EN | audio
[prisna-google-website-translator]
Dziewczyńskie Centra Mocy – od dziewczynki do obywatelki – konferencja
Tytuł konferencji na 10 grudnia - Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka umieszczony na różowym tle. "Dziewczyńskie Centra Mocy - od dziewczynki do obywatelki". Logotypy Autonomii, Zimtzicken, Garance ASBL i Programu Erasmus, oraz Kampanii 16 Dni AkcjiPrzeciw Przemocy ze względu na Płeć

10 grudnia 2021
Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

Zapraszamy na konferencję
“Dziewczyńskie Centra Mocy – od dziewczynki do obywatelki”

W Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka i na zakończenie 30. światowej Kampanii 16 dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć – podkreślając tym samym, że działania zorientowane na upełnomocnienie dziewczyn* i młodych kobiet* to działania na rzecz praw człowieka – fundacja Autonomia zaprasza na konferencję “Dziewczyńskie Centra Mocy – od dziewczynki do obywatelki”.

Konferencja została objęta patronatem przez Radę ds. Równego Traktowania w Krakowie

Konferencja odbędzie się w godzinach 9:30 – 15:30, w Urzędzie Miasta Krakowa.

Zapewniamy tłumaczenie na/z Polskiego Języka Migowego. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach.

KONTEKST

Świat nie jest w dobrym miejscu. Potrzebujemy globalnej głębokiej zmiany. Potrzebujemy zmiany tego, jak funkcjonują nasze społeczności, jak wygląda nasza polityka, edukacja, opieka zdrowotna, gospodarka, wymiar sprawiedliwości, kultura, polityka klimatyczna, bezpieczeństwa, młodzieżowa, migracyjna, międzynarodowa  i in.

Chcemy by w tej zmianie ważną rolę odegrały Dziewczyny* i młode Kobiety*. Potrzebujemy świadomych, sprzyjających ideom równości, wolności, różnorodności i praw człowieka, odważnych, silnych i solidarnych Dziewczyn* i Młodych Kobiet*.

Ale to nie stanie się samo, nie możemy też zrzucać na Dziewczyny odpowiedzialności za tą zmianę. Zwłaszcza gdy jednocześnie dziewczyny w różny sposób doświadczają dyskryminacji i przemocy ze względu nie tylko na płeć, ale także wiek i inne przesłanki. Dziewczyny od dziecka uczone są posłuszeństwa i uległości, są przekonywane, że nie nadają się do decydowania, budowania statków kosmicznych i liczy się głównie ich wygląd. Stereotypy płciowe, krzywdzący i ograniczający przekaz płynący z mediów, w szkole, w rodzinie, a także ze strony rówieśników/c powodują ugruntowanie się negatywnych przekonań dziewczyn i kobiet na temat własnej płci, własnych predyspozycji i możliwości. Dziewczynki nie są nagradzane za niezależność i samostanowienie. Ich sprawczość jest często ograniczana do sfery domowej i “dbania o siebie”. Nie są uczone, w jaki sposób można przeciwstawiać się przemocy i wymuszeniom, jak bronić własnego zdania i jak reagować, kiedy zagrożone jest ich bezpieczeństwo. A przemoc, z którą spotykają się dziewczynki i kobiety ma skalę epidemii i wpływa na to, w jakim zakresie korzystają/my z przysługujących im/nam praw i możliwości. To krzywdzące, szkodliwe i niesprawiedliwe. Nie godzimy się na to.

Podejmowanie różnych form upełnomocnienia dla dziewczynek, nastolaetk i młodych kobiet* na całym świecie uważamy za kluczowe. Sytuacja przyszłych kobiet ma swoje źródła w sytuacji dzisiejszych dziewczynek, sytuacja dziewczynek zależy od sytuacji kobiet. Moc kobiet zaczyna się od dziewczynek.

Autonomia działa, by każda dziewczynka i kobieta była bezpieczna i odważna, mogła decydować o sobie, mogła się rozwijać i razem z innymi wpływać na kształt świata.

Nasze motto to : siła – odwaga – solidarność. Działamy, by zbudować mocne i odporne społeczeństwo, zdolne przeciwstawiać się dyskryminacji i przemocy. Nasze kluczowe strategie to empowerment/upełnomocnienie i pierwotna prewencja przemocy.

W 2018 roku, m.in. dzięki wsparciu programu Wzmocnione, stworzyłyśmy pierwsze i jak dotąd jedyne w Polsce dziewczyńskie Centrum Mocy. Od połowy 2019 roku Autonomia, w międzynarodowym partnerstwie ze Stowarzyszeniem Garance ASBL z Brukseli i Autonomes Frauenzentrum e.V. z Poczdamu, realizuje projekt pt. „Empowerment education of girls and young women, through educating youth educators and creating girls center” dofinansowany z programu Erasmus Plus.

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE KONFERENCJI

Osoby uczestniczące 

Zapraszamy szczególnie decydentki i decydentów, polityczki i polityków ekspertki i ekspertów, w tym aktywistki i aktywistów oraz inne osoby zajmujące się polityką społeczną, bezpieczeństwem, młodzieżą, edukacją, prawami człowieka, równością itd.

