EN | audio
[prisna-google-website-translator]
Zapraszamy na szkolenie on line “Bez zgody na przemoc – czyli jak przeciwdziałać przemocy wobec dziewcząt i nastolatek”
Grafika promująca szkolenie online dla nauczycielek, trenerek, pedagożek i studentek "Bez zgody na przemoc"

„Bez zgody na przemoc – czyli jak przeciwdziałać przemocy wobec dziewcząt i nastolatek” szkolenie on-line dla nauczycielek, edukatorek, pracownic młodzieżowych, pedagożek, oraz studentek pracujących z nastolatkami i młodymi kobietami.

Fundacja Autonomia w partnerstwie z fundacją Feminoteka zapraszają do udziału w bezpłatnym szkoleniu on line, które odbędzie się w dniach 5 i 6 grudnia 2020 roku, w ramach 29. światowej kampanii 16 dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć. 

Zgłoszenia przyjmujemy do 27 listopada. Szkolenie będzie tłumaczone na PJM.

Autonomia, w tym roku podejmuje działania kampanijne w partnerstwie z Pełnomocniczką Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Realizacja szkolenia jest możliwa dzięki wsparciu z Goethe-Institut Krakau.

OPIS SZKOLENIA

Głównym celem szkolenia jest wzmocnienie nauczycielek, trenerek, pedagożek, pracownic młodzieżowych, streetworkerek, działaczek, aktywistek w możliwościach zapobiegania i reagowania na przemoc ze względu na płeć, z którą spotykają sie nastolatki i młode kobiety.

 • W Polsce co trzecia nastolatka ma za sobą obciążające doświadczenie seksualne, a co dziesiąta została wykorzystana seksualnie (dane z 2018 r.).
 •  Cyberprzemocy doznała 1/3 uczennic (dane z 2013 r.),
 • Co druga studentka w Polsce doświadczyła molestowania seksualnego  – niechcianego dotykania, przytulania, klepania, całowania, obnażania i in (dane z 2017 r.),
 • Skala przemocy w trakcie pandemii COVID-19 i izolacji społecznej rośnie, a dostęp do pomocy jest bardzo ograniczony (dane z 2020 r.).

Udział w szkoleniu umożliwi poznanie:

 • metod wsparcia dziewczyn i młodych kobiet, kiedy te doświadczają przemocy ze względu na płeć,
 • możliwości zapobiegania przemocy i pracy prewencyjnej/edukacyjnej z dziewczynami i grupami mieszanymi (np. klasami) w obszarze przemocy
 • możliwości wykorzystania materiałów audiowizualnych do pracy dydaktycznej, mającej na celu przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć,
 • sposobów interwencji/reagowania w sytuacjach przemocy – w placówkach edukacyjnych i opiekuńczych,
 • możliwości zaangażowania w światową Kampanię 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na płeć.

Zakres tematyczny szkolenia:

 • podstawy, skala i formy przemocy (w tym cyber przemocy) ze względu na płeć wobec dziewcząt i młodych kobiet,
 • mity i fakty dot. przemocy wobec dziewcząt
 • sytuacje i konteksty przemocy rówieśniczej w perspektywie gender (społeczno-kulturowej tożsamości płci) – przemoc w popkulturze, przemoc w szkole,
 • możliwości wzmacniania nastolatek i modach kobiet w przeciwstawianiu się dyskryminacji i przemocy (empowerment),
 • koncepcja zgody (consentu) – jak ją rozumieć, jak o niej mówić i uczyć
 • szkolne sposoby i procedury reagowania i zapobiegania,
 • uwzględnianie perspektywy społeczno-kulturowej tożsamości płci (gender) w codziennej pracy edukacyjnej skierowanej do młodzieży,
 • światowa kampania „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na płeć” – historia, założenia, przykłady dotychczasowych działań, możliwości zaangażowania,
 • baza materiałów do wykorzystania w codziennej pracy (polecana literatura, strony internetowe i inne zasoby on line).

Mamy nadzieję, że udział w szkoleniu zainspiruje do incydentalnych i regularnych działań antyprzemocowych, w tym zaangażowania się w Kampanię 16 dni akcji Przeciwko Przemocy ze względu na płeć – zrealizowania akcji, zajęć, projekcji.

