EN | audio
Autonomia i Dziewczyńskie Centrum Mocy szuka specjalistki/y ds. obsługi finansowej proj. międzynarodowych

Fundacja Autonomia i Dziewczyńskie Centrum Mocy poszukuje osoby na stanowisko specjalist/k/a ds. obsługi finansowej i administracyjnej projektów międzynarodowych.

Zadania:

 • finansowe zarządzanie projektami międzynarodowymi,
 • nadzór nad prawidłową i terminową realizacją finansową projektów, zgodnie z prawem krajowym i europejskim oraz z umowami i wymogami grantodawców,
 • prowadzenie zestawień wydatków zgodnie z wymogami grantowadcy, monitorowanie wydatków, nadzór nad budżetem projektów,
 • finansowe rozliczanie projektów i sprawozdawczość,
 • bieżąca kontrola przepływu środków finansowych,
 • kontrola kwalifikowalności wydatków,
 • kontrola dokumentów finansowych pod kątem formalnym i rachunkowym,
 • przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji kadrowej osób zatrudnianych w projektach,
 • przygotowywanie dokumentów dla biura księgowego i współpraca z biurem rachunkowym,
 • terminowe dokonywanie płatności, w tym płacenie wynagrodzeń, opłacanie składek i podatków,
 • uczestniczenie w ewentualnych kontrolach w trakcie projektu i po jego zakończeniu oraz czynne współuczestniczenie w realizowaniu wniosków pokontrolnych,
 • komunikacja z partnerkami zagranicznymi w zakresie obsługi finansowej projektów.

Oferujemy:

 • współtworzenie zespołu jednej z czołowych feministycznych organizacji w Polsce, działającej na rzecz równości, wolności i upełnomocnienia osób narażonych na dyskryminację i przemoc,
 • udział w unikatowych projektach europejskich odnoszących się do działalności Dziewczyńskich Centrów Mocy i przeciwdziałania przemocy wobec kobiet z niepełnosprawnościami,
 • praca w międzynarodowym zespole,
 • benefity pozapłacowe,
 • zatrudnienie na umowę zlecenie, 20 godzin tygodniowo (okres próbny 3 miesiące, docelowo do 31 grudnia 2021 z możliwością przedłużenia i rozszerzenia wymiaru czasu pracy i zakresu obowiązków),
 • wynagrodzenie w przedziale 1700 – 2000 zł brutto w zależności od posiadanych kompetencji i doświadczenia,

Lokal fundacji jest dostosowany do poruszania się na wózkach, usytuowany ciągu komunikacyjnym w poziomie chodnika (dobre skomunikowanie z siecią komunikacji publicznej). Ewentualnie – indywidualnie uzgadniane, dostosowanie stanowiska pracy w zakresie możliwości fundacji.

Wymagania konieczne:

 • min. 2 letnie doświadczenie w obsłudze finansowej projektów krajowych i ponadnarodowych (w tym Erasmus+, środki Komisji Europejskiej, ministerialne, gminne) oraz potwierdzone skuteczne rozliczenie minimum jednego projektu ponadnarodowego – odpowiednie kompetencje potwierdzone szkoleniami i in.,
 • samodzielność , w przygotowaniu dokumentacji oraz harmonogramu finansowego projektów i płatności, w tworzeniu narzędzi monitoringu finansowego,
 • umiejętności związane z obsługą finansową – przygotowywanie umów i rachunków, rozliczanie kosztów podróży, itp.,
 • umiejętność dobrej samodzielnej organizacji pracy,
 • umiejętność analitycznego myślenia oraz szybkiego uczenia się,
 • skrupulatność i rzetelność,
 • inicjatywa i odpowiedzialność, decyzyjność,
 • znajomość obsługi programu Excel na poziomie średniozaawansowanym,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na wykonanie ww zadań.

Dodatkowo:

 • pożądana znajomość bieżących wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w konkretnych programach dotacyjnych,
 • mile widziane doświadczenie w korzystaniu z narzędzi raportowania on-line programu Erasmus Plus i KE.

Początek pracy – listopad 2019.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV, na adres: fundacja@autonomia.org.pl, w mailu zatytułowanym: Specjalistk/a ds. obsługi finansowej projektów międzynarodowych. Na zgłoszenia czekamy do 30 października 2019 roku (liczy się data wpływu). Proces rekrutacji jest dwustopniowy. Na rozmowę kwalifikacyjną skontaktujemy się z wybranymi osobami.

W CV prosimy umieścić klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez fundację Autonomia z siedzibą w Krakowie, ul. Konrada Wallenroda 55/75 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Wspieraj lepszą przyszłość dla kobiet i dziewcząt

Dziewczęta i kobiety codziennie potrzebują Twojego wsparcia by sprostać wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem, edukacją, zdrowiem, pieniędzmi i prawami człowieka.

Fundacja Autonomia

Os. Centrum C 9
31-931 Kraków

Adres korespondencyjny:
ul. Cicha 7/1
43-300 Bielsko-Biała

e-mail: fundacja@autonomia.org.pl

Tel.: +48 515 47 66 59

 

NIP: 6792948461

REGON: 120535410

KRS: 0000286784

 

Regulamin wpłat 


projekt strony Marianna Wybieralska | programowanie Michał Sepioło

Click to listen highlighted text!