W konferencji głos zabiorą m.in. Nina Gabryś – Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityk Równościowych i Daria Gosek – Popiołek – posłanka na Sejm IX kadencji. A także dziewczyny, nastolatki i młode kobiety, osoby reprezentujące organizacje społeczeństwa obywatelskiego, instytucje edukacyjne i ciała decyzyjne.

Ogólny program konferencji

Konferencja została podzielona na trzy części:

 • Dziewczyny mają głos!
  W tej części przestrzeń zostanie oddana wyłącznie dziewczynom* i młodym kobietom*. Powiedzą o tym, w jakich obszarach dostrzegają nierówności i bariery, w jakich obszarach domagają się zmian, jak widzą w praktyce empowerment. Zaprosiłyśmy Dziewczyny* i Młode Kobiety by poruszyły kwestie edukacji (w tym równościowej, antydyskryminacyjnej i seksualnej), praw reprodukcyjnych, kwestie sytuacji młodych migrantek, aktywistek, zależności między stanem klimatu a sytuacją dziewczyn  i młodych kobiet, sytuacji dziewczyn z niepełnosprawnościami, nieheteronormatywnych itd.
 • Prawo i moc do światozmieniania!
  W tej części usłyszymy wystąpienia młodych kobiet, które wzięły sprawy w swoje ręce, a wybraną przez nie drogą wpływu na rzeczywistość jest bezpośrednie zaangażowanie w sprawy publiczne, tworzenie prawa i wpływanie na praktykę jego stosowania, zmienienie struktur “od wewnątrz” – były lub są radnymi, posłankami.
 • Razem dla przyszłości Dziewczyn i całej reszty świata!
  W ostatniej części przedstawimy przykłady modelowych działań zorientowanych na upełnomocnienie dziewczyn i młodych kobiet, przyjrzymy się działaniom lokalnym i rezultatom współpracy międzynarodowej (jak działają Dziewczyńskie Centra Mocy, jaki program edukacyjny ma empowermentowy efekt, jak przygotowywać kadrę do działań empowermentowych). Przedstawione zostaną rekomendacje dotyczące koniecznych zmian w systemie edukacji formalnej, w politykach publicznych, finansach – by przeciwdziałały dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć i wiek oraz sprzyjały równości, sprawiedliwości, wolności i poszanowaniu praw człowieka.

Konferencję zakończymy sieciowaniem i uzgadnaniem form dalszej komunikacji i współpracy osób, organizacji i instytucji zainteresowanych wdrażaniem działań empowermentowych.

Udział w konferencji będzie okazją do uzyskania nieodpłatnie kompletu publikacji dot. empowermentu dziewczyn* i młodych kobiet* wydanych w ramach projektu:

 • Modelu operacyjnego centrów upełnomocnienia dziewczyn*,
 • Programu edukacji empowermentowej dla dziewczyn* i młodych kobiet* (w wieku od 13 do 22 lat),
 • Modelu kompetencyjnego i programu szkolenia dla osób zajmujących się edukacją empowermentową oraz
 • Standardów i rekomendacji dot. modelu wzmacniania dziewcząt*.

 

Jak wziąć udział w konferencji?

Udział w konferencji jest nieodpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Osoby zainteresowane udziałem w konferencji na żywo, prosimy o wypełnienie formularza i oczekiwanie na informację zwrotną – czy mamy jeszcze wolne miejsca.

Link do formularza: https://bit.ly/DCM_konferencja_zgloszenia

Dokładamy starań by możliwe było oglądanie konferencji na FB. Więcej informacji wkrótce.

Dokładamy także wszelkich starań, aby konferencja odbyła się na żywo, jednak ostateczna decyzja dotycząca formuły konferencji będzie zależała od przepisów sanitarno – epidemiologicznych dot. zapobiegania COVID-19.

Konferencja odbywa się jako wydarzenie upowszechniające w ramach międzynarodowego projektu “Empowerment education of girls and young women, through educating youth educators and creating girls center”, dofinansowanego ze środków Programu Erasmus Plus. W międzynarodowym konsorcjum, którego liderką jest fundacja Autonomia są także organizacje partnerskie z Niemiec i Belgii: Madchentreff Zimtzicken przy Autonomes FrauenZentrum e.V. z Poczdamu i Garance ASBL z Brukseli.

Kontakt w sprawie konferencji: Agata Teutsch, a.teutsch@autonomia.org.pl, 502 24 67 68

Dofinansowanie: Program Erasmus Plus

Organizatorka główna i organizacje partnerskie: fundacja Autonomia, Garance ASBL i Autonomus FrauenZentrum e.V. Potsdam/ Madchentreff Zimtzicken

Wspieraj lepszą przyszłość dla kobiet i dziewcząt

Dziewczęta i kobiety codziennie potrzebują Twojego wsparcia by sprostać wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem, edukacją, zdrowiem, pieniędzmi i prawami człowieka.

Fundacja Autonomia

Os. Centrum C 9
31-931 Kraków

Adres korespondencyjny:
ul. Cicha 7/1
43-300 Bielsko-Biała

e-mail: fundacja@autonomia.org.pl

Tel.: +48 515 47 66 59

 

NIP: 6792948461

REGON: 120535410

KRS: 0000286784

 

Regulamin wpłat 


projekt strony Marianna Wybieralska | programowanie Michał Sepioło

Translate »
Click to listen highlighted text!