Metody pracy

Szkolenie odbędzie się on line na platformie Zoom.
W trakcie szkolenia będą wykorzystywane interaktywne i angażujące metody: praca na forum i w mniejszych grupach, sesje pytań i odpowiedzi – Q&A, dyskusje i zadania grupowe, scenki, analiza materiałów filmowych i videoklipów i in.

KTO POPROWADZI SZKOLENIE?

Szkolenie zostanie poprowadzone przez trenerki/ekspertki z kilkunastoletnim doświadczeniem.

Ewa Rutkowska – od 2000 roku pracuje jako nauczycielka filozofii i etyki w liceum, pracowała też w szkołach z programem Matury Międzynarodowej oraz współprowadziła zajęcia w ramach Gender Studies i Gender Mainstreaming IBL. Współautorka m.in. poradnika dla nauczycieli i nauczycielek „Przeciwdziałanie przemocy i przemocy seksualnej wobec dziewcząt” i „Równa szkoła – edukacja wolna od dyskryminacji” oraz „Równościowe przedszkole”, a także raportów dotyczących tożsamości płci, przemocy wobec kobiet i płci w edukacji. Trenerka antyprzemocowa, pracuje m.in. metodą WenDo – samoobrona i asertywność dla kobiet* i dziewcząt* WenDo, trenerka antydyskryminacyjna. Członkini zespołu trenerskiego Autonomii w projekcie „Nie znaczy nie – przeciwdziałanie wobec kobiet z niepełnosprawnościami” i innych.

Jola Gawęda – trenerka samoobrony i asertywności dla kobiet i dziewcząt WenDo, absolwentka Akademii Edukacji Antydyskryminacyjnej, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie, certyfikowana specjalistka ds. pomocy ofiarom przemocy (IPZ), członkini zarządu fundacji Feminoteka.

RAMY ORGANIZACYJNE SZKOLENIA

Szkolenie będzie realizowane w godzinach:

Sobota, 5 grudnia 2020:
9:30–12:30 – I część zajęć (z przerwą)
12:30–14:00 – przerwa regeneracyjna
14:00–17:00 – II część zajęć (z przerwą)

Niedziela, 6 grudnia 2020
9:30–12:30 – I część zajęć (z przerwą)
12:30–14:00 – przerwa regeneracyjna
14:00–17:00 – II część zajęć (z przerwą)

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Możliwość udziału w całym programie – od początku do końca – jest warunkiem uczestnictwa. Bardzo prosimy o punktualność (co w praktyce zajęć realizowanych on line oznacza konieczność połączenia się najpóźniej na 5 minut przed zajęciami) i zaplanowanie sobie czasu na szkolenie we wskazanych godzinach.

Do dwóch tygodni po zakończeniu szkolenia każda Osoba uczestnicząca, która wzięła udział w całym programie otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu. 

WARUNKI I WYMAGANIA TECHNICZNE

Szkolenie odbędzie się on-line, na darmowej platformie Zoom (bez konieczności ściągania oprogramowania).

Najpóźniej 5 dni przed zajęciami przekażemy na podany w zgłoszeniu adres link do zajęć na platformie Zoom. Bardzo prosimy o sprawdzenie na kilka dni przed zajęciami jak działa platforma.

Podstawowe informacje dotyczące funkcji platformy: sposobów aktywacji i dezaktywacji mikrofonu i kamery, podziału na pokoje (praca w grupach), zgłaszania się do głosu, używania czatu i innych narzędzi – zostaną przekazane na początku szkolenia.

Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu musi dysponować komputerem lub tabletem z działającymi głośnikami i mikrofonem (ewentualnie odpowiednim zestawem słuchawkowym z mikrofonem). Konieczne jest posiadanie stabilnego połączenia z internetem. W związku z charakterem zajęć nie będzie możliwe uczestnictwo w zajęciach wyłącznie przez smartfon oraz bez kamery lub mikrofonu.

DOSTĘPNOŚĆ

Platforma Zoom jest oceniana wysoko jeśli chodzi o dostępność dla osób z niepełnosprawnością wzroku.

Szkolenie będzie tłumaczone na Polski Język Migowy – osoby potrzebujące tłumaczenia na PJM proszone są o kontakt sms na nnumer 515 476 659.

 

JAK I KIEDY SIĘ ZGŁOSIĆ?

Aby wziąć udział w szkoleniu należy przesłać uzupełniony formularz zgłoszeniowy w nieprzekraczalnym terminie 27 listopada 2020 r. (włącznie).

