EN | audio
[prisna-google-website-translator]
16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć
Kampania 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na płeć

W najbliższy poniedziałek, na całym świecie rusza 28. kampania 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć. Wybór terminu kampanii – między 25 listopada (Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet) a 10 grudnia (Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka) ma na celu podkreślenie, że prawa kobiet są niezbywalną i integralną częścią praw człowieka, a przemoc wobec kobiet jest łamaniem praw człowieka, a nie sprawą prywatną.

Czas kampanii to skoordynowane działania ponad 2000 instytucji, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i osób prywatnych, w około 180 krajach na całym świecie, których celem jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy ze względu na płeć, która dotyka w szczególności dziewcząt i kobiet.

ŚWIATOWY TEMAT PRZEWODNI KAMPANII, W 2019 ROKU TO „KONIEC Z PRZEMOCĄ ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ W ŚWIECIE PRACY”

Główne przejawy przemocy ze względu na płeć, z którymi mamy do czynienia w świecie pracy to dyskryminacja i molestowanie seksualne w miejscu pracy. Ściśle powiązane są także przemoc ze strony bliskiej osoby/w rodzinie, oraz przemoc i dyskryminacja, do których dochodzi w szkołach i uczelniach, ponieważ ich konsekwencje mają poważne negatywne skutki dla kobiet także w pracy.

TYLKO TAK ZNACZY TAK

Fundacja Autonomia, wraz z Partner/k/ami, w 2019 roku zwraca szczególną uwagę na możliwości zapobiegania i przeciwdziałania przemocy seksualnej, w tym molestowaniu seksualnemu w miejscach pracy i nauki, w
szczególności na uczelniach.

Naszym celem jest podniesienie wiedzy na temat tej przemocy, w tym – możliwych indywidualnych, grupowych i instytucjonalnych sposobów jej zapobiegania i reagowania na nią.

Przekaz kampanii kierujemy zarówno do osób, które mogą dopuścić się przemocy, osób które są jej świadkami oraz osób, które są poszkodowanymi. W skutecznym przeciwdziałaniu przemocy konieczne jest doprowadzenie do zmian systemowych – dlatego obok organizacji studenckich naszymi partnerami są uniwersyteckie pełnomocniczki, a
matronują Kampanii Rada ds. Równego Traktowania i Rektor UJ.

Przekaz kampanii to:
SZANUJ – tylko tak, znaczy tak – jeśli nie masz pewności, że ktoś chce słyszeć od Ciebie dowcipy/komplementy, mieć z Tobą kontakt on-line lub fizyczny – pytaj i USZANUJ każdą odpowiedź!
PRAKTYKUJ zasadę dobrowolnej, entuzjastycznej, świadomej, aktywnej ZGODY
REAGUJ – jeśli zauważasz molestowanie, dyskryminację lub przemoc, DOWIADUJ się jak możesz to robić.
SOLIDARYZUJ SIĘ z poszkodowanymi – dość podważania wiarygodności osób, które mają odwagę i mówią
głośno o przemocy.
POSZUKUJ WSPARCIA – jeśli ktoś traktuje Cię w sposób, którego sobie nie życzysz.
PROTESTUJ – dość powszechnego i cichego przyzwolenia na molestowanie – przemoc i dyskryminację.

BUDUJ-MY

UCZELNIE WOLNE OD SEKSIZMU, MOLESTOWANIA – PRZEMOCY I DYSKRYMINACJI

W trakcie kampanii odpowiemy na pytania: co jest molestowaniem seksualnym? Czy wszystkie osoby są tak samo chronione przed molestowaniem? W jaki sposób możemy reagować? Jak budować bezpieczne miejsca pracy i nauki – wolne od molestowania, dyskryminacji i przemocy?

ZAPRASZAMY NA WYDARZENIA!

Między 25 listopada a 13 grudnia odbędzie się mnóstwo wydarzeń na krakowskich uczelniach, w przestrzeniach miasta i w siedzibie Autonomii . Zapraszamy m.in. na : wystawę materiałów z kampanii społecznych promujących ideę Zgody (25 listopada, g. 18:00) i warsztaty „consentowe”, spotkania na temat molestowania seksualnego – reagowania i zgłaszania – dla osób studiujących i pracujących na uczelniach (26.11 i 13.12), projekcje filmowe i dyskusje (28.11, 2.12.), szkolenie antydyskryminacyjne, warsztaty o byciu sojuszniczką/sojusznikiem, włączającego języka oraz z asertywności i samoobrony- WenDo (30.11/1.12 i 7/8.12).

Wydarzeniem, które będzie także przestrzenią do promowania praw człowieka i ich ochrony będzie Tramwaj Praw Człowieka – działanie organizowane przez krakowską Radę ds. Równego Traktowania, które odbędzie się 10 grudnia.

Zachęcamy też do podejmowania działań w swoich społecznościach lokalnych: zobacz osobny dokument.
Prowadzimy kalendarium wydarzeń Kampanii – dowiedz się co się będzie działo, dopisz swoje wydarzenie!

PATRONATY I MATRONATY

Honorowy Patronat Rektora UJ, matronat Rady ds. Równego Traktowania przy Prezydencie Miasta Krakowa.

ORGANIZATORKA I PARTNERKI/RZY KAMPANII W KRAKOWIE

Autonomia w 2019 roku realizuje kampanię w Krakowie w ścisłej współpracy z Pełnomocniczką Rektora UJ ds.
bezpieczeństwa studentów i doktorantów, Pełnomocniczką Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN ds. Równego Traktowania oraz Rektorską Komisją ds. Równego Traktowania UP, a także organizacjami studenckimi: Koło Naukowe Coolturoznawcy, Organizacja Studentów LGBT+ i Sojuszników TęczUJ, Towarzystwo Doktorantów UJ.

WIĘCEJ INFORMACJI I MATERIAŁY DO POBRANIA

Informacje i materiały do pobrania: kampania16dni.pl, autonomia.org.pl, bit.ly/bez_wyjscia,
bit.ly/tylko_tak_znaczy_tak

Kontakt: Agata Teutsch (a.teutsch@autonomia.org.pl, 502246768), Katarzyna Jurzak (UJ, 12 663 39 44 (podczas dyżurów), 0 506 006 722, Magdalena.stoch@up.krakow.pl)

Wspieraj lepszą przyszłość dla kobiet i dziewcząt

Dziewczęta i kobiety codziennie potrzebują Twojego wsparcia by sprostać wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem, edukacją, zdrowiem, pieniędzmi i prawami człowieka.

Fundacja Autonomia

Os. Centrum C 9
31-931 Kraków

Adres korespondencyjny:
ul. Cicha 7/1
43-300 Bielsko-Biała

e-mail: fundacja@autonomia.org.pl

Tel.: +48 515 47 66 59

 

NIP: 6792948461

REGON: 120535410

KRS: 0000286784

 

Regulamin wpłat 


projekt strony Marianna Wybieralska | programowanie Michał Sepioło

Translate »
Click to listen highlighted text!