane są do przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego, w tym do:

 • dezynfekcji rąk przed wejściem do przestrzeni, gdzie odbywać się będą warsztaty;

 • ograniczenia przemieszczania się po budynku do toalet i przestrzeni, gdzie odbywać się będą warsztaty;

 • zachowania odległości pomiędzy pozostałymi osobami uczestniczącymi w warsztacie co najmniej 1,5 m (nie dotyczy osób zamieszkujących wspólnie);

 • zakrywania ust i nosa podczas trwania całości warsztatów;

 • wyrażenia zgody na pomiar temperatury;

 • wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia przed rozpoczęciem warsztatów.

 

Podczas warsztatów fundacja zapewni każdej Osobie Uczestniczącej oraz trenerce środki ochrony osobistej.

Szczegółowy regulamin bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego zostanie udostępniony Osobom Uczestniczącym do zapoznania się każdorazowo przed rozpoczęciem warsztatów.

Zasady bezpieczeństwa, o których mowa powyżej mogą ulec zmianie, w zależności od przepisów dotyczących ochrony przed COVID-19

Rezerwacje i płatności

1. Warunkiem uczestnictwa w warsztacie jest rezerwacja miejsca w trybie opisanym w ogłoszeniu oraz, w przypadku warsztatów, w których uczestniczki same pokrywają koszt udziału – dokonanie wpłaty w wysokości 100% ceny w terminie płatności i nie później niż przed rozpoczęciem pierwszych odpłatnych warsztatów.
2. Wpłaty można dokonać przelewem bankowym na konto podane w e-mailowym potwierdzeniu rezerwacji.
3. Wpłata powinna znaleźć się na koncie Autonomii najpóźniej po 3 dniach od daty rezerwacji miejsca. Brak potwierdzonej kwoty w wyznaczonym terminie spowoduje usunięcie rezerwacji.
4. Po odnotowaniu wpłaty osoba uczestnicząca otrzymuje email z potwierdzeniem. Osoby, które nie otrzymały potwierdzenia, zobowiązane są posiadać na zajęciach dowód wpłaty.

Wspieraj lepszą przyszłość dla kobiet i dziewcząt

Dziewczęta i kobiety codziennie potrzebują Twojego wsparcia by sprostać wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem, edukacją, zdrowiem, pieniędzmi i prawami człowieka.

Fundacja Autonomia

Os. Centrum C 9
31-931 Kraków

Adres korespondencyjny:
ul. Cicha 7/1
43-300 Bielsko-Biała

e-mail: fundacja@autonomia.org.pl

Tel.: +48 515 47 66 59

 

NIP: 6792948461

REGON: 120535410

KRS: 0000286784

 

Regulamin wpłat 


projekt strony Marianna Wybieralska | programowanie Michał Sepioło

Translate »
Click to listen highlighted text!