Rekrutacja na szkolenie prowadzona jest online. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod linkiem: https://bit.ly/szkolenie_bez_zgody_na_przemoc_2020.

Przed wysłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z Zasadami Współpracy.

Osoby zaproszone do udziału w szkoleniu zostaną o tym poinformowane do 30 listopada 2020 roku  drogą mailową (na adresy mailowe podane w formularzach zgłoszeniowych).

W razie braku możliwości samodzielnego uzupełnienia formularza zgłoszeniowego, lub w razie jakichkolwiek pytań/wątpliwości prosimy o kontakt: 515476659, 16dni@autonomia.org.pl

KONTEKST

Kampania 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć w 2020 roku odbędzie się już po raz 29. – między 25 listopada (Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet) a 10 grudnia (Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka), dla podkreślenia, że prawa kobiet są niezbywalną i integralną częścią praw człowieka, a przemoc wobec kobiet jest łamaniem praw człowieka, a nie sprawą prywatną.

Czas kampanii to skoordynowane działania na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym, ponad 2000 instytucji, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i osób prywatnych, w około 180 krajach na całym świecie.

Wspólnym celem jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet poprzez:

 • rozwój świadomości, iż przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka,
 • wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet,
 • budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet,
 • zastosowanie metod pozwalających na rozwijanie i odkrywanie nowych i skutecznych strategii,
 • wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie, organizujących się by przeciwdziałać przemocy wobec kobiet,
 • tworzenie narzędzi nacisku na rządy, aby wywiązały się z obietnic powstrzymania przemocy wobec kobiet.

 

MISJA I CELE DZIAŁANIA AUTONOMII

Autonomia działa, by każda dziewczynka i kobieta była bezpieczna i odważna, mogła decydować o sobie, mogła się rozwijać i razem z innymi wpływać na kształt świata. Nasze motto to: „siła, odwaga, solidarność”. Wzmacniamy poszczególne osoby, grupy i społeczności, by zbudować mocne i odporne społeczeństwo, zdolne przeciwstawiać się dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć i/lub tożsamością płciową, orientację seksualną, niepełnosprawność, status ekonomiczny, pochodzenie etniczne, wiek, poziom umiejętności i in.

Prowadzimy działania empowermentowe, edukacyjne, kampanie społeczne oraz rzecznictwo.

Wydałyśmy takie publikacje jak „Siła, odwaga, solidarność. Upełnomocnienie jako skuteczna strategia przeciwdziałania przemocy”, “Bez zgody na przemoc – czyli jak każda społeczność może zapobiegać przemocy?”, „Zablokuj seksizm – odzyskaj moc! Przewodnik po działaniach przeciwko seksistowskiej mowie nienawiści” i wiele innych dostępnych tu. Udostępniłyśy polkojęzycznej publiczności filmy edukacyjne: “Delikatnie nas zabijają 3. Obrazy kobiet w reklamach”, “Maska twardziela. Przemoc, media i kryzys męskości’, „Bez wyjścia. Historia Rehtaeh Parsons” i „Bo tylko tak znaczy tak. Poznaj ideę consentu”.

Od 13 lat realizujemy ogólnopolskie działania w ramach światowej Kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć, zainicjowałyśmy też kampanię społeczną „Tylko tak znaczy tak”.

Prowadzimy serwis www poświęcony kampanii, na którym dostępne są wskazówki, dla osób które chcą się zaangażować, materiały edukacyjne i informacyjne do wykorzystania oraz kalendarium działań w całym kraju – służące wsparciu promocji działań lokalnych. Zapraszamy na www.kampania16dni.pl

Więcej informacji o naszych programach i działaniach: www.autonomia.org.pl, http://kampania16dni.pl/,

Wspieraj lepszą przyszłość dla kobiet i dziewcząt

Dziewczęta i kobiety codziennie potrzebują Twojego wsparcia by sprostać wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem, edukacją, zdrowiem, pieniędzmi i prawami człowieka.

Fundacja Autonomia

Os. Centrum C 9
31-931 Kraków

Adres korespondencyjny:
ul. Cicha 7/1
43-300 Bielsko-Biała

e-mail: fundacja@autonomia.org.pl

Tel.: +48 515 47 66 59

 

NIP: 6792948461

REGON: 120535410

KRS: 0000286784

 

Regulamin wpłat 


projekt strony Marianna Wybieralska | programowanie Michał Sepioło

Translate »
Click to listen highlighted text!